Musik- och teaterbiblioteket
 - The Music and Theatre Library of Sweden -

Tillbaka

Arkivdepå Gäddviken: BREVREGISTER

Brevkatalogen är uppställd på avsändare. Den omfattar brev efter musikaliskt verksamma personer, men även efter andra kulturpersoner som t.ex. konstnärer och skådespelare. 

Observera att det dessutom finns okatalogiserade brev i enskilda arkiv. De enskilda arkiven finns listade i arkivregistret.

ABBEMA, LOUISE

”Je n’ai pas ici de groquis”. Målning av Christine Nilsson. I Christine Nilssons minnesalbum.
ABELIN, HJALMAR AUGUST

Egenhändig namnteckning och visitkort.
ABERT, JOSEPH JOHANN

Brev till Herr Doctor!
ABRAHAMSON, EUFROSYNE

Egenhändig namnteckning.
ACHARIOS, SILVIO

Egenhändig notskrift.
ACHATZ, CARL

Brev till Helge Notini.
ACHENBACH

Anteckning.
ACKTÉ-RENVALL-JALANDER, AINO

Brev till Carl Göran Nyblom, Baron Carl von Platen och A. af Burén samt Gustave Thalberg.
ADAM, MME

Brev, mottagare okänd.
ADAM, JULIETTE

Brev, mottagare okänd.
ADAMI, EMIL

Brev till Dir. Aug. Warberg.
ADAMS-RACY, JACK

Visitkort.
ADLER, G.

Handling till Doktor Adolf Lindgren.
ADLER, GUIDO

Handling till Friherre Liliencrona.
ADLER, HANS

Brev till Carl Nordberger på Nordiska musikförlaget.
ADLERCREUTZ, AXEL A.

Egenhändig namnteckning.
ADLERCREUTZ, CARL härförare, statsråd

Egenhändig namnteckning.
ADLERCREUTZ, CARL JOHAN friherre, generalmajor

Handling.
ADLERCREUTZ, DESIRÉE

Visitkort.
ADLERSPARRE, C.A.

(Fragment). Tonerna av C.A. Adlersparre. 
ADLERSPARRE, CARL AUGUST

Brev till okänd., pseudonym ”Albano”.
ADLERSPARRE, SOFI KARIN f. Leijonhufvud

Brev till Emma Wortman g.Weslien. 

Egenhändig namnteckning och visitkort. Pseudonym: ”Esselde”.
ADOLF

Brev till Sven Kjellström.
AFZELIUS, ARVID AUGUST 

Egenhändig namnteckning.
AFZELIUS, JOHAN ANDERS

Egenhändig namnteckning. Pseudonym: ”Afze”.
AFZELIUS, NILS

Brev till Dr. T. Norlind.
AGARDH, HJALMAR

Biografi och brev till Johannes Svanberg.

Egenhändig namnteckning.
AGERHOLM, EDVARD POPP

Brev till Johannes Svanberg.
AGRELL, ALFHILD TERESIA f. Martin

Egenhändig namnteckning.

Fragment ur ”Ensam”.
AGUEL..., FRANSESCO

Brev till Pietro Muratori.
AHLBERG, FRITZ

Fullmakter till Herr Grams.
AHLBERG, MALIN

Brev till Carl Fr. Hennerberg.
AHLBORN, GERDA

Egenhändig namnteckning.
AHLBORN, LEA f. Lundgren

Skrivet visitkort till Herr Bibliotekarien.
AHLBORN, OSCAR

Ansökan 1894.
AHLGRENSSON, FRITZ

Brev till Fru Stjernström, Herr Hammer, Bäste Vän, Johannes Svanberg och Ivar Hallström. Egenhändig namnteckning. Ett blad teckningar.
AHLGRENSSON och JOSEPHSON

Brev till H. Herr Hammer.
AHLSTRÖM, WALTER HUGO

Personliga upplysningar.
AHLSTRÖM, JAKOB NIKLAS?

Egenhändig namnteckning.
AHNFELDT, ARVID WOLFGANG NATANAEL

Egenhändig namnteckning. 

Brev till Johannes Svanberg.
AHNGER, ALEXANDRA

Personliga upplysningar.
AHNSTRÖM, SOPHIE

Brev till Sven Kjellström.
AHRENBERG, JACOB JOH.

Egenhändig namnteckning.
AKADEMISKA FÖRENINGEN, Lund

Handling till Jenny Lind.
ALABRING?, ALVING ?

Egenhändig namnteckning.
ALARD, ANDERS FREDRIK

Brev till W. Lundequist, C.M. Sjöberg och Dr. Joh. Fr. Åkerblom.
ALBANI, EMMY operasångerska

Egenhändig namnteckning. 
ALBERG, ALBERT

Brev till ”Hedersvän”, Johannes Svanberg,
D´ALBERT, EUGÉNE FRANCIS CHARLES

Egenhändig namnteckning.

Ett kort med några handskrivna takter ”nach H. Wolff frei bearbeitet”.
ALBERT, HANS

Brev till Carl Nordberger.
ALBERTI, WERNER

Brev till Carl von Platen.
ALBERTINI, MOMOLETTO, Mr Suess, Mr Scheer

Handling.
ALBONI, MARIA

Brev till Baron Carl von Platen.
ALCOCK, F.

Brev till Elisabeth Alrutz.
ALDERBÄCK, BIRGITTA Åhlén & Åkerlunds förlag

Brev till Carl Nordberger.
ALDERIGHI, DANTE

Egenhändigt skrivet visitkort.
ALDERIN, KALLE

Hyllning till fru Karin Kjellström.
ALDRIDGE, IRA

Del av brev till Zelma Hedin.
ALECSANDRI, V.

Egenhändig namnteckning.
ALEXANDRA, änkedrottning af England

Skrivelse. Christine Nilssons minnesalbum. Brev till Hildegard Werner.
ALEXISSON, F.P.

Visitkort till Johannes Svanberg.
ALFÈR, ALF

Kort till Hildur Ekvall.
ALFIENI, LOUISE

Brev till Chere Comtesse.
ALFVÉN, HUGO

Brev till ”Käre Otto”. Brevkort till Gustave Thalberg. Brev till Carl Nordberger, Carl Göran Nyblom, Harry Sundh. Sångtexter av Hugo Alfvén.
ALGÅRD, NILS

Brev till Prof. Agnes Ekholm.
ALKMAN, ELSA f. Ahlström

Meddelande å visitkort.
ALMATI-RUNDBER-FICH, ADÉLE LOUISE

Brev till Kammarherre af Burén.
ALMÉN, RUTH

Brev till Emilie Spångberg-Valter.
ALMLÖF, BETTY

Egenhändig namnteckning.
ALMLÖF, CHARLOTTE 

Visitkort med egenhändig namnteckning.
ALMLÖF, KNUT ANDERS CARL

Verser till Charlotte Almlöf. Brev till fru L.E. Stjernström, Broder Oscar, Grandinsson, fru Mathilde Cronhamn, Dir. över Kongl. Teatern, Baron Carl von Platen, Jos. Seligman och Högvb. Fru Friherrinna.
ALMLÖF, NILS WILHELM

Brev till “Broder Dalman”, Johan Jolin, ”Broder Alfred”, Krigsrådet C.D. Forssberg. Tjänsteförteckning. Visitkort.

Gratulationsverser till N.W. Almlöf på födelsedagen från okänd avsändare.
ALMQUIST, CARL JONAS LOVE

Brev till Wendela Hebbe.
ALMSTRÖM, D.

Brev till J.P. Cronhamn.
ALRUTZ, ELISABETH, ANNA

Brevutkast till Doktor Rabenius. Brev till Svenska Dagbladet med anledning av Prof. Franz Nerudas 70-årsdag. Brev till Agda H.
ALRUTZ, ERIK och ANNA

Inbjudningskort till Elisabeth Alrutz.
ALRUTZ, OTTO R.

Brev till Musikhistoriska Museet angående systerns Elisabeth Alrutz brevsamling.
ALSTRÖMER, AUGUSTA

Brev till H. Grevinnan och Greven.
ALSTRÖMER, M.

Brevl till Carl Nordberger.
AMALFI

Brev till Chère Comtesse. I Christine Nilssons minnesalbum.
AMANDA

Brev till Emma Weslien.
AMATO, PASQUALE

Skrivet visitkort.
AMINOFF, K.

Brev till Fru Stjernström.
ANDER

Egenhändig namnteckning.
ANDER, ALOIS

Skrivet visitkort.
ANDERBERG, AXEL JOHAN

Brev till Harald Molander.
ANDERS

Brev till Arvid Brieand.
ANDERSEN, HANS CHRISTIAN

Vers tillägnad Henriette Nissen-Saloman.
ANDERSEN, T.

Brev till Herr Bonnier. Brev till Theat.dir. Warberg.
ANDERSON, ANNA

Brev till Emma Weslien.
ANDERSSON, INGRID

Brev till Signe Hebbe.
ANDERSSON, KONRAD

Brev till Johannes Svanberg.
ANDERSSON, NILS

Brev till Sven Kjellström.
ANDERSSON, NILS JOHAN

Egenhändig namnteckning.
ANDERSSON, OLGA

Skrivet visitkort.
ANDERSSON, OLOF

Brev till Göran Olsson-Föllinger.

Upprop till ”Kjellströmsgåvan” till 75-årsdagen.
ANDERSSON, OSCAR

Egenhändig namnteckning. Brev till Heders Broder. Brev till Charlotte Magnusson g. Warberg.
ANDERSSON, OTTO

Brev till E. Emsheimer, Karin Tenggren och Olof Andersson.
ANDERSSON, RICHARD

Egenhändig namnteckning.

Skrivna kort till Fröken Bodén (sedermera Prof. Agnes Ekholm).

Intyg rörande Agnes Bodén-Ekholm.
ANDERSON-EDENBERG, ALBERT ANDERS

Egenhändig namnteckning.
ANDERSSON-SÖRENSEN, WENDELA

Egenhändig namnteckning.
D’ANDRADE, FRANCESCO

Brev till Axel af Burén.
ANDRÉ, HARALD 

Brev till Johannes Svanberg.
ANDRÉE, ELFRIDA

Utkast till brev till Harald André. Koncept till Tobias Norlind om konsertstatistik. Brev till Carl Nordberger och till Raul Valenti. Intyg till Sara Wennerberg-Reuter. Brevväxling med E.-M. Stuart-Bergström.

Brev till Hedlund om möte med Jenny Lind.
ANDRÉE, SALOMON AUGUST

Två skrivna visitkort.
ANDRÉE, TOR

Brev till Frithiof Cronhamn.
ANDRÉN, GUNNAR

Brev till Hildur Ekvall.
ANDRÉN, VICTOR ”Vicke”

Skrivna visitkort. Brev till Eric Nyquist. Kort till C.M.B.
ANDRÉSEN, IVAR

Brev till Algot Haquinius.
ANDUAGA, MANOLITA

Brev till Kammarherre A. af Burén.
ANGELIN, NILS PETER

Ansvarsförbindelse för S.L. Törnquist.
ANJOU, CHRISTOFFER LUDVIG

Brev till W.Th. Gnosspelius.
ANJOU, NILS JOHAN

Brev till W.Th. Gnosspelius.
ANNERSTEDT, CLAES

Egenhändig namnteckning.
ANNERSTEDT, THURE

Egenhändig namnteckning.
D´ANNUNZIO, GABRIELLINO

Brev till Baron C. von Platen.
ANREP, CARL AXEL

Brev till August Warberg.
ANREP, GABRIEL JOHAN

Egenhändig namnteckning.
ANREP-NORDIN, BIRGER

Brev till Carl Nordberger, Sven Kjellström.
ANTONI, NILS

Brev till Algot Haquinius.
APELBOM, HARALD

Anhållan till kommittén för teater- och musikutställningen 1897.
APPELQUIST, SVEN

Brev till Erik Börjegård.
ARBMAN, SELMA

Brev till Carl Fredrik Lundqvist.
ARBETARDOTTER

Brev till Sven Kjellström.
D´ARBA, E.

Brev till Sven Kjellström.
AREHN, BIRGIT

Egenhändigt skriven biljett.
ARESCHOUG, JOHN ERHARD

Skrivelse.
ARFWIDSSON, NILS

Brev till G.O. Hyltén-Cavallius. Brev till Högaktade Fru och Väninna. Brev till Broder Almlöf. Egenhändig namnteckning.
ARGENTINI, PAOLO

Visitkort.
ARLBERG, FRITZ

Brev till Louise Pyk, H.H. Mag. Sohlman, Herr August Warberg, Fru Sophie Hammer, H.H. Baron Carl von Platen. Egenhändig namnteckning.
ARLBERG, HJALMAR

Brev till Johannes Svanberg.
ARLBERG-NERUDA, MARIE

Kort till Hilma Lundqvist.
ARLEMAN, HJALMAR

Egenhändigt skrivet kort.
ARMFELT, GUSTAF MAURITZ

Brev till generalmajor von Wegesack.
ARMSTRONG, W.G.

Brev till Hildegard Werner.
ARNBERG, EDUARD

Brev till Johannes Svanberg
ARNDT, ARNO VON

Brev till John Weslien och Fru Emma Weslien.
ARNDT, RINY VON

Brev till Fru Emma Weslien.
ARNOLDSON, FREDRIKA

Brev till grosshandlare Kock.
ARNOLDSSON, NILS

Brev till Signe Hebbe.
ARNOLDSON, OSCAR CARL

Utdrag ur protokoll, gravbrev, lånekvittens, egenhändig namnteckning. Brev till ”Bäste Broder”, C. Holmström och Sigrid A.
ARNOLDSON-FISCHHOF, SIGRID

Egenhändig namnteckning, visitkort, handling. Brev till Fröken Grabow. 
ARPI, OSCAR ADALRIK

Skriven biljett till Gustave Thalberg.
ARPPE, AUGUST

Brev till Gustaf Carlsén och Johannes Svanberg.
ARRHÉN, JOHN

Brev till Sven Kjellström.
ARRHENIUS, JOHAN PETER

Egenhändig namnteckning.
ARRHENIUS, SVANTE

Skrivet visitkort till Dr Ekholm och Fru.
ARSENIUS, JOHN GEORG

Egenhändig namnteckning.
ARTÔT DE PADILLA, DESIRÉE

Kadens på brevpapper. Brev till Monsieur och Mme A. Sterky.
ARVID?

Brev till Johannes Svanberg.
ASK, HJALMAR

Till red. för Scenisk konst.
ASKER, FERDINAND

Hyllningsdikt till Jenny Lind.
ASPLING, LUDVIG

Skrivet kort till Nora Digris Terlizzi.
ASPLUND, CLARY

Meddelande på visitkort.
ASPLUND, G.

Brev till Sven Kjellström.
ASSMUNDSSON, WICTOR

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS

Brev till Madame Christine Nilsson-Rouzeaud.
ASSOCIATION DE SECOURS MUTUELS ENTRE = LES ARTISTES DRAMATIQUES

Brev till Madame Christine Nilsson.
ATTERBERG, KURT 

Brev till Natanael Broman, Carl Nordberger, Dr. Norlind, Sara Wennerberg-Reuter och Sven Kjellström.
ATTERBOM, PER DANIEL AMADEUS

Brev till Professor Rückert, Erlangen. Egenhändig namnteckning.
ATTERLING, HENRIK CARL

Egenhändig namnteckning samt brev till okänd adressat.
AUBER

Brev till Mademoiselle Nilsson samt noter.
AUBER, DANIEL FRANÇOIS

Biljett till M. de Fienned.
AUER, LEOPOLD VON

Brevkort till Carl Nordberger. Egenhändig namnteckning.
AUERBACH, ADOLPH

Visitkort.
AUGUST ?

Brev till Johannes Svanberg och Sven Kjellström.
AUGUSTI, VITALI GIUSEPPEINA

Skrivna visitkort till Baron Carl von Platen.
AULIN, AXEL LARS ALFRED

Brev till okänd adressat.
AULIN, J.P.?

Brev till Johannes Svanberg.
AULIN, TOR

Egenhändig namnteckning, handskrivet program. Brev till Broder, Kära Axel,

O. Örtenblad, Axelina de Berg-Löfgren.
AULIN, VALBORG

Brev till Sven Kjellström.
AURIVILLIUS, PER FABIAN

Brev.
AXELL, SVEN

Brev till Dr. Tobias Norlind.
AXELSSON, ERIK KONSTANTIN

Egenhändig namnteckning. Brev till Broder Falck.
AXELSON, MAXIMILIAN J.E.

Egenhändig namnteckning.
BACH, CARL

Brev till Salomon Smith.
BACH, LEONHARD EMIL

Skrivet kort till Herr Hammer.
BACHMANN, ROBERT HEINRICH

Egenhändig namnteckning.
BACHSÄLLSKAPET I LEIPZIG

Brev till Sven Kjellström.
BACKER-GRØNDAHL, AGATHE URSULA

Egenhändigt skrivet visitkort. Brev till Fröken Lagerlöf.
BACKLUND-CYGNAEUS, WILHELMINA SOFIA

Brev till Johannes Svanberg.
BACKMAN, A.

Brev till S H T.
BAECKSTRÖM, ARVID

Brev till Sven Kjellström.
BAECKSTRÖM, ELIMAR

Brev till Johannes Svanberg.
BAECKSTRÖM, OSCAR

Egenhändig namnteckning. Brev till Johannes Svanberg, Louise Stjernström, Daniel Fallström, Herr Carlsén, Emil Petterson.
BAGGE, ARLA

Brev till Elfrida Andrée.
BALLING, MICHAEL

Brev till Baron Carl von Platen.
BANÉR

Egenhändig namnteckning.
BANG, HERMANN

Egenhändig namnteckning.
BANULS, FRANCIS

Brev till Baron C. von Platen?
BARANOWSKI, W.

Skrivet kort till Hildur Ekvall.
BARBI, ALICE

Egenhändig namnteckning.
BARCKLIND, CARL WILHELM

Kontrakt. Brev till Boo Hjärne.
BARCLAY DE TOLLY WEYMARN

Brev till Ambassadeur och Comtesse de Wedel.
BARKSTEDT, GRETA

Brev till Sven Kjellström.
BARMAS, ISSAY

Brev till Carl Nordberger.
BARNAY, LUDWIG

Brevkort till Director Temmel. Egenhändig namnteckning.
BARTH, A.

Egenhändig namnteckning.
BARTHELSON, FREDRIK

Brev till Johannes Svanberg.
BARTÓK, BÉLA		

Notskrift, fyra takter nedtecknade i Stockholm 1934.
BASS, R.

Kort till Carl Nordberger.
BASSE, M.W.

Brev till Christine Nilssons minnesalbum.
BASSERMAN, ALBERT

Brev till okänd adressat.
BASSO-ARNOIX, G.

Skrivet visitkort till Mlle Agnes Bodén g. Ekholm.
BATAILLE, EDOUARD

Skrivet visitkort.
BATKA, RICHARD

Brev till Carl Nordberger.
BATTISTINI, MATTIA

Utdrag ur brev om Signe Hebbe. Brev till Baron Carl von Platen.
BAUER, HAROLD

Brev till Carl Göran Nyblom.
BAUER, W?

Egenhändig namnteckning.
BAUMGARDT, CARRIE

Egenhändig namnteckning.
BAX, SAINT-YVES

Brev till Ivar Hallström.
BAZIN, FRANÇOIS

Brev till Monsieur Henry Duvernoy.
BE..?, MAURICE

Brev till Carl Nordberger.
BEACH YAW, ELLEN

Brev till Gustave Thalberg.
BECH, ALMAR och VIOLA

Hyllning till C. Fredrik Lundqvist.
BECK, ELLEN NATALIA NINA

Brev till Elisabeth Alrutz.
BECK, HANS

Brev till Baron Carl von Platen.
BECK, JOHANN NAPOMUK

Brev till Herr Stedingk.
BECKER, A. VON

Egenhändig namnteckning.
BECKER, HUGO

Brev till Axel af Burén.
BECKER, JEAN

Brev till Monsieur Eduard Schütt.
BECK-FRIES, SIGVARD

Brev till Grevinnan de Casa Miranda med tack från konungen. 
BECKMAN, ANDERS FREDRIK

Brev till Elisabeth Kjellberg.
BECKMAN, ANNA

Brev till Sven Kjellström.
BECKMAN, BROR

Brev till Kungl. teaterns kansli. Kort till Agnes Ekholm. Intyg för Sara Wennerberg-Reuter.
BECKMAN, CARL

Kort till Agnes Ekholm.
BECKMAN, ERNST

Brev till Johannes Svanberg.
BECKMAN, FRANZ HERRMAN

Egenhändig namnteckning.
BECKMAN, HEDWIGA

Brev till Louise Pyk.
BECKMAN, KNUT

Kort till Fru Agnes Ekholm.
BEER, JOHAN

Brev till Fru Stenhammar.
BEER, OCTAVIO

Verser vid Hedvig Willmans grav. Tal vid firande av Luthers minne å Lorentsberg.
BEERMANN, CARL

Brev till Axel af Burén.
BEFWE, MAGNUS

Brev till Johannes Svanberg.
BEHR, THERESE

Brev till Fru Hirsch.
BEHRENS, C.

Brev till S H T.
BEHRENS, CARL

Kort till Johannes Svanberg.
BEHRENS, CONRAD BEHREND

Brev till ”Broder Wall”, kormästare Lindholm, Dagens Nyheter, Herr Grönstedt, B.B., S.T.H. Frithiof Cronhamn, Eskilstuna Posten, Johannes Svanberg. Utkast till biografi över Antoinette Trebelli.
BEHRENS, CONSTANCE

Brev till Johannes Svanberg.
BEIJER, FREDRIK

Biljett till okänd adressat.
BELIN, ARMAND

Brev till Mademoiselle Christine.
BELLANDER, GUSTAF

Brev till Broder.
BELLERMAN, HEINRICH JOHANN GOTTFRIED

Egenhändig namnteckning.
BELLETTI, GIOVANNI

Egenhändig namnteckning.
BELLMAN, CARL MICHAEL

Avskrift av dom, vidimerad av Bellman. Kvittens kamrerare Witlock?
DE BELMONTE, LE PRINCE

Inbjudning till la Comtesse de Wedel.
BENEDETTI, MILANESI DE TILDE

Vykort till Carl von Platen.
BENEDICT, JULIUS

Egenhändig namnteckning.
BENEDIX, RODERICH JULIAN

Egenhändig namnteckning.
BENGTSSON, INGMAR

Brev till samtliga på Musikhistoriska museet.
BENJAMIN, ARTHUR

Brev till Carl Nordberger.
BENNET, CARL

Egenhändig namnteckning.
BENNET, T.

Brev till Carl Nordberger.
BENSOW, OSCAR JOSEF

Kvitto.
BENTAMI, GIORGIO

Visitkort med egenhändig namnteckning.
BENTZON-GYLLICH, OSCAR

Brev till Johannes Svanberg, juvelerare Chr. Hammer, Bäste André.
BENZON, OTTO

Brev till Johannes Svanberg.
BÉRAND, JEAN

Målning med dedikation till Grevinnan de Casa Miranda. I Christine Nilssons minnesalbum.
BERCKENHOFF, M.

Brev till Carl Nordberger.
BERENS, HERMAN GUSTAF

Egenhändig namnteckning. Brev till August Warberg.
BERENS, HERMANN JOHANN d.ä.

Egenhändig namnteckning. Brev till C.F. Rydqvist.
BERG, ALBERT SOULT JOSEF

Egenhändig namnteckning.
BERG; ALFRED CARL

Brev till Johannes Svanberg, Gustave Thalberg.
BERG, ASTRID

Brevväxling E.-M. Stuart-Bergström.
BERG, EDVARD JOHAN

Egenhändig namnteckning.
BERG, ELIN

Egenhändig namnteckning.
BERG, FREDRIK THEODOR

Ansvarsförbindelse för sonen, blivande läkaren John Berg.
BERG, H.

Brev till Sven Kjellström.
BERG, ISAK ALBERT

Egenhändig namnteckning. Brev till Francesco Ciaffei, Fredrike och Fru Laurin.
BERG, MAJ

Brevväxling E.-M. Stuart-Bergström.
BERG, NATANAEL

Brev till Broder och till Felix Saul.
BERG, NATANAEL och ELISE

Brevväxling E.-M. Stuart-Bergström.
BERG, NIKOLAS FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
BERG, OSCAR

Egenhändig namnteckning.
BERG, OTTILIA

Brevväxling E.-M. Stuart-Bergström.
BERG, RICHARD

Egenhändig namnteckning.
BERG, RUBEN G.SON

Brev till Sven Kjellström.
BERG, WILHELM GEORG

Brev till Johannes Svanberg, Br. Svenson, Teaterutställningen i Stockholm.
BERGBOM, KAARLO JUHANI

Egenhändig namnteckning.
BERGELIN, JOHAN T.

Egenhändig namnteckning.
BERGEN, CARL F. B. VON

Skrivet visitkort.
BERGENDORFF, A.

Brev till Sven Kjellström.
BERGENSSON, ERICA g. Söderman

Brev till Fru Emma Weslien, Fröken C. Carlström. Egenhändig namnteckning.
BERGFALK, PER ERIK

Egenhändig namnteckning.
BERGFORS, SOFI

Brev till Christina Nilsson.
BERGGREN, J. A.

Brev till Direktör August Warberg.
BERGHI, OLGA

Egenhändig namnteckning.
BERGLUND, JOEL

Brev till Carl Nordberger, Hildur Ekvall och Sara Wennerberg-Reuter.
BERGMAN, ANNA

Anhållan om biljetter.
BERGMAN, BO

Brev till Felix Saul.
BERGMAN, CARL JOHAN

Egenhändig namnteckning.
BERGMAN, ERIK DANIEL

Brev till Johannes Svanberg.
BERGMAN, G.

Brev till Sven Kjellström.
BERGMAN, GUSTAF

Brev till Herr Överintendent (Burén).
BERGMAN-LIND, KERSTIN

Kort till Agnes Ekholm.
BERGQVIST, O.

Brev till Sven Kjellström.
BERGSTEDT, CARL FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
BERGSTEDT, ERIK

Egenhändig namnteckning.
BERGSTRAND, J.

Brev till Sven Kjellström.
BERGSTRAND, PER EMANUEL ”Manne”

Egenhändig namnteckning.
BERGSTRAND, WILHELM ALEXANDER

Egenhändig namnteckning.
BERGSTRÖM, BERTIL

Brev till Daniel Fryklund.
BERGSTRÖM, EMILIE

Brev till Agnes Ekholm.
BERGSTRÖM, GUSTAF ERIK ADOLF

Egenhändig namnteckning. Brev till Redaktionen af Nya Dagligt Allehanda, Amanda Rylander, Fritz Ahlgrensson, Frans Hodell, Johannes Svanberg, Bäste Broder.
BERGSTRÖM, KARL

Brev till Johannes Svanberg.
BERGSTRÖM, MATHILDA MARIA

Brev till August Warberg.
BERGSTRÖM, O.W.

Brev till Herr och Fru Hammer, August Warberg.
BERGSTRÖM, OSCAR

Egenhändig namnteckning.
BERGSTRÖM, R.

Egenhändig namnteckning. Brev till Anna Katharina Bergström-Simonsson.
BERGSTRÖM-SIMONSSON, ANNA KATHARINA

Meritförteckning.
BERIOT, C.D.

Autograf i Henriette Nissen-Salomans minnesalbum.
BERLIN, NILS JOHAN 

Brev till W.T. Gnosspelius.
BERLING, BERIT

Blommogram till Musikhistoriska Museet.
BERLIOZ, HECTOR

Brev till okänd adressat. Notskrift i Christine Nilssons minnesalbum.
BERNDT, AUGUST JOHAN

Egenhändig namnteckning. Brev till Amanda Rylander, Johannes Svanberg.
BERNDTSON, F.

Egenhändig namnteckning.
BERNDTSON, GUNNAR

Egenhändig namnteckning.
BERNHARDT, SARA

Brev till okänd adressat.
BERNOULLI, C.C.

Egenhändigt skrivet visitkort.
BERNSTEIN, ARTHUR, Konzertdirektion Berlin

Brev till Carl Nordberger.
BERNSTRÖM, CARL F.

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
BERSTHIN, IGNACY

Kort till Ignaz Paderewski.
BERTHAUT, A.

Egenhändig namnteckning.
BERTHMANN, JOHN

Brev till Johannes Svanberg?
BERTIN, EUGÈNE

Skrivelse.
BERTRAM, THEODOR

Brev till Axel af Burén.
BERTY, JANE

Skrivet visitkort.
BERUS, HUGO

Brev till Carl Nordberger.
BERWALD, AUGUST CHRISTIAN

Egenhändig namnteckning.
BERWALD, FRANZ ADOLF

Egenhändig namnteckning. Meddelande. Handling. Brev till Ivar Hallström.
BERWALD, H.

Brev till John May.
BERWALD, JOHAN

Anhållan till S H T.
BERWALD, MATHILDA CHARLOTTE f. Cohn

Brev till Cher Monsieur Chiaffei.
BESKOW, BERNHARD VON

Egenhändig namnteckning. Brev till N.W. Almlöf, landshövdingen, Herr Burkman, S H T.
BESKOW, GUSTAF EMANUEL

Egenhändig namnteckning.
BETOSKA, A.

Egenhändig namnteckning.
BEYRON, EINAR OSCAR

Skrivet visitkort till Baron Carl von Platen.
BIELKE, AXEL GABRIEL

PM om konstnärer.
BILDT, HAROLD DE

Inbjudningsbrev till Ambassadeur och Comtesse de Wedel.
BILLBERGH, T.A.

Brev till Musikhistoriska Museet.
BILLE, WILHELM

Brev till August Lindberg.
BILLING, ANNA

Egenhändig namnteckning.
BILLING, ELMA CHARLOTTA

Egenhändig namnteckning. Brev till Therése, Oscar.
BILLING, T.

Visitkort med egenhändig namnteckning.
BIRGERSSON, SVEN

Brev till Fru Louise Stjernström.
BIRGIT 

Brev till Hildur Ekvall.
BJURSTRÖM, HARALD

Brev till Johannes Svanberg.
BJÖRK, ERNST

Verser till Stockholms Frivilliga Skarpskyttekorps fest å stora börssalen.
BJÖRK, OSKAR GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
BJÖRKEGREN-FÅHRAEUS, OLGA CHRISTINA AUGUSTA

Egenhändig namnteckning. Brev till Carl von Platen, Fru Cronhamn, Siegfried Saloman.
BJÖRKLUND, HILDA

Egenhändig namnteckning.
BJÖRKLUND, JAKOB

Brev till Louise Stjernström.
BJÖRKLUND, J.A.

Beklagande av sorgen till Fru Hilma Lundqvist.
BJÖRKLUND, JOHAN ABRAHAM

Egenhändig namnteckning.
BJÖRKMAN, EDVIN

Brev till Johannes Svanberg med biografi.
BJÖRKQUIST, MANFRED

Brev till Sven Kjellström.
BJÖRKSTEN, THEODORE JOSEF RICHARD

Egenhändig namnteckning. Brev till Baron Carl von Platen.
BJÖRLIN, GUSTAF

Egenhändig namnteckning. Brev till Amanda Rylander.
BJÖRLING, EMANUEL GABRIEL

Egenhändig namnteckning.
BJÖRNSON, BJÖRN

Egenhändig namnteckning.
BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE MARTINIUS

Egenhändig namnteckning. Brev till Edvard och Louise Stjernström, E.W. af Edholm.
BJÖRNSON, KAROLINE

Brev till Louise Stjernström.
BJÖRNSTRÖM, O.M.

Brev till Siegfried Saloman.
BJÖRNSTÅHL, JAKOB JONAS

Brev till Claud Antoni?
BLANCHE, AUGUST

Egenhändig namntecking. Brev till Lithograf Björkman.
BLANCHE, THORE

Skrivna visitkort.
BLANKENBERG

Brev till Fröken Sara Wennerberg.
BLANKENHORN, FRITZ

Brev till Baron Carl von Platen.
BLASERNA, PIETRO

Inbjudningskort.
BLAVET, EMILE

Brev till okänd adressat.
BLENSDORF, CHARLOTTE

Skriven biljett till Museet.
BLICHER, JENNY

Brev till Herr Riis Knudsen.
BLOCH, CARL

Egenhändig namnteckning.
BLOMBERG, DAVID

Brev till Sven Kjellström.
BLOMSTEDT, AUGUSTA

Egenhändig namnteckning.
BLUMENTHAL, JACOB

Egenhändig namnteckning.
BOBERG, ANNA

Skådespel ”Tirfing”.
BOCCHERINI-ATTERBERG

Nachspielsvisa.
BOCK, BERTHA

Egenhändig namnteckning. Brev till Oscar Stenhammar.
BOCK, CARL FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
BODÉN, AUGUST CARL OSCAR

Brev till Johannes Svanberg, John Weslien, Herr Janse.
BOËTHIUS, MAJ

Brevväxling E.-M. Stuart-Bergström.
BOETTCHER, KURT

Brev till Baron Carl von Platen.
BOETTICHER, MAGDA

Egenhändig namnteckning.
BOHLIN, ABRAHAM

Egenhändig namnteckning.
BOHLIN, CARL

Brev till Elfrida Andrée.
BOHR, MARGARETHE

Brev till Elisabeth Alrutz.
BOIJE AF GENNÄS, C.O.

Egenhändig namnteckning. Visitkort till museet.
BOITO, ARRIGO

Brev till Monsieur le Président du Musée Histoire de la musique, Mr Björksten.
BOLANDER, OSCAR och ESTER

Skrivna visitkort. Brev till Walborg Lundberg, Julius Günther.
BOLANDER, SOPHIE

Egenhändig namnteckning.
BOLDEMANN, LINA

Se särskild Boldemann-samling; många avskrifter av brev, särskilt Sibelius.
BOLIN, W.

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
BOLINDER, JOHAN

Handling ang. Wendela Linea Elisabeth Andersson.
BOLINDER, PER

Brev till Herman Glimstedt.
BONDE, CARL

Handling till Direktören vid Kungl. Maj:ts hovkapell och teatrar.
BONDE, KNUT FILIP

Egenhändig namnteckning. Handlingar (gratifikationer). Kvitto till Hj. Forssner. Mantalsuppgift. Brev till Herr Rydberg.
BONDESSON, AUGUST LEONARD

Egenhändig namnteckning.
BONNAT, L.

Teckning med tusch i Christine Nilssons minnesalbum.
BOOK, FRIDOLF JOHAN 

Egenhändig namnteckning. Skrivet kort till A. Burén.
VAN BOOM, JAN

Egenhändig namnteckning. Brev till W. Gnosspelius, Pastor Rothlieb, J.F. Morenius.
BOOS, CARL

Brev till Pehr Svanberg.
BORCHSENIUS, OTTO

Visitkort. Egenhändig namnteckning.
BORG, AXEL

Egenhändig namnteckning. Teateraffisch från Linköping.
BORG, FREDRIK T.

Skrivet visitkort.
BORG, G.W.

Brev till J. Leonard Höijer.
BORG, OSSIAN EDMUND

Egenhändig namnteckning.
BORGSTRÖM, GUSTAF ADOLF

Brev till Johannes Svanberg.
BORGSTRÖM, HILDA

Brev till T. Kjellberg, kort till Gustaf Fredrikson.
BORGSTRÖM, R.

Egenhändig namnteckning.
BORNSTEDT, LOUISE VON

Brev till Vogel van Vogelstein.
BORUP, JUL

Brev till Carl Nordberger.
BORWIK, W. LEONARD

Brev.
BOSIN, A.

Egenhändig namnteckning.
BOSIN, AXEL

Brev till Ivar Hallström, Louise Stjernström, broder Emil, Herr Lindberg. Egenhändig namnteckning.
BOSIN, AXEL och LOTTEN f. Dorsch

Egenhändiga namnteckningar.
BOSSI, ENRICO

Brev till Carl Nordberger.
BOSTRÖM, THEODOLINA ADOLFINA ”Linda” f. Gille

Egenhändig namnteckning. Brev till Henrik Lindgren. Brev och biografi till Johannes Svanberg. 
BOSTRÖM, WOLMER

Brev till Hildegard Werner.
BOTEZ, MARCEL

Brev till Carl Nordberger.
BOTTESINI, GIOVANNI

Brev till okänd adressat.
BOURBON DEL WOUTE, Le Marqis et la Marquise

Inbjudningskort till Ambassadeur och Fru de Wedel.
BOURGEOIS, EMILE

Meddelande till Anna Hammarström.
BOURNONVILLE, AUGUST ANTON

Poem till Fru Oberstinde von Ehrenström. Brev till Direktör Hyltén-Cavallius, Magister Sohlman, Fritz Ahlgrensson. Egenhändig namnteckning.
DE BOURNONVILLE, CHARLOTTE HELENE FREDERIKKE

Visitkort. Egenhändig namnteckning.
BOVALLIUS, ROBERT MAURITZ

Egenhändig namnteckning.
BOZMAN, JEZZIE A.

Brev till Elisabeth Alrutz.
BRACHVOGEL, EMIL A.

Egenhändig namnteckning.
BRADISH, B. HENRY W.

Visitkort.
BRAG, AXEL HERMAN THEODOR

Brev till Johannes Svanberg.
BRAG, IDA

Brev till Intendent A af Burén.
BRAHE, MAGNUS

Brev till Baron Daniel Edelcreutz, S H T.
BRAHMS, JOHANNES

Brev till okända adressater.
BRAININ, N.

Brev till Carl Nordberger.
BRAININ, SOPHIE

Brev till Zulamith Wellander.
BRANCACCIO Prinsesse

Brev till okänd adressat.
BRANDEL, SVEN ÅKE BERTIL

Personliga upplysningar.
BRANDER, ERNST WALDEMAR

Egenhändig namnteckning.
BRANDES, EDVARD KARL COHEN

Brev till Johannes Svanberg.
BRANDES, GEORG

Egenhändig namnteckning.
BRANDT

Några ord om Jenny Linds sista livsskede.
BRANDT, ALEXANDER

Brev till okänd adressat.
BRANDT, JENNY AUGUSTA ELISABETH

Visitkort till okänd adressat.
BRANDT, MARIANNE

Skrivet visitkort.
BRANTING, ANNA

Brev till August Warberg.
BRANTING, HJALMAR KARL

Visitkort med anhållan.
BRANZELL, KARIN

Brev till Carl Nordberger.
BRANZELL, KARIN MARIA

Brev till Sara Wennerberg-Reuter.
BRASSIN

Egenhändig namnteckning.
BRATBOST, MICKAL KARL

Brev till Ad Sterky.
BRATT, LEIF

Brev till Sven Kjellström.
BRAUN

Brev till Breitkopf & Härtel.
BRAUN, CARL ANTON PHILIP

Egenhändig namnteckning.
BRAUN, HEINRICH

Visitkort. Brev till okänd. Brevväxling E.-M. Stuart-Bergström.
VON BRAUN, WILHELM A. DETLOW

Egenhändig namnteckning.
BRAUNERHJELM, AUGUSTA

Egenhändig namnteckning.
BREDITRUP

Brev till Johannes Svanberg.
BREITHOLTZ, TORSTEN

Brev till Agnes Ekholm.
BREMER, FREDRIKA

Brev till H.C. Andersen.
BRENTANO, MARIE

Brev till Madame Nissen.
BRIEAND, ARVID

Brev till Musikhistoriska museet, brev från Frithiof, brev från Berlin. I Brieand-samlingen. 
BRINCKMANN, TUSTUS

Brev till Chrysander.
BRING, EBBE GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
BRINKMAN, AUGUST

Brev till Johannes Svanberg.
BRITA

Kort till Hildur Ekvall.
BROBERG, CARL JOHAN

Brev till Johannes Svanberg.
BRODIN, KNUT GEORG ANDREAS

Biljett med tack.
BRODIN, LINUS

Visitkort.
BROFELDT, OSSIAN

Brev till okänd adressat.
BROGI, AGOSTO

Egenhändig namnteckning.
BROGREN-HAMILTON, MÄRTA

Brev till Agnes Ekholm.
BROHAN, EMILIE MADELEINE

Brev till okänd adressat.
BROLIN, ANDREAS

Brev till August Warberg, kort till Frithiof Cronhamn. Visitkort.
BROLIN, C.A.

Brev till Sven Kjellström.
BROMAN, NATANAEL

Brev till Sven Kjellström. Brev från Fru Natanael Broman.
BROMAN, ROBERT GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
BRON, EDUARD

Brev till Carl G. Nyblom.
BROSTRÖM, BRITTA och TAGE

Brev till Hildur Ekvall.
BRUCH, MAX

Brev till Svante Sjöberg och till Sara Wennerberg-Reuter.
BRUHN, MALIN

Brev till Johannes Svanberg.
BRULLIOT, CARL

Egenhändig namnteckning.
BRUN, JOHANNES FINNE

Brev till Louise Stjernström. Teaterhandling ”Leonarda”. Egenhändig namnteckning.
BRUNO, HILMA MARIA ELEONORA f. Schagerlund

Brev till August Warberg? Egenhändig namnteckning.
BRUNSTRÖM, CAROLINE

Egenhändig namnteckning.
BRUSEWITZ, GUSTAF HENRIK

Egenhändig namnteckning.
BRUSEWITZ, N.

Handling till Greve Fredrik Gyllenborg.
BRUZELIUS, ANDREAS

Skrivet visitkort.
BRUZELIUS, RAGNAR MAGNUS 

Egenhändig namnteckning. Visitkort.
BRUZEWITZ, GUSTAF HENRIK

Egenhändig namnteckning.
BRÜMMER-RADECKE, LOUISE VON

Egenhändig namnteckning.
BRÜN, M.V.

Egenhändig namnteckning.
BRÜNIE, AMELIE

Brev till Fru Hammer.
BRÅKENHIELM, G.

Brev till Herr Revisor.
BRÄNDSTRÖM, ELSA

Brev till Ethel von Heidenstam och till Torsten Laurin.
BRÖDERMAN, OSCAR HUGO

Brev till Ivar Hallström. Skrivet visitkort.
BUDDE, CHRISTIAN

Visitkort med egenhändig namnteckning.
BULL-BORNEMAN, OLE

Skrivet visitkort till Herr Sohlman. Citat ur Cisero. Handling. Representationslista. Hälsning. Egenhändig namnteckning.
BUNDSEN, AURORE

Brev till Emma Weslien.
BUNDSÉN, VICTORIA ISABELLA HELIODORA

Egenhändig namnteckning.
BUNSEN, FELICIA VON

Egenhändig namnteckning.
BUNSEN, VICTORIA

Egenhändig namnteckning.
BUQUET, P.

Skriven biljett till A. Badier.
BURÉN, AXEL

Brev till Herr Arrhenius, Herr Ellberg, Edvard Fazer, Andreas Hallén, Fru Jungstedt, Severin Lövenhielm, Fru Schwartz, Herr Stichel, Johannes Svanberg, Herr Wohlfart. Skrivelse till Baron Carl von Platen. Egenhändig namnteckning. Brev till Hildegard Werner från Axel Burén och Johannes Svanberg.
BURÉN, KARIN

Brev till styrelsen för Musikhistoriska Museet.
BURENIUS, N.

Brev till Arvid Brieand.
BURMAN, CONNY

Brev till Wiktor Rydberg.
BURMESTER, WILLY

Brev till A. Burén.
BURSIE, HERMAN

Brev till Johannes Svanberg.
BUSCH, J.M.F.V.

Egenhändig namnteckning.
BUXBAUM, KATHE och FRIEDRICH

Brev till Carl Nordberger.
BÜCHNER, WERNER

Brev till Jenny Lind Society.
BÜLOW, HANS GUIDO VON

Brev till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
BÜRCH, J.

Brev till okänd adressat.
BÜRDE-NEY, JENNY

Egenhändig namnteckning.
BYGREN, JOHN

Brev till okänd adressat.
BYSTEDT, REINHOLD

Brev till Musikhistoriska Museet.
BYSTRÖM, AUGUST

Brev till Johannes Svanberg och till Kapten Hagdahl.
BYSTRÖM, IDA

Visitkort meddelande till Mathilda.
BYSTRÖM, JOHAN NIKLAS

Egenhändig namnteckning.
BYSTRÖM, OSCAR

Brev till Johannes Svanberg.
BÅÅTH, ALBERT ULRIK

Egenhändig namnteckning.
BÄCK, KNUT

Brev till Algot Haquinius.
BÄCKGREN, FREDRIK

Brev till okänd adressat.
BÄCKSTRÖM, EDVARD PER JOHAN

Egenhändig namnteckning.
BÄCKSTRÖM, GEORGINA

Skrivet visitkort till okänd.
BÄCKSTRÖM, PER OLOF

Egenhändig namnteckning.
BÖCK, WILLY

Brev till Notskrivare Herr Harry Sundh. Utkast till omslag till Rulf’s musikförlag i Uppsala.
BÖHM, KARL

Brevkort till Carl Nordberger.
BÖHME, WILHELM

Egenhändig namnteckning.
BÖRJEGÅRD, ERIK

Brev till Ernst Hauke.
BÖRJESSON

Verser till Signe Hebbe.
BÖRJESON, JOHN L.

Egenhändig namnteckning.
BÖRJESSON, JOHAN författare

Egenhändig namnteckning.
BÖRJESSON, JOHAN bildhuggare

Brev till Herr Magister Dahlgren.
BÖRLIN, JEAN OLOF JONAS

Brev till Algot Haquinius och till Baron Carl von Platen.
BÖTEL, HEINRICH

Brev till okänd adressat.
BÖTTIGER, (JOHN) JOHAN FREDRIK

Visitkort med tack troligen till Johannes Svanberg.
BÖTTIGER, (LARS FREDRIK) CARL WILHELM

Brev till Wendela Hebbe, Svante Gustaf Schyberg, S.T. samt till okända adressater. Egenhändig namnteckning.
CADÉN, OCTÄMA

Egenhändig namnteckning.
CADIER, REGIS

Matsedel med anteckningar.
CAEFFIERTS ?

Brev till Chere Madame.
CAERMINÀTI, TULLIO

Egenhändig namnteckning.
CAGGIATI, DORIS

Skrivet visitkort.
CAGGIATI, ETTORE

Brev till Francesco Ciaffei. Egenhändig namnteckning.
CAHIER, CHARLES

Skrivet visitkort till Gustave Thalberg.
CAHIER, MADAME CHARLES

Brev till Baron Carl von Platen.
CAHIER, SARAH och CHARLES

Brev till Carl Nordberger och till Erik Marks von Württemberg.
CAJANUS, AUGUST

Brev till Frithiof Cronhamn.
CAJANUS, EINAR

Brev till Göran Olsson-Föllinger. Brevväxling i E.-M. Stuart-Bergströms samling.
CALLANDER, ANNA

Egenhändig namnteckning.
CALLEONI, CAROLINIE

Inbjudningskort till Monserieur Ambassadeur och Chere Comtesse de Wedel.
CALLMAN, MAC ROBERT

Brev till Jenny Lind Society.
CALLMANDER, REINHOLD KARL

Brev till Johannes Svanberg. Skrivet visitkort.
CALLMÉN, CARL GUSTAF

Egenhändig namnteckning. Rekvisition för Dramatiska Teatern.
CALWAGEN, ERNST GOTTFRID

Egenhändig namnteckning.
DE CAMASTRA, DUC 

Invitation till Ambassadeur och Comtesse de Vedel.
CAMPOBELLO, Madame

Visitkort till Zulamith Wellander.
CAMPONOUO, GUILIO

Brev till Zulamith Wellander.
CAMPOSCALE, Prins och Prinsessa

Inbjudningskort till Ambassadeur och Comtesse de Wedel.
CANÉSE, LEON

Brev till Carl Nordberger.
CANTZLER, OSCAR JOHAN

Visitkort och meddelande till okänd adressat.
CAPELLA, JUANITA

Brev till Baron Carl von Platen.
CAPONSACCHI, MARGUERITA

Brev till Carl Göran Nyblom och till Gustave Thalberg.
CAPUNO, A

Brev till Carl Nordberger.
CAPUTO, M.C.

Handling till Baron Carl von Platen.
CARELIUS, EMIL

Brev till Doktorinna och vän Hugo.
CARELLI, EMMA

Skrivet visitkort till Baron Carl von Platen.
CARL PHILIP hertig av Södermanland

Namnskrift (ej original).
CARLANDER, ANNA LISA

Brev till Sveriges musikpedagogiska förbund.
CARLANDER, CARL MARTIN

Brev till Johannes Svanberg och till S.H.T.
CARLANDER, ELIAS

Handling.
CARLBECK, ANNA

Skrivet visitkort till okänd adressat.
CARLBECK, ROLAND

Skrivet visitkort till okänd adressat.
CARLBERG, JENNY

Personliga data.
CARLBRING, M.

Brev till Notljustryckeriet.
CARLÉN, JOHAN GABRIEL

Egenhändig namnteckning.
CARLSÉN, GUSTAF LEONARD

Meddelande på engelska samt brev till Herr Kapten.
CARLSÉN, GUSTAF

Brev till August Falck och brev rörande Rybergska sällskapet.
CARLSSON, BENGT

Brev till Per Adolf Janzon.
CARLSSON, BIRGER

Skrivet visitkort till Bästa Emma.
CARLSON, FREDRIK FERDINAND

Egenhändig namnteckning.
CARLSSON, G.W.

Utdrag ur repertoiren.
CARLSSON, HJALMAR

Skrivet visitkort till okänd adressat.
CARLSSON, WERTHER GIDEON

Utdrag ur repertoiren.
CARLSSON, WERTHER

Brev till Sven Kjellström.
CARLSTEDT, OTTO

Brev till Sven Kjellström.
CARREÑO, TERESA

Intyg.
CARRENO-TAGLIAPIETRO, TERESITA

Brev till Gustave Thalberg.

CARUSO, ENRICO

Brev till TullioVoghera.
CARVALLIO, M.

Biljett till Madame Duyle.
CASE, ESAIE

Brev till Emil Petterson.
CASPARSON, EDVARD

Brev till Sven Kjellström.
CASPÉR, EDVARD FLORIAN

Egenhändig namnteckning.
CASPÉR, HENRIETTE

Egenhändig namnteckning.
CASSAGNAC, PAUL DE

Egenhändig namnteckning.
CASTBERG, JOHAN

Kort till Sven Kjellström.
CASTEGREN, WICTOR

Brev till Johannes Svanberg.
CASTEGREN, WICTOR och HILDA CAROLINA

Hälsningar och kort.
CASTIGLIA, BENEDETTO

Visitkort.
CATALDI-TASSONI, CORACE

Skrivet visitkort till Baron von Platen?
CATHRINE

En dikt tillägnad Edvard Stjernström.
CATTANI, G.

Egenhändig namnteckning.
CAURAT, HUGO

Egenhändig namnteckning.
CEDERBERG, AURORE

Skrivet visitkort till August Warberg.
CEDERLUND, ANNA MARIA

Brev till August Falck.
CEDERSCHIÖLD, FREDRIK AUGUST

Egenhändig namnteckning.
CEDERSTRÖM, BROR och ELLEN

Kort till Baron Carl von Platen.
CEDERSTRÖM, ELLEN född Hartman

Brev och kort till Baron C. von Platen.
CEDERSTRÖM, GUSTAF O.

Egenhändig namnteckning.
CEDERSTRÖM, JACOB AF

Egenhändig namnteckning.
CEDERSTRÖM, RUDOLF

Egenhändig namnteckning.
CERESOLI-SALVATORI, ELVIRA

Brev till Baron Carl von Platen.
CHAMINADE, CÉCILE LOUISE STEPHANIE

Brev till Cher Monsieur.
CHAMPION, THÉODORE

Brev till Nils Strandell.
CHAPLIN, CH.

Brev till Madame. I Christine Nilssons minnesalbum.
CHAUSSON, ERNEST

Egenhändig namnteckning.
CHELAND, ANDRÉ HIPPOLYTE

Egenhändig namnteckning.
CHERBU…, V.

Brev till Monsieur.
CHESNEAU, MARC

Poem om Jenny Lind
CHEVALIER, OMER

Egenhändig namnteckning.
CHIEWITZ, ELIS

Egenhändig namnteckning.
CHIGI, FRANCES

Brev till Ma Chère Comtesse.
CHIHEFES, ?

Brev till Carl Nordberger. 
CHOLLET, JEAN BAPTISTE MARIE

Brev till Chère Enfant.
CHOPIN, FRÉDÉRIC FRANÇOIS		

I ett av Hallströms album med samlade namnteckningar ingår två takter ur Chopins Balladen Op 38.
CHORLEY, HENRY FOTHERGILL

Brev till Townshend Smith.
CHRISTEANSEN, EINAR

Brev till kammarherre A. af Burén.
CHRISTENSON, AGNES

Brev till Emil Petterson.
CHRISTIANI, LISE A.

Egenhändig namnteckning.
CHRISTIANSEN, MAUD och CARL

Skrivet kort till Hildur Ekvall.
CHRISTIERNSSON, CARL HENRIK

Egenhändig namnteckning.
CHRISTIERNSSON, NILS HENRIK

Brev till Fr. Cronhamn, Gustaf Fredriksson, A. Lindberg, A. Lindholm, Herr H. Muchardt, Johannes Svanberg samt Oscar Wijkander.
CIAFFEI, FRANCESO

Okatalogiserade brev.
CIMARA, FILIPPO

Visitkort.
CINTI-DAMOREAU, LAURE

Egenhändig namnteckning.
CLAÉSON, EUGÈNIE

Brev till Walborg Lundberg, A. Sterky samt Emma Weslien.
CLAÉSON, GUSTAF

Brev till Johannes Svanberg.
CLAÉSON, ÅKE

Kort till Baron Carl von Platen.
CLAID, S.

Egenhändig namnteckning.
CLAIRIN, GEORGES VICTOR JULES

Inskrift och bild i Christine Nilssons minnesalbum.
CLANDEBOYÉ 

Visitkort.
CLAUDIUS, CARL

Brev till O. Landberg, Olallo Morales, Johannes Svanberg. Nyårskort till Sophie. Program från teater- och musikutställningen i Stockholm. Upprop.
CLAUSÉN, H.

Egenhändig namnteckning.
CLAUSSEN, JULIA

Brev till Baron Carl von Platen med biografi. Brev till Sven Kjellström
CLAUSS-SZARVADY, WILHELMINE

Egenhändig namnteckning.
CLEVANDER, PER

Brev till Johannes Svanberg.
CLEVE, HALFDAN

Egenhändig namnteckning.
COKINIS, GIOVANNI

Brev till okänd adressat. Egenhändig namnteckning. Visitkort.
COLLIN, AXEL WILHELM

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
COLONNA, PROSPERO

Skrivet visitkort.
COLONNE, EDOUARD JULES

Visitkort till Ivar Hallström.
COMMETTANT, JEAN PJERRE OSCAR

Egenhändig namnteckning.
COMSTEDT, A.E.

Brev till August Warberg.
CONSOLO, ERNESTO

Brev till Gustave Thalberg.
CONDÈ, LOUIS och ELISABETH

Kort till Agnes Ekholm.
CONSTANT, BENJAMIN

Brev till Christine Nilsson. Tuschteckning. I Christine Nilssons minnesalbum.
DE CONSTANT, REBECQUE V.

Visitkort.
CONTINO, PINTO AMELIA

Visitkort.
COPPEI, FRANÇOIS

Vers i Christine Nilssons minnesalbum.
COQUELIN, AINE

Brev och tal i Christine Nilssons minnesalbum.
COQUELIN CADET, ERNEST ALEXANDER HONORÉ

Brev till Monsieur. Egenhändig namnteckning, skriven biljett samt handskrift.
CORBET, A.

Brev till Sven Kjellström.
CORIN, MÄRTA

Brev till Sven Kjellström.
CORNELIUS

Brev till Johannes Svanberg.
CORONINI, FRANZ VON

Brev till Amassadeur och Comtesse de Wedel.
COROT, C.

Brev i Christine Nilssons minnesalbum.
CORSINI, P.F.

Brev till Comtesse Envoyer de Wedel.
CORSINI, SFORGA LINA DEI

Brev till Ambassadeur och Comtesse de Wedel.
COTOGNI, ANTONIO

Brev till Henriette Nissen-Saloman samt til Baron C. von Platen. Egenhändig namnteckning.
COURANT, MAURICE

Inskrift i Christine Nilssons minnesalbum.
COWARD, HENRY

Egenhändig namnteckning.
COWEN, JOSEPH

Brev till Hildegard Werner.
CRAELIUS, CARL MAGNUS

Brev till Jenny Lind samt porträtt. Förteckning över sångelever. Egenhändig namnteckning.
CRAMER, JOHANN BAPTIST

Egenhändig namnteckning.
CREUTZ, GUSTAF FILIP

Handling.
CREUTZER, R.

Brev till Sven Kjellström.
CRISPIN, C. WILGOTT

Brev till Gustaf Carlsén.
CRONFELT, JOACHIM

Egenhändig namnteckning.
CRONHAMN, FRITHIOF AUGUST

Brev och meddelanden till P.E. Eklund, Franz, Janne Hagdahl, Herr Hirsch, Herr Hofintendent, Kormästare Lindholm, Herr Nelson, Herr Santesson, Herr Schöldström, A.T. Sterky, Oscar Svahn, Emma Wesslien. Skrivelse. Egenhändig namnteckning.
CRONHAMN, HULDA

Brev till fadern Johan Petter Cronhamn.
CRONHAMN, J.E.

Brev till kusinen Johan Peter Cronhamn.
CRONHAMN, JOHAN PETTER

Brev till Broder Edgren, Fru Elvers, W.Th. Gnosspelius samt till J.L. Höijer. Skrivelser till Musikaliska akademien angående stämnyckel m.fl. ärenden. Fyra dikter. Handlingar rörande elever. Egenhändig namnteckning.
CRUSELL, BERNHARD

Skrivelse till Bureau de musique och till D. Silfverstolpe. Egenhändig namnteckning.
CRUSENSTOLPE, MAGNUS JAKOB

Egenhändig namnteckning.
CUI, CÉSAR

Egenhändig namnteckning.
CULLBERG, CARL

Kort till Sven Kjellström.
CURMAN, CARL

Brev till Johannes Svanberg.
CYGNAEUS, FREDRIK

Brev till Torsson.
CZAPEK, JOSEPH

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
DADÒ, AUGUSTO

Skrivet visitkort.
DAGENS NYHETER

Recensioner Signe Hebbe.
DAGUIN, MARGUÉRITE SOPHIE

Egenhändig namnteckning.
DAHL, ADRIAN GUSTAF

Skrivet visitkort.
DAHL, BALDUIN CHRISTIAN FLORUS

Egenhändig namnteckning.
DAHL, EMIL

Brev till Sven Kjellström.
DAHL, LISA

Brev till Sven Kjellström.
DAHL, VIKING

Brev till Harry Sundh.
DAHLBECK, O.

Brev till Gustave Thalberg.
DAHLBERG, LEONARD

Verser till Ivar, ”avskedsblåsning”.
DAHLBERG, SVEN

Brev till Sven Kjellström.
DAHLGREN, ANDERS WICTOR

Meddelande på visitkort till B.B. Egenhändig namnteckning.
DAHLGREN, AUGUST

Brev till Johannes Svanberg.
DAHLGREN, CARL FREDRIK

Biografi. Egenhändig namnteckning.
DAHLGREN, ERIK WILHELM

Brev till Johannes Svanberg.
DAHLGREN, FREDRIK AUGUST

Brev till A.F. Lindblad. Egenhändig namnteckning.
DAHLGREN, LOTTEN

Brev till Johannes Svanberg.
DAHLGREN, VALDEMAR

Brev till Sven Kjellström och till Felix Saul.
DAHLMAN, ERIK

Brev till Hildur Ekvall.
DAHLQUIST, enkefru GEORG

Skrivna visitkort till okänd adressat.
DAHLQVIST, GEORG KARL

Brev till Therese Elffors samt till Redaktionen ”Najaden”. Egenhändig namnteckning.
DAHLQVIST, HELENA

Brev till John Zetterstedt.
DAHLQVIST, HELFRID

Brev till Sven Kjellström.
DAHLQVIST, HENRI

Brev till Mon Cher Oncle.
DAHLSTRÖM, OLGA

Brev till Sven Kjellström.
D´ALBERT, EUGÉNE FRANCIS CHARLES

Egenhändig namnteckning.
DALMAN, HILDA

Skrivet visitkort.
DANBÉ, JULES

Brev till Siegfried Saloman. Skrivet visitkort till Mon cher Maitre. Egenhändig namnteckning.
DANCKWARDT, F. EUGEN

Brev till Axel af Burén.
D´ANDRADE, FRANCESCO

Brev till Axel Burén.
DANNSTRÖM, ISIDOR

Brev till Frithiof Cronhamn och till Baron Carl von Platen. Skrivet visitkort med egenhändig namnteckning till Ivar Hallström.
DANZEROVÁ, ELKA

Kort till Carl Nordberger.
DARCLÉE, HARICLÉE

Skrivet visitkort till Baron Carl von Platen.
DARDANI, ALBERTO

Skrivet visitkort till okänd adressat.
DARDEL, FRITZ VON

Kort till Carl Nordberger. Visitkort med egenhändig namnteckning.
DARMONT, ALBERT

Brev till Baron Carl von Platen.
D´AUBERT, EDVARD THEODOR ADOLF

Visitkort med egenhändig namnteckning.
DAUDET, ALPH

Brev.
DAVID, F

Ballade du grand esprit och dedikation i till Christine Nilssons minnesalbum.
DAVIDOFF, A

Brev till Henriette Nissen-Saloman.
DAVIDOFF, CHARLES

Brev till Henriette Nissen-Saloman och till Siegfried Saloman. Egenhändig namnteckning.
DA´WISON, BOGUMIL

Egenhändig namnteckning.
D´ANNUNZIO, GABRIELLINO

Brev till Baron Carl von Platen.
DE BELMONTE, prins

Inbjudning till la Comtesse de Vedel.
DE BERG, AXELINA

Brev till Sophie Hammer.
DE BILDT, HAROLD

Inbjudningsbrev till Ambassadeur och Comtesse de Vedel.
DE BROEN, CARL GUSTAF 

Brev till Professor Billing.
DE CAMASTRA, DUC

Invitation till Ambassadeur och Comtesse de Vedel.
DE GEER, LOUIS GERHARD

Egenhändig namnteckning.
DE GEER, MARIANNE

Kort till Agnes Ekholm.
DE GLASER, THÉODORE

Brev till W. Holmquist.

		
DE GRANDVAL, MARIE FELICIE

Egenhändig namnteckning.
DE GUBERNATI, ANGELO

Brev till Baron Carl von Platen.
DEHELLY, E

Brev till Baron Carl von Platen.
DE LA GARIDE, J.W.

Brev till Filip och Bertha Tammelin.
DEJAZET, VIRGINIE

Brev till okänd adressat.
DELAET, E.-C. och KIESGEN, C.

Brev till Carl Nordberger.
DELAND, CHARLOTTA HEDVIG LOVISA född De Broen

Egenhändig namnteckning.
DELAND, FREDRIK

Skrivelse angående försäljning af teatereffecter m.m. Egenhändig namnteckning.
DELAND, GRISELDA

Jul- och nyårskort. Egenhändig namnteckning.
DELAND, HILDEGARD född Hvass

Brev till Vasateaterns Styrelse.
DELAND, PIERRE JOSEPH

Brev till Amanda Rylander. Anhållan till Överståthållarämbetet. Egenhändig namnteckning.
DELAQUERRIÉRE, L

Brev till Cher Monsieur.
DELAVAUD, LOUISE

Skrivet visitkort till Sven Kjellström.
D´ELCHINGEN, NEY

Militärt brev till okänd adressat.
DELIBES, LÉO

Brev till Monsieur. Skrivet kort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
DELLA REGDORE, DENARO H.

Brev till Francesco Ciaffei.
DENIS, J.

Kort till Hildur Ekvall.
DE LVOFF, ALEXEI FEODOROVITJ

Brev till Siegfried Saloman och hans fru.
DE PADILLA-ARTÖT, DESIRÉE

Brev till Monsieur och Mme A Sterky.
DE PADILLA Y RAMOS, MARIANO

Egenhändig namnteckning.
DE PRUSSE, GEORG prins

Egenhändig namnteckning.
DE REILNITZ, LILLY

Brev till Monsieur Zlirstenberg.
DE RINDINE, JEANNE

Brev till okänd adressat.
D´ERLANGER, FREDERICO

Brev och notskrift till okända adressater.
DE ROTHSCHILD, ADELE

Brev till Henriette Nissen-Saloman.
DE ROTHSCHILD, LOUISE

Brev till Henriette Nissen-Saloman.
DELLA SANTA, LUIGI

Brev till Francesco Ciaffei. Visitkort.
DE RIBBING DE LEUVEN, Mr & Mme		

Visitkort till Monsieur Günther.
DELLA SOMAGLIA, DORIA G.D.

Inbjudan till Ambassadeur och Comtesse de Wedel.
DELLE SEDIE, ENRICO

Brev till Ivar Hallström.
DELMAS, FRANÇOIS JEAN

Brev till Baron Carl von Platen.
DELONGE, ?

Brev till Gustave Thalberg.
DENTE, JOSEPH

Brev till Julius Günther, A. Sterky och till Fru Sörensen (Vendela Andersson). Kallelse till repetetion. Egenhändiga namnteckningar.
DEPPE, LUDWIG

Egenhändig namnteckning.
DE REUTER, FLORIZEL

Brev till Gustave Thalberg. Notskrift. Karikatyrteckningar. Egenhändig namnteckning.
DESSAUÉR, JOSEPH

Brev till okänd adressat.
DE SOROSATE, P.

Egenhändig namnteckning.
DE SÖUTZ, ?

Brev till Gustave Thalberg.
DE TREVILLE, YVONNE

Brev till Gustave Thalberg.
DEURELL, CARL

Brev till Karl Benzon.
DEURÉN, CARL

Brev till Ossian Hamrin rörande Rydbergska sällskapet.
DE WAHL, ANNA

Brev till Johannes Svanberg och till August Warberg. Egenhändig namnteckning.
DE WAHL, ANDERS

Brev till Frithiof Cronhamn, Agnes Ekholm, Algot Haquinius, Carl von Platen, Karl Sjöstedt. Skriven biljett till okänd adressat.
DE WERDIER, ?

Egenhändig namnteckning.
DEWRIENT, EDUARD

Egenhändig namnteckning.
DEVRIÉNT, EMIL

Brev till Musikdirektör Ganz.
DEVRIENT, LUDWIG

Egenhändig namnteckning.
DI´AZ, PORFIRIO

Brev till Gustave Thalberg.
DICKSON, CHARLES

Egenhändig namnteckning.
DICKSON, OSCAR

Egenhändig namnteckning.
DICKSON, ROBERT

Brev till Gustave Thalberg.
DIEHL, KARL LUDWIG

Brev till Baron Carl von Platen.
DIETRICHSON, LORENTZ HENRIK SEGELCKE

Egenhändig namnteckning.
DINESEN, ROBERT

Brev till Baron Carl von Platen.
DJURKLOU, GABRIEL NILS

Egenhändig namnteckning.
DJURSTRÖM, HUGO

Egenhändig namnteckning.
DOBROWSKI, STANISLAW

Brev till Ture Rangström.
DOERTER, HERMANN

Brev till Baron Carl von Platen.
DOHLMANN, AUGUSTA JOHANNE HENRIETTE

Brev till Fröken Öhrström.
DOHNÁNYI, ERNST VON

Brev till Dear Sir!
DOLCKE, MAGDA VON

Brev till Herr Atterling, Dagens Nyheter, Herr Intendent, Doktor Sohlman. Egenhändig namnteckning.
DOLORES

Brev till Baron Carl von Platen från Frau Dolores.
DORÉ, E.

Teckning i Christine Nilssons minnesalbum.
DOOR, ANTON

Skrivet visitkort ”Min käre Vän!”
DORIA, PAMPHILJ prinsessa

Brev till Ambassadeur et la Comtesse de Wedel.
DORPH, WILHELM

Skrivet visitkort till okänd adressat.
DORSCH-BOSIN, CAROLINA CHARLOTTA ”Lotten” 

Brev till Gustaf Carlsén, Elsa Lindholm, Hanna Lindholm, Otto Lundberg, Johannes Svanberg, direktör Willman,.
DRACHMANN, HOLGER HENRIK HERHOLDT

Brev till Axel Burén. Egenhändig namnteckning.
DRAKE, C.A.

Kort till Frih. af Burén.
DRAKE, ERIK

Brev till W. Th. Gnosspelius, P.M, egenhändig namnteckning.
DRAKE, M

Brev till L. Höijer.
DRAKE, WOLFF

Egenhändig namnteckning.
DRESDNER STRÅKKVARTETT

Brev till Sven Kjellström.
DREYSCHOCK, ALEXANDER

Brev till okänd adressat. Två verser.
DREYSCHOCK, FELIX

Brev till Ivar Hallström, Siegfried Saloman, Liebster Freund samt egenhändig namnteckning.
DUBOIS, ALFRED

Brev till Carl Nordberger.
DUBOIS, CLEMENT FRANÇOIS THEODORE

Brevkort till Monsieur Pilo, Monsieur Wolf samt egenhändig namnteckning.
DUE, FREDERIK, GOTTSCHALK

Inbjudan till Francesco Ciaffei.
DUE, FREDERIK GEORG KNUT

Skrivet visitkort till Fröken Grabow.
DUFAURE, J.

Egenhändig namnteckning.
DUFUIS, ADOLPHE

Egenhändig namnteckning.
DUMAS, ALEXANDRE

Brevkort till okänd adessat, brev till Monsieur. Brev till Mademoicelle i Christine Nilssons minnesalbum. Skrivelse på franska.
DUPREZ, GILBERT LOUIS

Brev till Demoiselle.
DU PUY, EDOUARD BAPTISTE LOUIS CAMILLE

Brev till Monsieur le Baron, betyg för Johan Beltramente. Egenhändig namnteckning.
DUROSOIR, LUCIEN

Kort till Gustave Thalberg.
DUSE, ELEONORA

Brev till Axel Burén.
DUSÉN, F.K.

Egenhändig namnteckning.
DÜBEN, GUSTAF VON

Egenhändig namnteckning.
DÜWE, OTTO

Brev till Baron Carl von Platen.
DYBWAD, JOHANNE född Juel

Brev till Baron Carl von Platen och till Gustave Thalberg.
DYBWAD BROCHMANN, B.

Brev till Sven Kjellström.
VAN DYCK, ERNEST

Handskrift med egenhändig namnteckning.
DÖRING, ALFRED Buch- und Musikverlag Konzertdirektion

Brev till Carl Nordberger.
DÖRUM, AUGUST FREDRIK

Brev till Knut Michaelson, vännen Morback, broder Johan, Min älskade maka, Johannes Svanberg. Skrivna visitkort samt egenhändig namnteckning.
E. 

Kort till Elisabeth Alrutz.
E.G.

Verser till Sven Kjellström på 50-årsdagen.
EBELING, MATHILDE

Egenhändig namnteckning.
ECKERBERG, SIXTEN

Brev till Hildur Ekvall.
ECKERT-LUNDIN, ESKIL

Brev till E.-M. Stuart-Bergström.
ECKHARD, Dr.

Handling till Henriette Nissen-Saloman.
EDBERG, ALBERT

Kort till Carl Nordberger.
EDELCRANTZ, ABRAHAM NIKLAS

P.M. 
EDELFELT, ALBERT

Egenhändig namnteckning.
EDGREN, AUGUST

Brev till Broder! Egenhändig namnteckning.
EDGREN, KARL

Brev till Sven Kjellström.
EDGREN, SOPHIE

Brev till Johannes Svanberg.
EDHOLM, ERIK WILHELM AF

Brev till C.H. Rydberg, Musikaliska akademiens kamrer, Herr Hovintendent. Anställningskontrakt för I.S. Starck. Egenhändig namnteckning. Skrivna visitkort.
EDLING, BERNHARDINA ”Dina”

Kort till Elisabeth Alrutz, brev till Baron Carl von Platen.
EDSTRÖM, E.

Visitkort med tack till okänd mottagare.
EDSTRÖM, LIVA g. Järnefelt

Skrivet visitkort.
EGGEN, ARNE

Brev till Carl Nordberger.
EGGERT, JOACHIM

Egenhändig namnteckning.
EGGHARD, JULES

Visitkort.
EHLIN, E.

Brev till Carl Nordberger.
EHRENHEIM, PEHR VON

Egenhändig namnteckning.
EHRENSTAM, HEDVIG

Egenhändig namnteckning.
EHRENSTRÖM, MARIANNE MAXIMILIANA KRIST LOVISA f. Pollet

Egenhändig namnteckning.
EICHORN, CHRISTOFER

Egenhändig namnteckning.
EITZ, CARL ANDREAS

Skrivet fotokort till Valborg Lundberg.
EK, SELMA

Visitkort med egenhändig namnteckning.
EKEBLAD, K.

Egenhändig namnteckning.
EKEBLAD, MARIA

Brev till Kammarherre Axel af Burén.
EKECRANTZ, THOR

Brev till Musikhistoriska museet samt lånelista. Visitkort.
EKEGÅRD, HANS

Brev till Sven Kjellström.
EKELUND, OSCAR

Brev till Bäste Bror!
EKELUND, WILHELM

Visitkort.
EKEROTH, HJALMAR PER OLOF

Kort till okänd adressat.
EKGREN, CARL E.

Räkning till Herr F. Ciaffei.
EKHOLM, AGNES

Anteckningar, inbjudningar, hyllningar m.m.
EKHOLM, BERTIL

Gratulation till Agnes Ekholm.
EKHOLM, NILS GUSTAF

Kort till Agnes Ekholm.
EKLUND, GUSTAF

Skrivelse till Styrelsen för Mindre Teatern.
EKMAN, FREDRIK LAURENTZ

Egenhändig namnteckning.
EKMAN, GÖSTA

Kort till Baron Carl von Platen.
EKMAN, HARRIET

Egenhändig namnteckning.
EKMAN, J.

Inbjudan till Oscar Baeckström.
EKMARCK, LARS AUG.

Egenhändig namnteckning.
EKROTH, DAVID

Brev till Sven Kjellström.
EKSTRÖM, PER

Brev till Sven Kjellström.
EKSTRÖM, KARL OTTO

Egenhändig namnteckning, pseudonymen Gubben Noach.
EKVALL, HILDUR

Brev till Natanael Broman.
EKWALL, NILS

Brev till Carl Nordberger.
ELDH, CARL

Skrivet visitkort.
ELFFORSS, LARS ERIK

Skrivelse till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
ELFFORS, THERESE ANTOINETTE

Biografi. Brev till Johannes Svanberg samt till Herr Redaktör. Egenhändig namnteckning.
ELIASSON, OSCAR

Vers tillägnad Edwin Björkman.
ELIE ?

Brev till okänd adressat.
ELISABET, drottning av Rumänien, ”Carmen Sylva” 

Egenhändig namnteckning.
ELKAN & SCHILDKNECHT A/B

Brev till Elfrida Andrée.
ELLIOT, HOLGER

Brev till Hildur Ekvall och till Sven Kjellström.
ELLIOT, Mrs.

Brev till D Jse de Pomár.
ELLIS, CARL ELIS eg. Elis Olson

Brev till Baron Carl von Platen.
ELMBLAD, JOHANNES WILHELM SAMUEL

Brev till Frithiof Cronhamn, Carl von Platen, Johannes Svanberg och Anders Willman. Skrivelse till Director Lautenschläger.
ELMBLAD, SIGRID

Brev till Johannes Svanberg.
ELMLUND, AXEL WILHELM JULIUS

Brev till S.H.T. ang. likvid. Skrivet isitkort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
ELSSLER, FANNY och THERESE

Skrivelse till okänd adressat.
ELVERS, PETER CHRISTIAN EGERT

Egenhändig namnteckning.
ELVERS, ELIN

Skrivet visitkort.
EMANUEL, NATHAN B.

Egenhändig namnteckning.
EMSHEIMER, ERNST

Kort till Otto Ebbe Taussig.
ENBOM, WILHELMINA

Egenhändig namnteckning.
ENDER, HARRIET VON

Brev till Carl Nordberger.
ENEQUIST, MATHILDA EUGENIA g. Biondini

Egenhändig namnteckning.
ENEQUIST, SVENBORG

Brev till Kammarherre Axel af Burén.
ENÉSCO, GEORGES

Brev till Monsieur E. Sjögren.
ENGBERG, ARTHUR

Kort till Sven Kjellström. Verser ”Sång till Hälsingland”.
ENGBLOM, MAJA

Brev till Sven Kjellström.
ENGDAHL, AXEL

Brev till Albin Ekbom och till Johannes Svanberg.
ENGDAHL-JÄGERSKIÖLD, EMMA

Egenhändig namnteckning.
ENGELBRECHT, A.

Lyckönskan till Carl Fredrik Lundqvist.
ENGELBRECHT, WILLIAM

Brev till Johannes Svanberg.Visitkort.
ENGELBRECHT-HWASSER, ANNA-LISA

Egenhändig namnteckning.
ENGER, GULDBRAND

Brev till W. Th. Gnosspelius.
ENGESTRÖM, CHRISTIAN AUGUST FREDRIK

Visitkort.
ENGLIND, ARVID

Brev till Ernst Hauke.
ENGLUND, KARL

Brev till Sven Kjellström.
ENGLÄNDER, RICHARD

Brev till Gösta Morin.
ENGSTRÖM, ELSA

Kort till Agnes Ekholm. Visitkort.
ENGSTRÖM, ALBERT

Telegram till Gustave Thalberg.
ENNA, AUGUST

Brev till Axel af Burén. Notskrift till Carl von Platen.
ENQVIST, ARVID

Brev till Sven Kjellström.
ENWALL, HELMER

Brev till Natanael Broman.
ERDMANN, EDWARD

Brev till Carl Nordberger.
ERICSON, ARON

Intyg till Herr H. Gramss samt till K.G. Jansson.
ERICSON, FREDRIK

Brev till Johannes Svanberg. Visitkort.
ERICSSON, NILS violinist

Brev till Emil Petterson.
ERICSON, NILS friherre

Brev till Herr Kapten!
ERICSSON, JOHAN

Brev till Oscar II.
ERIKSON, C.

Egenhändig namnteckning.
ERIKSSON, E. A.

Brev till Sven Kjellström.
ERIKSON, GRETA

Brev till Hildur Ekvall.
ERIKSSON, JOSEF

Brev till Elfrida Andrée, Sven Kjellström och Carl Nordberger.
D´ERLANGER, FREDERIC

Brev till Dear Sir och till Cher Monsieur. Notskrift.
ERNST, W.

Autograf i Henriette Nissen-Salomans minnesalbum.
ERNST, WILHELM HEINRICH

Visitkort.
ESCAUDE, MAURICE

Brev till Baron Carl von Platen.
ESSEN, TOMAS VON

Brev till Mycket värderade Exellens.
ESSIPOFF, ANNETTE g. Leschetizski

Brev till Lieber Freund. Egenhändig namnteckning.
ESTLANDER, C.E.

Egenhändig namnteckning.
EVERS, EDVARD

Brev till Dir. vid Nya teatern samt till Filip Tammelin. Egenhändig namnteckning.
EWERT, KARL

Egenhändig namnteckning.
EUGÉNIE, prinsessa

Brev till Signe Hebbe. Brev till okänd adressat.
EXPRESSEN

Brev till Sven Kjellström.
FAGERLIN, FERDINAND J.

Brev till Ivar Hallström.
FAHLBECK, ERIK HANS

Brev till Johannes Svanberg och till August Warberg. Visitkort med egenhändig namnteckning.
FAHLCRANTZ, CARL JOHAN författare

Brev till Louise Stjernström.
FAHLCRANTZ, CARL JOHAN målare

Egenhändig namnteckning.
FAHLGREN, A.

Tjänstgöringslista Stora teatern.
FAHLGREN, CARL ALFRED

Egenhändig namnteckning.
FAHLGREN, GEORG LUDVIG

Egenhändig namnteckning.
FAHLMAN, LOUISE

Kort till Not. Cronhamn och till Daniel. Brev till C. von Platen och till Johannes Svanberg.
FAHLSTRÖM, EINAR

Brev till Sven Kjellström.
FALCK, AUGUST PER JOHAN

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
FALCK, THEKLA g. Hofer

Brev till Fru Hammer. Egenhändig namnteckning.
FALKENHOLM, JONAS H.

Brev till W. Th. Gnosspelius.
FALKMAN, HARALD

Brev till Algot Haquinius.
FALKMAN, SEVERIN

Egenhändig namnteckning.
FALLA, MANUEL DE

Brev till E. Marks von Würtemberg.
FALLSTRÖM, DANIEL KARL

Till Berta och Filip Tammelin med anledning av deras 37-åriga äktenskap. Biljetter med anhållan. Dikter tillägnade Edla Södergren. Ytterligare dikter bl.a. till Oscarsteaterns öppnande 1906. Utkast till ett teaterstycke. Prolog vid Ibsenfesten på Operan 1898. Prolog, ”Till Minnet av Jenny Lind”, vid festföreställning å Kungl. Teatern

Egenhändig namnteckning. Upprop för byst av Mathilda Jungstedt undertecknat av Daniel Fallström m.fl.
FANO, GUIDO ALBERTO

Brev till Axel Burén.
FANT, WILHELM

Brev till Johannes Svanberg.
FARINA, SALVATORE

Brev till okänd adressat.
FASTBORN, ERNST

Brev till Bäste Broder.
FASTENROTH, JOHANN

Del av ett brev.
FAURE, GABRIEL 

Brev till okänd adressat.
FAURE, JEAN BAPTISTE

Egenhändig namnteckning.
FEDERICO….?

Brev till Axel Burén
FEHR, FREDRIK AUGUST

Brev till Gustave Thalberg. Egenhändig namnteckning.
FEILITZEN, OLOF URBAN OTTO

Skriven biljett till Farbror. Egenhändig namnteckning.
FEILITZEN, OTTO VON

Verser.
FEILITZEN, LOTTEN VON f. Lindblad

Egenhändig namnteckning.
FÉLIX, RAPHAËL

Egenhändig namnteckning.
FERENCZY, FRANZ

Visitkort.
FERLING, ERIC

Kvitto.
FERNSTRÖM, JOHN

Brev till Carl Nordberger. Recensioner.
FERRÁRI-FONTANA, EDUÁRDO

Brev till Baron Carl von Platen.
FERRY, JULIUS

Brev till Harry Sundh.
FERRY, JULES

Egenhändig namnteckning.
FETIS, JOSEPH FRANCOIS

Egenhändig namnteckning.
FEXER, CARL BERNHARD

Egenhändig namnteckning.
FICHEFET, C.

Brev till Carl Nordberger.
FIDESSER, HANS

Brev till Baron Carl von Platen.
FIELLSTRÖM, ANDERS

Kvittenser.
FISCHER, GUSTAF CONRAD ERICSON

Egenhändig namnteckning.
FISCHER, P. VOGT Konzert-Direktion

Brev till Carl Nordberger.
FISCHERSTRÖM, JOHAN

Egenhändig namnteckning.
FISCHHOF, ALFRED

Brev till Fru Cronhamn samt till Monsieur.
FISK, JUDITH

Brev till Sven Kjellström.
FITINGHOFF, LAURA MATILDA BERNHARDINA

Skrivet visitkort till okänd adressat.
FJAESTAD, GUSTAF A.

Brev till Sven Kjellström.
FJELDSTED, CAROLINE g. Kellermann

Visitkort.
FLACH, EMIL

Skrivelse till Czapek.
FLEETWOOD, KJELL

Brev till Carl Nordberger.
FLESCH, C.

Brev till Carl Nordberger.
FLEVENS, ALFRED

Biljett.
FLODERUS, JOHAN

Egenhändig namnteckning.
FLODIN, J J

Brev till organisten A. Fr. Alard.
FLODQVIST, HERMAN

Brev till Harry Sundh.
FLODMAN, ANDERS AUGUST EUGEN

Brev till Edv. Stjernström. Visitkort.
FLODMARK, JOHAN HUGO ANDREAS

Brev till C.F. Hennerberg och till Johannes Svanberg.
FLYCKT, YNGVE EUGEN

Brev till Sven Kjellström.
FLYGARE-CARLÉN, EMILIE

Egenhändig namnteckning.
FOCK, ALFRED HENRIK EDV.

Egenhändig namnteckning.
FOGELSTRÖM, J.O.

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
FOHLIN, LARS

Visitkort.
FOHSTRÖM-VON RODE, ALMA EVELINA

Brev till Henriette Nissen-Saloman. Skriven biljett till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
FOKIN, MICHAIL

”Scheherazade” koreografi. ”Carnaval” koreografi. ”Le spectre de la rose” koreografi.
FOLKPARKERNAS CENTRALSTYRELSE

Intyg.
FOLKUNIVERSITETSFÖRENINGEN

Brev till Sven Kjellström.
FORÉN, AXEL

Brev till Johannes Svanberg.
FORNELL, CLARA f. Törner

Biografi till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
FORONI, JACOPO GIOVANNI BATTISTA

Kvittens samt egenhändig namnteckning på ledighetsansökan.
FORSBERG, CARL DAVID

Brev till Dir. Schyberg.
FORSELL, JOHN

Brev till Pauline Brunius, Algot Haquinius, Sven Kjellström, E. Marks von Würtemberg, Carl Nordberger, Göran Nyblom, Carl von Platen, Dagmar Stenberg, Johannes Svanberg, Filip Tammelin, Gustave Thalberg, Anette Vedel, Sara Wennerberg-Reuter, Kära Tage, Kära Ida. Egenhändig namnteckning. Kvitton. 
FORSETH, EINAR

Brev till Hildur Ekvall.
FORSLIN, ALFHILD

Brev till Arvid Brieand. Kort till Karin Åkerblom.
FORSSBERG, EDVARD

Visitkort med egenhändig namnteckning.
FORSSBERG, RUDOLF JOHAN FERDINAND

Egenhändig namnteckning.
FORSSELL, C. AF

Brev till Wendela Hebbe.
FORSSELL, HANS LUDVIG 

Egenhändig namnteckning.
FORSSELL, VICTOR R.

Egenhändig namnteckning.
FORSSLUND, RICHARD

Sentens ”Att tänka fritt är stort…”.
FORSSNER, HJALMAR

Kvitto till Knut Bonde.
FORSTEN, ANNA

Egenhändig namnteckning.
FORSTÉN, FILIP AUGUST KARL

Brev till Carl von Platen, H. Westin, Herr och Fru Weslien. Egenhändig namnteckning.
FR………, S.L.?

Egenhändig namnteckning.
FRANCAIS, EMILE

Brev till Sven Kjellström.
FRANCHI, E.F.V.

Skriven biljett till Carl von Platen.
FRANCK, CÉSAR		

Intyg angående Erik Åkerberg samt brev till okänd adressat.
FRANCK, PAUL

Brevkort till Carl von Platen.
FRANCKENFELDT, HILMA HERMINA g. Dahlström

Egenhändig namnteckning.
FRANZ, ROBERT

Brev till okänd adressat.
FRANZÉN, FRANS MIKAEL

Brev till Gustaf Henrik Mellin.
FRANZÉN, OSKAR NATANAEL

Brev till Natanael Broman.
FREDBÄRJ, TELEMAK

Brev till Karin Tenggren.
FREDERIKSEN, FREDERIK

Brev till Elfrida Andrée samt två konsertprogram.
FREDHOLM, CHARLES

Brev till Grosshandl. J. Weslien.
FREDIN, EDVARD NILS

Kvitto till Albert Ranft. Egenhändig namnteckning.
FREDRIKSSON, GUSTAF JOHAN

Brev till Oscar Baeckström, Daniel Fallström, Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
FREGE, LIVIA

Brev till Henriette Nissen-Saloman.
FREMSTAD, OLIVE

Skrivet visitkort.
FRESKBERG, EMMA

Brev till Henri Marteau.
FRESTADIUS, JOHN

Brev till August Warberg.
FREUDENTHAL, HEINZ

Brev till Sven Kjellström.
FREY, HJALMAR JOHAN

Sklriven biljett till Baron Carl von Platen. Egenhändig namnteckning.
FREYTAG, GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
FRIBERG, MARIA

Egenhändig namnteckning.
FRIDBERG, FRANZ

Brev till Herr Lundquist.
FRIDBERG, GERTRUD

Egenhändig namnteckning.
FRIEBERG, BRITTA

Brev till Herman Glimstedt.
FRIEBERG, FRANS ALFRED

Egenhändig namnteckning.
FRIED, OSKAR

Brev till Carl Nordberger.
FRIEDMAN, ADOLFO IGNAZ

Egenhändig namnteckning.
FRIES, THORE MAGNUS

Egenhändig namnteckning.
FRIES, ELIAS

Egenhändig namnteckning.
FRIESEN, CARL VON

Egenhändig namnteckning.
FRIGEL, PEHR

Verser till Anna Maria Lenngren.
FRIIS, J.A.

Egenhändig namnteckning.
FRISTEDT, LUDVIG

Egenhändig namnteckning.
FRITSCHE, GUSTAF

Kort till Sven Kjellström.
FRODELIUS, JOHAN CHRISTIAN

Anhållan.
FRUMERIE, GUNNAR DE och JUDITH DE

Brev till Hildur Ekvall.
FRUMERIE DE, GUNNAR PER FREDRIK

Kort till Klara Eriksson.
FRYKLUND, DANIEL

Brev till Johannes Svanberg, Käre vän och Ärade Broder.
FRYKLÖF, HARALD LEONARD

Brev till Johannes Svanberg.
FRYXELL, ANDERS

Egenhändig namnteckning.
FRÖBERG, CARL JOHAN

Brev till Herr Rundqvist.
FRÖBERG, EINAR

Brev till Johannes Svanberg.
FRÖBERG, JOHAN

Brev till August Warberg. Inträdesanmälan till Svenska teaterförbundet. Egenhändig namnteckning.
FRÖBERG, MARY ANN f. Beatley

Anhållan till A. Warberg.
FRÖBERG, MAURITZ

Brev till John Borgman.
FRÖDING, H.

Visitkort och biljett till Johannes Svanberg.
FRÖJER, ANN MARI

Brev till Hildur Ekvall.
FRÖSSLIND, CHRISTINA ELISABETH

Egenhändig namnteckning.
FUCHS, ANTON

Egenhändig namnteckning.
FUNDIN, WILHELMINA CHRISTINA

Skrivna visitkort till Carl von Platen.
FURUHJELM, ERIK

Uppgifter för lexikon till Tobias Norlind.
FÜRSTENBERG, greve

Brev till okänd adressat.
FÜRSTENHOFF, CONRAD AXEL

Brev till Johannes Svanberg.
FÅHRAEUS, OLGA CHRISTINA AUGUSTA f. Björkegren

Kort till Anette Vedel. Anhållan å visitkort.
FÅHRAEUS, statsråd

Egenhändig namnteckning.
FÖLLINGER, TORSTEN

Brev till Göran Olsson-Föllinger, brevet skrivet tillsammans med Blanche Marteau.
FÖRENINGEN SVENSKA TONSÄTTARE

Brev till Algot Haquinius.
FÖRTSCH, ROSA och GUSTAF

Brev till Emma Weslien.
FÖRTSCH, ALBERT och WALTER

Kort till Tante Emma!
FÖRTSCH, W.

Brevkort till Emma Weslien.
GADE, NIELS WILHELM

Kort till Ivar Hallström och till Rubenson. Egenhändig namnteckning.
GALEFFI, LUIGI

Sklrivna biljetter till Baron Carl von Platen.
GALEÁZZI, ELVIRA

Skrivna visitkort till Baron Carl von Platen.
GALLESE, SOPHIE DE

Brev till Madame!
GALLESE, DUC DE

Invitationsbrev till Monsieur le Ambassadeur.
GALLET, LOUIS

Brev till Madame Enjolras.
GALLI, AMINTORE

Brev till Baron Carl von Platen.
GALLIFET.?

Egenhändig namnteckning.
GALLMEYER, JOSEPHINE

Skrivelse.
GALPIN, FRANCIS WILLIAM

Brev till Johannes Svanberg.
GARAGULY, CARL

Brev till Hildur Ekvall.
GARBEN, MARIE

Brev till Anette Vedel.
GARCIA, MANUEL PATRICIO

Brev till okända adressater. Notskrift. Egenhändig namnteckning.
GARDONI, I.

Egenhändig namnteckning.
GARDT, GUSTAF ADOLF

Brev till Herr Hammer.
GARELL, ERIK

Julkort till Ernst Hauke.
GARIBALDI, RICCIOTTI

Visitkort.
GATTESCHI, G. DE

Brev till Baron Carl von Platen.
”G.C.I.”- FÖRENINGEN, ordf. Hedvig Malmström

Tackkort och skrivelse till Signe Hebbe.
GAUFFIN, AXEL

Brev till Sven Kjellström.
GAUFFIN, EINAR

Brev till Natanael Broman.
GEBÜHR, OTTO

Brev till Baron Carl von Platen.
GEHRMAN, THORVALD

Brev till Lars Setterquist.
GEHRMANN

Egenhändig namnteckning.
GEIJER, Stjärnsund

Brev till Broder Gudmund.
GEIJER, C. OTTO

Brev till Sigfrid Flodin.
GEIJER, ERIK GUSTAF

Handling samt Arbetarens visa”.
GEIJER, GÖSTA JOHAN GUSTAF

Brev till Frithiof Cronhamn, Tobias Norlind och Johannes Svanberg.
GEIJERSTAM, GUSTAF AF

Anhållan för Dagens Nyheter. Handling. Del av ett teaterstycke. Egenhändig namnteckning.
GEINTSCHEIN, C.R.

Brev till Conrad Nordqvist.
GELHAAR, TOM

Skrivna visitkort till Johannes Svanberg, brev angående signalhorn.
GELHAAR VON STEDINGK-WALLENSTEEN, WILHELMINA ”Mina”

Brev till Snälla Carl, Herr Höjer, Johannes Svanberg samt nyårskort till okänd adressat. Skrivelse. Egenhändigt skriven italiensk ordbok.
GELHAAR, GURLI

Egenhändig namnteckning.
GELHAAR, JOSEF

Brev till E.-M. Stuart-Bergström.
GELHAAR, SIGNE

Brev till Gunnar Norlén.
GELLERSTEDT, ALBERT THEODOR

Egenhändig namnteckning.
GELLWENY, K.

Kort till Sven Kjellström.
GENÉE, RICHARD FRANZ FRIEDRICH

Egenhändig namnteckning.
GENETZ, KARL EMIL MORITZ

Brev till Tobias Norlind.
GENISCHE, J.

Egenhändig namnteckning.
GEVAËRT, FRANCOIS AUGUSTE

Notskrift med dedikation i Christine Nilssons minnesalbum. Biljett till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
GIACOMELLI, CESARE AUGUSTO

Skrivet visitkort till Baron Carl von Platen.
GIEROW, TORSTEN

Brev till Carl Nordberger.
GIGI

Skrivelse till okänd adressat.
GILINO, HELENA

Kvitto till Johannes Svanberg.
GILLBERG, GWENDOLEN

Skrivet visitkort.
GILLBERG, OTTO

Skrivet visitkort till okänd adressat.
GILLBERG, TH.

Brev till Sven Kjellström.
GILLE, HJALMAR

Brev till Johannes Svanberg.
GILLE, GUSTAF TEODOR

Brev till Tobias Norlind samt okatalogiserade brev i E.-M. Stuart-Bergströms samling
GILLE, W.T.

Egenhändig namnteckning.
GILLET, ERNEST

Egenhändig namnteckning.
GINSBURG, L.S.

Brev till Carl Nordberger.
GINSHEIMER, BERNHARD

Brev till Louis Gärtner, Hamilton och till Fru Kjellberg.
GIORGINI, ARISTODEMO

Skrivet visitkort.
GIRALDÓNI, EUGÉNIO

Skrivet visitkort till Carl von Platen.
GISTEDT, ERNST

Brev till August Falck.
GLADSTONE, FRANCIS EDWARD

Brev till Hildegard Werner.
GLASEMANN, MAX

Brev till Herr Carlsén. Biljetter till okänd adressat.
GLASER, THÉODORE DE

Brev till W. Holmquist.
GLASS, LOUIS CHRISTIAN AUGUST

Brev till Tobias Norlind.
GLÄSER, FRANZ JOSEPH

Egenhändig namnteckning.
GO….., W.

Brev till Signe Hebbe.
GOBUSSI?, V.

Egenhändig namnteckning.
GODARD, BENJAMIN LOUIS PAUL

Brevkort till Breitner. Skriven biljett till okänd adressat.
GODEHUS, H.

Egenhändig notskrift.
GOLDBERG, JACQUES

Brev till Johannes Svanberg.
GOLDKUHL minister

Brev till Carl Nordberger.
GOLDMARK, CARL

Egenhändig namnteckning.
GOLDSCHMIDT, OTTO

Brev till John Barwell, Mr Durham, Mrs Maude, Mr Phillips, Johannes Svanberg samt till okänd adressat.

Skrivet visitkort till Prof. Cronhamn samt till okänd adressat.
GOLDSCHMIDT, OTTO W., son till Jenny Lind

Brev till Professor Herr Cronhamn.
GOLDSCHMIDT, OTTO och JENNY

Notautograf.
GOLTERMANN, GEORG EDUARD

Egenhändig namnteckning.
GOUNOD, CHARLES FRANCOISE

Brev till Cher ami, Ma Chere enfant, Monsieur Duyand, Ivar Hallström, Christine Nilsson, Monsieur Sedie, Monsieur Tisseron, Pauline Wiardot. .Egenhändig namnteckning. Noter ur Faust i Christine Nilssons minnesalbum. Handling: Convention.
GOSSMAN, FRIEDRIKE

Del av brev till okänd adressat.
GRAAF, HAMPUS

Brev till Johannes Svanberg.
GRAARUD, GUNNAR

Brev till Baron Carl von Platen.
GRABOW, CARL

Skriftlig anhållan på visitkort. Egenhändig namnteckning.
GRABOW, LUDWIG

Egenhändig namnteckning.
GRABOW, MATHILDA EMMA ELISABETH

Brev till Herr Sandstedt och till Herr Willman. Visitkort med egenhändig namnteckning.
GRAFSTRÖM, JEAN CARL JOHAN BENJAMIN

Brev till B.B. Två handlingar rörande Wärmlänningarne. Egenhändig namnteckning.
GRAFSTRÖM, THOR FRITHIOF

Egenhändig namnteckning.
GRAM?

Brev till Else Marianne Stuart.
GRANBERG, OLOF JOHAN

Anhållan. Egenhändig namnteckning.
GRANDAUR 

Egenhändig namnteckning.
GRANDINSON, ALFRED

Brev om Adrian Dahl. Brev till Georg Göthe om Jenny Lind.
GRANDINSON, ALFRED CARL

Brev till Johannes Svanberg.
GRANDVAL, MARIE FELICIE DE

Egenhändig namnteckning.
GRANFELT, AXEL FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
GRANHAMMAR, ERNST

Kort till Sven Kjellström.
GRANSTRÖM, GÖTE

Brev till Hildur Ekvall.
GRAVALLIUS, WILHELMINA KAROLINA

Egenhändig namnteckning.
GRAZIOLI

Invitation till Ambassadeur och la Comtesse de Wedel.
GREDT?, MARTIN

Brev till okänd adressat.
GREFBERG, WILHELM

Brev till Min Fröken! Egenhändig namnteckning.
GREVILLE, HENRY, pseudonym för A.M.C.H. Durand

Brev till Cher Monsieur!
GRÉVILLE, DURAND

Egenhändig namnteckning.
GREWILLIUS, HUGO CARL BERNHARD

Brev till Johannes Svanberg och verser till Mathilda Backman och Fröken Ida H. Egenhändig namnteckning.
GREVILLIUS, NILS

Brev till Carl Nordberger.
GREVILLIUS, RAGNAR

Skrivet visitkort till Herr Carlsén. Skrivelse. Egenhändig namnteckning.
GRIEG, EDVARD 

Brev till Axel Burén, Dear Sir, Ivar Hallström, Julius Steenberg samt till okänd adressat. Skrivna visitkort. Egenhändig namnteckning. Griegs egenhändiga avskrifter av ett flertal dikter samt ett handskrivet konsertprogram.
GRIEG, NINA

Brev till Algot Haquinius.
GRILHAMMAR, J.K.

Egenhändig namnteckning.
GRIP, ANTON JOHAN WOLFF

Skrivelse till Gustave Thalberg.
GRIP, HERMAN KNUT PONTUS

Brev till Red C.L. Andersson, Frithiof Cronhamn, Herr von Felitzén. Skrivet visitkort till Frida Schwartz. Tackkort till okänd adressat. Passagerarblankett från ångfastyget Vasa.
GRIPENBERG, BERTEL

Brev till Algot Haquinius.
GRIPENSTEDT, AUGUST

Brev till Pehr Janzon.
GRISI, GIULIA

Egenhändig namnteckning.
DE GROOTI, P.

Brev till Carl Nordberger.
GROSSBAUM, S. Konzert-Direktion Berlin

Brev till Carl Nordberger.
GROSSER, ANNA

Brevkort med porträtt. Egenhändig namnteckning.
GRÜNDER, MAURITZ GABRIEL

Brev till Frithiof Cronhamn, Johannes Svanberg, August Warberg.
GRÜNDER, SELMA

Brev till Johannes Svanberg med biografi.
GRÜNFARB, JOSEF

Brev till Hildur Ekvall.
GRÜNFELD, ALFRED

Notrskrift till Professor Kjellberg.
GRÜTZMACHER, LEOPOLD

Egenhändig namnteckning.
GRÄDENER, KARL

Visitkort med egenhändig namnteckning.
GRÄSBECK, ERNA

Brev till Tobias Norlind.
GRÖNBERG-ROVE, GERDA AUGUSTA

Brev till Daniel Fallström, Johannes Svanberg och August Warberg. Egenhändig namnteckning.
GRÖNDAHL, GUSTAF

Brev till Hildur Ekvall.
GRÖNSTEDT, JOHAN GUSTAF ANTON

Brev till Direktionen för Nya Theatern, Johannes Svanberg, Filip Tammelin. Visitkort med egenhändig namnteckning. 
GRÖNWALL, HANNA

Gratulation till Sven Kjellström.
GRÖNVALL, ERIK

Kort till Sven Kjellström.
GUARDABASSI, MARIO

Egenhändig namnteckning.
GUDE, HANS

Egenhändig namnteckning.
GUERRE, MARIE-THÉRESE,

Brev till Sven Kjellström.
GUI, VITTORIO

Brev till Baron Carl von Platen. Egenhändig namnteckning.
GUIDO – GUIDA

Brev till Baron Carl von Platen.
GUILLUTTE, JAQUES

Brev till Cher Monsieur.
GUINCHARD, J.

Visitkort.
GULBRANSON, ELLEN

Brev till Axel Burén, Richard Henneberg, Ludvig Rubenson, Johannes Svanberg.
GULDBRANDSEN, AXEL

Manskör till Tobias Norlind.
GULLBERG, GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
GULLBRANDSSON, KNUT

Brev till Tobias Norlind.
GULOMY, JÉROME

Brev till W.Th.Gnosspelius.
GULOWSEN, LONA

Skrivet visitkort till Ivar Hallström
GULOWSEN, WILHELMINE

Egenhändig namnteckning.
GUMAELIUS, ARVID KARL

Egenhändig namnteckning.
GUNDA, BÉLA

Brev till Olof Andersson.
GUNDERSEN, LAURA

Brev till Axel Burén. Egenhändig namnteckning.
GUNTON, K.J.

Brev till Hildegard Werner.
GUSTAF, prins

Egenhändig namnteckning.
GUSTAF III, konung

Del av brev.
GUSTAF IV ADOLF, konung

Del av brev.
GUSTAF och JULIA

Brev till John och Emma Weslien.
GUSTAFSSON, B. ZADEL 

Namnteckning.
GUSTAFSSON, EMILIE

Brev till Johannes Svanberg.
GUSTAFSSON, GUSTAF JOHAN

Egenhändig namnteckning. Repliklista till skådespelet Mäster Smith.
GUSTAFSSON, RICHARD

Brev till Louise SDtjernström. Egenhändig namnteckning.
GUTMAN, HERMAN

Brev till Conrad Nordqvist.
GUILMANT, ALEXANDRE FELIX

Brev till Tobias Norlind.
GYLDÉN, HUGO JOHAN AUGUST

Egenhändig namnteckning.
GYLDENSTOLPE, AUGUST LOUIS FERSEN

Brev till Gustave Thalberg.
GYLLENBORG, CARL

Handling
GYLLENBORG, FREDRIK (1698-1759)

Handling.
GYLLENBORG, FREDRIK (1767-1829)

Handling adresserad till Underståthållare Wanqvist.
GYLLENRAM, H.

Skrivet visitkort.
GYLLENSTIERNA, G.

Vykort till August Ehrensvärd.
GÜNTHER, JULIUS

Brev till Ida Armfelt, Herr Arnberg, Oscar och Ester Bolander, Bäste Bror, F. Ciaffei, Frithiof Cronhamn, J.P. Cronhamn, Joseph Dente, Hedersbror, Herr Grandinsson, Harald Molander, Herr Redaktör, Fru Stenhammar, Johannes Svanberg, Filip Tammelin. 

Telegram. Egenhändig namnteckning. Handling. Verser, bl.a. till Emilie Högqvist.
GYNTHER, AUGUST

Brev till Musikhistoriska Museet.
GÄVLEBORGS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

Brev till Sven Kjellström.
GÖDECKE, AUGUST PETER

Egenhändig namnteckning.
GÖRLIN, HELGA

Kort till Hildur Ekvall.
GÖSTA

Kort och brev till Sven Kjellström.
GÖTEBORGS ARBETARFÖRBUNDS STYRELSE (genom Henrik Hedlund)

Brev till Elfrida Andrée.
GÖTEBORGS MUSEUM

Brev till Johannes Svanberg.
GÖTEBORGS ORKESTERFÖRENING

Brev till Carl Nordberger.
GÖTHE, GEORG

Visitkort till Ivar Hallström.
H., AGDA

Brev till Elisabeth Alrutz.
HAASE, FRIEDRICH

Brev till Bäste Broder!
HABICHT, FR.

Brev till A. Backman.
HAEFFNER, JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH

Handlingar angående Johanna Charlotta Bergström samt Daniel Starck. Egenhändig namnteckning.
HAFGREN, ERIK JOHAN

Egenhändig namnteckning.
HAFGREN, LILLY	

Brev till Carl von Platen.
HAFSTRÖM, AXEL GILLIS

Egenhändig namnteckning.
HAGBERG, KARL AUGUST

Skriven biljett och skrivet visitkort.
HAGBORG, AUGUST N.W.

Egenhändig namnteckning.
HAGDAHL, J.E.

Visitkort och anekdot A. Burén.
HAGEMEISTER, RICHARD JULIUS ALVIN LEBRECHT

Egenhändig namnteckning.
HAGLUND, ROBERT LUDVIG

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
HAGMAN, CARL JULIUS

Kort till Johannes Svanberg, brev till Herr och Fru Weslien, biljett till Carl von Platen.
HAGMAN, GERD

Kort till Nora Digris Terlizzi.
HAGMAN, RICHARD

Brev till Fru Hammer.
HAGSTRÖM

Kort till Carl Nordberger.
HAGSTRÖM, J.F. redaktör

Anhållan.
HAINL, GEORG

Brev till Demoiselle Ebbe.
HAKE, WILLIAM

Brev till Carl Nordberger.
HALÉVY, FROMENTHAL

Egenhändig namnteckning.
HALL, ALEX

Skriven biljett till Hildur Ekvall.
HALL?, FR.

Brev till okänd adressat.
HALL, GEORGE

Brev till Louise Pyk.
HALLBECK, CARL SVANTE

Egenhändig namnteckning.
HALLBERG, LIZZIE

Egenhändig namnteckning.
HALLDÉN, BJÖRN ”Nalle”

Brev till Carl Nordberger samt till Warberg & Strömberg.
HALLÉ, CHARLES

Brev till Madame Nilsson i Christine Nilssons minnesalbum.
HALLÉN, ANDREAS

Brev till Axel af Burén, Herr Direktör, Severin Lövenhielm. Jul- och nyårskort. Egenhändig namnteckning. Egenhändig notskrift.
HALLENCREUTZ, CARL

Egenhändig namnteckning.
HALLENGREN, JOHAN

Brev till Herr Chr. Hammer.
HALLESKOG, INEZ

Brev till Sven Kjellström.
HALLIN

Egenhändig namnteckning.
HALLSTRÖM, IVAR

Brev till B.B., Agnes Bodén, Edvard Grieg. Visitkort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning. Kvitto på lagerkrans från Teater- och musikutställningen. Kontrakt Per Anton von Zweigbergk. Intyg pianofabrikör O.F. Svensson. Egenhändig notskrift.
HALONEN, HEIKKI

Brev till Tobias Norlind.
HALVORSEN, BEATRICE

Brev till Axel af Burén.
HALVORSEN, HALVA?

Brev till Axel af Burén.
HALVORSEN, JOHAN

Brev till Tobias Norlind.
HALVORSEN, LEIF FRITJOF

Brev till Tobias Norlind.
HAMBERG, AXEL

Egenhändig namnteckning.
HAMBERG, NILS PETER

Visitkort med egenhändig namnteckning.
HAMBRÆUS, AXEL

Brev till Sven Kjellström. Notskrift Olle-Jonas marsch.
HAMBRÆUS?, BENGT

Brev till Hildur Ekvall.
HAMILTON, HENNING LUDVIG HUGO

Brev till W.Th. Gnosspelius. Egenhändig namnteckning.
HAMILTON, HUGO ADOLF

Brev till Francesco Ciaffei och till Sophie Svanberg.
HAMILTON, MAC

Vykort till Agnes Ekholm.
HAMILTON, MÄRTA

Skrivet visitkort till Agnes Ekholm.
HAMMARÉN, TORSTEN

Brev till Kära Paula!
HAMMARLUND, EMIL

Skrivet visitkort.
HAMMER, CHRISTIAN

Brev till Musikdirektör Andersson, C.O. Lindmarck, C.G. Michal, A. Warberg, Herrar Berndt och Warberg samt Herrar Warberg & Capellmästarena. Handling. P.M. och brev angående rollfördelning och teaterstycken. Kvitto till I.A. Törnroos. 
HAMMER, HJALMAR

Skrivet visitkort.
HAMMER, RUTH

Brev till Emil Norlander.
HAMMER, SOPHIE

Brev till Herr Rampeltin, August Warberg, Herrar Berndt och Warberg.
HAMMERICH, ANGUL

Brev till Johannes Svanberg och till Wahlström & Widstrand.
HAMMERICH, HERMAN WILHELM ABRAHAM

Brev till Tobias Norlind.
HAMRÉN, J.O.

Brev till Herrar Lund & Ekholm.
HAMRIN, OSSIAN PER JOHAN

Brev till Gabriel Anrep, Cronhamn, Hodell, Johannes Svanberg. Egenhändig namngteckning. Menu.
HANDOFF, A.

Brev till Madame Saloman.
HANNIKAINEN, PEKKA JUHANI

Brev till Tobias Norlind.
HANSEN, MAX

Brevkort till Ernst Hauke.
HANSEN, P.

Skrivet visitkort.
HANSEN, PEDER

Egenhändig namnteckning.
HANSEN, WILHELM

Brev till Carl Nordberger.
HANSEN, WOLFGANG

Brev till Tobias Norlind.
HANSLICK, EDOUARD VIENNE

Brev till Chere Madame i Christine Nilssons minnesalbum.
HANSSEN, MATTISEN

Brev till Tobias Norlind.
HANSSON, A. byggnadsingenjör

Brev till Sven Kjellström.
HANSSON, ALFRED

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
HANSSON, AXEL MAURITZ

Brev till Johannes Svanberg samt visitkort till okänd adressat.
HAQUINIUS, ALGOT

Brev till Carl Nordberger.
HARLING, EVA

Visitkort till Tobias Norlind.
HARRIE, IVAR

Brev till Sven Kjellström.
HARMONIA Musik-Verlagsanstalt Konzert-Direktion Budapest

Brev till Carl Nordberger.
HARMONISKA SÄLLSKAPET

Inbjudan till Jenny Lind.
HARTKAPFF, ALEXANDER

Brev till Franceso Ciaffei.
HARTMAN, VICTOR LAURENTIUS

Brev till B.B.! Visitkort med egenhändig namnteckning.
HARTMAN-CEDERSTRÖM, ELLEN

Brev till Carl von Platen. Nyårskort till Signe. Egenhändig namnteckning. Skrivet visitkort till okänd adressat.
HARTMANN, WILHELM EMILIUS ZINN ”Emil”

Egenhändig namnteckning.
HARTMANSDORFH, AUGUST VON

Egenhändig namnteckning.
HASEMAN, W.

Egenhändig namnteckning.
HASSACK, ERWIN

Brev till Sven Kjellström.
HASSELGREN, ANDREAS

Brev till Herr Warberg.
HASSELQVIST, CARL

Brev till Johannes Svanberg.
HASSELROT, HALVAR

Brev till Carl Nordberger.
HAUCH, C.

Egenhändig namnteckning.
HAUSER, EMIL

Kort till Sven Kjellström.
HAUSER, MISKA

Egenhändig namnteckning.
HAUSSMANN, EDOUARD

Brev till Mademoiselle i Christine Nilssons minnesalbum.
HAYDEN-COFFIN, CHARLES

Brev till okänd adressat.
HAYDER, FÉRID BEY

Skrivet visitkort till Alexander d’Aminger.
HAZELIUS, ARTUR EMANUEL

Skrivet visitkort till Ingeniör Ahrenback.
HEBBE, SIGNE		

Brev till Herr Baron, Mon cher beaufrère, Fröken Bodén, Monsieur Chollet, Estelle Cronhamn, Mathilda och Frithiof Cronhamn, Monsieur Elie, Fanny och Techla Hebbe, Lars Johan Hjerta, Gertrud Lagerbielke, Monsieur Levasseur, Elisabeth Looft, Maria, Gunnar Norlén, Monsieur N. de Nougaret, Desirée Artöt de Padilla, Carl von Platen, Louise Pyk, Bäste Professor, S. Saloman, Stockholms Dagblad, W. Sundberg, Johannes Svanberg, Nora Digris Terlizzi, Emilia Walter f. Spångberg, Annette Vedel, Madame la Comtesse Gilbert-de Voisins-Taglioni. 
I den s.k. Hebbe-samlingen finns både in- och utgående brev. De inkommande breven finns registrerade på avsändare i denna lista. Tackbrev har även inkommit till Signe Hebbe från belgier, engelsmän och fransmän med anledning av Lusitania-tragedin. Därutöver finns inkommande brev till systerdottern Annette Vedel från olika personer. Dessutom finns i samlingen också ett flertal verser till Signe Hebbe. Recensioner ur DN 1872-1873. Bland Signe Hebbes egna alster märks två ungdomsdagböcker samt en vers över en kanariefågels död m.m. Promemoria. Elevlista. Sista brevet, eller nedskrivna tankar inför det sista.
HEBBE, WENDELA

Kort till Signe Hebbe. Brev till Mathilda Cronhamn och till Emilie Spångberg. Del av brev till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.Verser.
HECKEL, WILHELM

Brev till Kgl. Teaterns direktion om instrumentet Heckelphon.
HECKMAN, ROBERT JULIUS GEORG

Visitkort med egenhändig namnteckning.
HEDBERG, AMANDA

Visitkort med egenhändig namnteckning.
HEDBERG ANNA LYDIA

Brev till Tobias Norlind.
HEDBERG, FRANS THEODOR

Brev till Herr Byråchef, Ivar Hallström, Verner von Heidenstam, Louise Pyk, Emil Strömberg, Johannes Svanberg, August Warberg. Egenhändig namnteckning. Anhållan. Verser bl.a. vid Caroline Bocks grav. Skådespelet Bröllopet på Ulfåsa. 
HEDBERG, TOR HARALD

Visitkort med egenhändig namnteckning. Poem. Vers ”Borgmästaren”.
HEDBERG, WALBORG

Visitkort med egenhändig namnteckning.
HEDENBLAD, IVAR

Brev till Gustave Thalberg. Skrivet visitkort till Tore Sterky.
HEDENSTIERNA, ALFRED KARL JOSEF

Egenhändig namnteckning.
HEDIN, SVEN ADOLF

Egenhändig namnteckning.
HEDIN, SVEN ANDERS skådespelare

Brev till Conny Burman, Min kära Friherrinna, Henrik Hedin, Johannes Svanberg, Gamle Vän. Egenhändig namnteckning, skrivna visitkort.
HEDIN, SVEN ANDERS upptäcktsresande

Brev till Gustave Thalberg. Tackkort till Arvid Brieand.
HEDIN, THEODOR

Brev till August Warberg.
HEDIN, ZELMA

Brev till Signe Hebbe, Fru von Qvanten, Herr Salén, Sigrid samt till okända adressater.
HEDLUND, EMILIE

Brev till August Warberg.
HEDLUND, FREDRFIK WALDEMAR

Brev till Broder Ossian. Visitkort.
HEDLUND, SVEN ADOLF

Egenhändig namnteckning.
HEDRÉN, JOHAN JAKOB

Handling.
HEGEL 

Brev till Fru Louise Stjernström.
HEGNER, LUDVIG

Brev till Tobias Norlind.
HEIBERG, JOHANN LUDVIG

Egenhändig namnteckning.
HEIBERG, LOUISE JOHANNE

Brev till Signe Hebbe. Egenhändig namnteckning.
HEIDE, HARALD

Brev till Tobias Norlind.
HEIDEKEN, IDA VON

Kort till Oscar Baeckström.
HEIDENSTAM, C.S. VON

Brev till Axeline de Berg-Löfgren.
HEIDENSTAM, VERNER VON

Brev till Felix Saul.
HEINE, Mme

Egenhändig namnteckning.
HEINTZ, HANNA

Visitkort med anhållan.
HEINTZE, GUSTAF HJALMAR

Brev till Tobias Norlind.
HEINTZE, GUSTAF WILHELM

Egenhändig namnteckning.
HEINTZE, WILHELM GEORG

Brev till Siegfried Saloman. Visitkort med egenhändig namnteckning.
HEINZE, SARA

Egenhändig namnteckning.
HELAND, FRANS ISAK VON

Brev till Johannes Svanberg.
HELGA

Brev till Elisabeth Alrutz.
HELLANDER, ADOLF KLEMENS

Brev till J.E. Hagdahl. Egenhändig namnteckning. Anekdot Axel Burén. Dikter. Teaterminne.
HELLBERG, HÉLÉNE

Egenhändig namnteckning.
HELLBERG, FRITHIOF JOHAN

Skrivet visitkort.
HELLBERG, AXEL ALEXANDER

Brev till Elfrida Andrée.
HELLEKANT, ANNA LISA

Skrivet kort till Hildur Ekvall.
HELLER

Brev till okänd adressat.
HELLGREN, A. EMIL

Skrivet visitkort.
HELLQVIST, CARL GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
HELLSTRÖM, ANNA DOROTHEA

Egenhändig namnteckning.
HELLSTRÖM, CARL

Brev till Johannes Svanberg.
HELLSTRÖM, FRITHIOF

Brev till Johannes Svanberg.
HELLSTRÖM, JOHN

Verser till Sven Kjellström.
HELSTED, EDVARD MADS EBBE

Egenhändig namnteckning.
HELSTED, GUSTAF CARL

Brev till Tobias Norlind.
HEMLIN, JONAS

Brev till Sven Kjellström. Anteckningar om gamla spelmän, sägner samt ordspråk.
HEMME, FERDINAND THEODOR

Brev till Tobias Norlind.
HENNEBERG, ALBERT

Brev i E.-M. Stuarts samling.
HENNEBERG, RICHARD

Brev till B.B., Kungliga Teaterns kansli. Kort till Johannes Svanberg. Skrivet visitkort till Siegfried Saloman. Egenhändiga namnteckningar.
HENNERBERG, CARL FREDRIK

Brev till Herman Glimstedt och till Sven Kjellström. Skrivna visitkort.
HENNIGS

Egenhändig namnteckning.
HENNINGS, BETTY

Kort med egenhändig namnteckning.
HENNINGS, HENRIK

Brev till Axel Burén.
HENRICHSEN, ROGER

Brev till Tobias Norlind.
HENRIKSON, GUSTAF

Brev till Kamrer Törner. Visitkort med egenhändig namnteckning.
HENRIQUES, FINI

Brev till Carl Nordberger.
HENSELT, ADOLF

Egenhändig namnteckning.
HERBERT-WITT, HANNA

Brev till Carl von Platen.
HERALD, WILHELM

Brev till Carl Nordberger.
HERBOLD, CARL FREDRIK

Brev till B.B.
VAN HERCK, J.E.

Brev till Emma Weslien.
HERLÉN, ERLAND

Förord till Engelsk Grammatika.
HERLIN, LARS VILHELM

Egenhändig namnteckning.
HERMELIN, OLOF

Brev till Goda Agnes och till Louise Stjernström. Egenhändig namnteckning.
HEROLD, VILHELM

Brev till Tobias Norlind och till Gustave Thalberg.
HERRLIN, GUNNAR

Brev till Tobias Norlind.
HERRMANN, EMIL

Brev till Carl Nordberger.
HERRMANN, TH.

Brev till Mademoiselle, Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
HERTZ, HENRIK

Egenhändig namnteckning.
HERTZBERG, RAFAËL

Egenhändig namnteckning.
HERZFELD, FRANZ

Brev till Carl Nordberger.
HERTZMAN, FRITHIOF

Egenhändig namnteckning.
HESELTINE, I.P.

Etsning i Christine Nilssons minnesalbum.
HESS, LUDWIG

Brev till Carl von Platen.
HESSE, DAVIDA g. Lilienberg

Handling till chefen för kungliga Teatern.
HESSLER, CARL GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
HESSLER, GUSTAF EMIL

Brev till Tobias Norlind.
HEYDUK, ADOLF

Kort till Carl Nordberger.
HEYERDAHL, KRISTINE

Egenhändig namnteckning.
HEYSE, PAUL

Brev till Dr Grandaur samt till okänd adressat.
HIERTA, CARL 

Egenhändig namnteckning.
HIERTA, LARS JOHAN

Brev till Svante Gustaf Schyberg. Del av ett brev. Meddelande.
HIERTA-RETZIUS, ANNA

Brev till ”Jenny Lind Society” (Musikhistoriska Museet)
HILDEBRAND, BROR EMIL

Brev till F. Tammelin. Egenhändig namnteckning.
HILDEBRAND, HANS OLOF

Egenhändig namnteckning.
HILLBERG, EMIL

Brev till Bästa Amanda, Axel af Burén, Gustaf Carlsén, Daniel Fallström, Alfred Grandinson, Hedersvän, Nya Dagligt Allehanda, Ludvig Otterström, Carl von Platen, Knut Rydberg, Fritz Salmson, Anna Sternvall, Louise Stjernström, Johannes Svanberg, Oscar Wijkander, Anders Willman. Även brev till okänd adressat samt visitkort med egenhändig namnteckning. Handling, rollistor.
HILLER, FERDINAND VON

Brev till Ivar Hallström, Oscar (sedemera Oscar II), Siegfried Saloman. Egenhändig namnteckning.
HILLMAN, ADOLF

Tecknat kort till Sven Kjellströms 50-årsdag.
HIMBERG, EDVARD

Brev till August Warberg.
HINDEMITH, PAUL

Brev till Ernst Emsheimer.
HIRON, GABRIEL

Egenhändig namnteckning.
HIRSCH, HJALMAR CARL DAVID

Brev till August Warberg.
HIRSCH, OTTO

Brev till Sara Wennerberg. Skrivet visitkort.
HIRSCHFELD, JOHANN M. FRIEDRICH

Egenhändig namnteckning.
HJELT, EDV.

Egenhändig namnteckning.
HJERTA, CARL D.

Egenhändig namnteckning.
HJERTBERG 

Brev till Pehr Janzon, ”Pelle”.
HJERTSTEDT, EMIL NILS

Brev till B.B., Herr Hovintendent, Amanda Rylander, Louise Stjernström, Berta och Filip Tammelin. Anhållan.
HJERTZELL, DAVID FRANS OSCAR

Rollista till baletten ”Faust”.
HJORT, FREDRIK

Brev till Tobias Norlind.
HJORTBERG, CARL FREDRIK

Brev till Fru Hammer och till Johannes Svanberg.
HJORTBERG, ELISABETH f. Vretmark

Brev till Fru Hammer, Johannes Svanberg, Annette Vedel.
HJORTSBERG, LARS

Brev till Gustaf Brandström. Egenhändig namnteckning. Handlingar. Rollistor. Tidningsklipp.
HJÄRNE, HARALD GABRIEL

Egenhändig namnteckning.
HJÄRNE, RUDOLF

Egenhändig namnteckning.
VAN HOBOKEN, GRETE

Visitkort till Carl Nordberger.
HODELL, BJÖRN

Kort till Karin Tenggren på Musikmuseet.
HODELL, FRANS OSKAR LEONARD

Brev till Broder, August Warberg. Egenhändig namnteckning. Handling. Kuplett ur ”Till Paris”.
HODELL, IDA

Egenhändig namnteckning.
HODELL, JULIUS CARL MÅRTEN

Anhållan.
HOFBERG, HERMAN JOHAN

Egenhändig namnteckning
HOFBERG, OSCAR

Brev till Johannes Svanberg. Tackkort till Musikhistoriska museet.
HOFER, THEODOR

Skriven biljett.
HOFFMANN, FREDRIK

Brev till Carl Nordberger.
HOFFMANN, NANNA

Nyårskort till okänd adressat.
HOFSTEDT, OLOF

Brev till Johannes Svanberg.
HOHENBERG, GEORG

Brev till Lieber Herr Karl.
HOHL, P.H.

Egenhändig namnteckning.
HOLLANDER, ADOLF

”Opera-Caféet, Stockholmsbild”.
HOLM, GERHARD

Brev till Gustave Thalberg.
HOLM, PER DANIEL

Egenhändig namnteckning.
HOLM, SVEN

Brev till B.B. och till Carl Nordberger.
HOLM, THURE HJALMAR

Brev till Hedersbroder.
HOLMBERG, AMANDA

Egenhändig namnteckning. Poem.
HOLMBERG, CARL OLOF

Brev till Sven Kjellström och till Tobias Norlind.
HOLMBERG, ERIC

Visitkort.
HOLMBOE-SCHENSTRÖM, WILHELMINE

Visitkort med anhållan och egenhändig namnteckning.
HOLMGREN, ANN-MARGRETHE

Skrivet kort till Fru Weslien.
HOLMGREN, AUGUST EMIL

Egenhändig namnteckning.
HOLMGREN, FRITHIOF ALARIK

Egenhändig namnteckning.
HOLMIA, IOOF-loge

Brev till Sven Kjellström
HOLMQUIST, EVALD

Brev till Tobias Norlind.
HOLMQUIST, WICTOR

Brev till Herr Beckman, Kammarherre Burén, Herr Byråchef, Christian Hammer, Frans Hodell, John, Ludvig Otterström, Johannes Svanberg, Svenska Dagbladet, Filip Tammelin, August Warberg, J. Weslien. Egenhändig namnteckning. Gästspelsrepertoire. 
HOLMSTRAND, EMMA

Skrivna visitkort till Ivar Hallström och till Fru Weslien.
HOLMSTRÖM, THERESE

Brev med biografiska data.
HOLST, JOHAN G. VON

Visitkort.
HOLSTEIN, FRANZ FRIEDRICH

Meddelande till Herr Doctor.
HOLTER, IVER PAUL FREDRIK

Brev till Tobias Norlind. Lista på dirigerade verk.
HOLWECH, OLAF

Kort till Agnes Ekholm.
HOMILIUS, L.

Handling till Henriette Nissen-Saloman.
HOOGSTRAETEN, W. VON

Brevkort till Carl Nordberger.
HORIGE, HAAKON

Brev till Sven Kjellström.
HORNEMANN, CHRISTIAN FREDERIK EMIL

Biografi.
HORNEMANN, LOUISE

Brev till Tobias Norlind med biografiska data om C.F.E. Hornemann.
HOSTEIN, M.

Brev till General!
HUBENDICK, L.

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
HUBERMANN, BRONISLAW

Brev till Carl Nordberger. Tidningsklipp.
HUGO, VICTOR

Skrivelse till Mademoiselle! I Christine Nilssons minnesalbum.
HULTGREN

Kallelse till Sven Kjellström.
HULTIN, MÅNS HENRIK

Egenhändig namnteckning.
HULTING, ALMA MARIA ”Maja”

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
HULTKRANTZ, ALMA

Egenhändig namnteckning.
HULTMAN, A.

Brev till August Falck.
HULTMAN, AXEL FREDRIK WILHELM

Brev till Daniel Fallström och till Johannes Svanberg.
HULTMAN, CHR.

Brev till Johannes Svanberg.
HUMBERT, L.

Brev till Carl Nordberger.
HUMBLE, JULIUS

Egenhändig namnteckning.
HUMMER, SIEGRIED

Visitkort till Sven Kjellström.
HURSTINEN, SULO

Brev till Carl Nordberger och till Tobias Norlind. Häfte med musikkritik.
HURUM, ALF

Brev till Tobias Norlind.
HUSS, FRANS J.

Geijer-minnen från hans sista levnadsår.
HUSS, MAGNUS

Egenhändig namnteckning.
HWASS, TORA KRISTINA

Brev till Elisabeth Alrutz.
HWASSER, DANIEL

Egenhändig namnteckning.
HWASSER, ELISE EBBA CHARLOTTA

Brev till Herr Byråchef, Bäste Christiernsson, Svante Hedin, Louise Pyk, Herr Strandberg, Herr Sundberg, Oscar Wijkander. Kort till Herr Grip, Victor Sjöberg, Fru Willman. Egenhändiga namnteckningar. Nyårsönskan på visitkort. Tackkort. Handling. 
HWASSER-ENGELBRECKT, ANNA MARIA ELISABETH ”Anna Lisa”

Brev till A. af Burén, Daniel och Victor, Johannes Svanberg. Kort till Victor Sjöberg. Biljett till Fru Anstrin från William och Lisa.
HWASSER-ENGELBRECKT, DANIEL

Brev till Victor Sjöberg. Hyllningskväde till Carolina Bock. Egenhändig namnteckning. Tartuffes urbild ”En familj”.
HÜLSEN, HANS VON

Brev till Carl von Platen.
HÜLSEN-HAESELER, GEORG VON

Egenhändig namnteckning.
HYLTÉN-CAVALLIUS, GUNNAR OLOF

Kontrakt Bokh. A. Bohlin. Handling Willhelm Malm. Skrivelse till Direktionen f. Kungl. Teatr. Anställningskontrakt Elfrida Andrée. Egenhändig namnteckning.
HÅKANSSON, HJALMAR EMANUEL

Egenhändig namnteckning.
HÅKANSSON, JULIA

Brev till Karl Benzon. Vykort till okända adressater.
HÅKANSSON, KNUT

Brev till Algot Haquinius, Sven Kjellström, Tobias Norlind, Hanna Wahlborg.
HÅKANSSON, OMON

Brev till Hanna Wahlborg.
HAALAND, INGEBRET

Brev till Tobias Norlind.
HÅRD, OLGA MARIA SOFIA ”Mia”

Egenhändig namnteckning.
HÅRDELIN, GUSTAF

Brev med teaterkritik. Intyg Atterling.
HAARKLOU, JOHANNES

Brev till Tobias Norlind.
HÄGG, GUSTAF WILHELM

Brev till Edvin Nilsson-Thorneman, Gunnar Norlén, Helge Sandberg. Examensuppgift. Tre notskrifter.
HÄGG, JAKOB ADOLF

Brev till Algot Haquinius, Broder Karl, Tobias Norlind, Sofia, Gertrud Törnell.
HÄGGMARK, VIVI

Brev till Ottilia Littmarck och till Johannes Svanberg.
HÄRTEL, RAYMUND

Brev till Fru Nissen-Saloman.
HÖCKERT, JOHAN FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
HÖEBERG, GEORG

Brev till Carl Nordberger och till Tobias Norlind.
HÖGFELDT, ISIDOR

Egenhändig namnteckning.
HÖGMAN, ERNST

Brev till Johannes Svanberg. Första akten ur ”Doktorns bröllospdag”.
HÖGQVIST, EMILIE SOFIA

Brev till Intendent Arfwidson. Skrivelse Kungl. Tetaterns Direktion. Kvitto Schön & Comp. Egenhändig namnteckning.
HÖGVALL, VICTOR

Brev till Musikhistoriska museet.
HÖIJER, JOHAN LEONARD

Brev till W.Th. Gnosspelius. Egenhändig nanteckning.
HÖKERBERG, LARS FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
HÖPKEN, GRETA THALIA DESIDERIA VON

Brev till Siri Svanberg och Johannes Svanberg. Julkort.
HÖRBÖLL, INGER

Brev till Elisabeth Alrutz.
HÖRNER, HERMAN

Egenhändig namnteckning.
IBSEN, HENRIK

Brev till Louise Stjernström. Visitkort. Egenhändig namnteckning.
IBSEN, SIGURD F.

Brev till Carl von Platen.
IBSEN-CHRISTENSEN, LILLEBIL

Brev till Carl Nordberger och till Carl von Platen.
IFFERT, AUGUST

Brev till Agnes Ekholm.
IFVARSSON, CARL

Brev till okänd adressat.
ILVONEN, J.

Brev till Sven Kjellström.
IMPEKMAN, TONI

Kort till Carl von Platen.
D’INDY, VINCENT

Brev till okänd adressat.
INGEBORG

Kort till Agnes Ekholm.
INGRID

Brev till Elisabeth Alrutz.
INTERNATIONALE KONZERT-DIREKTION ”IKA” Wien

Brev till Carl Nordberger.
INTERNATIONELLA SÄLLSKAPET FÖR SAMTIDA MUSIK	

Brev till Sven Kjellström. Inbjudan till Carl Nordberger.
ISACHSEN, ANDR. H.

Kort till Herr Direktör, Johannes Svanberg samt till okänd adressat.
ISAEUS, MAGNUS PER REINHOLD

Egenhändig namnteckning.
IVANOV, NIKOLAJ

Brev till Francesco Ciaffei.
IVARSONS TRYCKERI

Brev till Kamrer Malmberg.
JACOBSSON, AGNES GALATHÉ

Skrivna visitkort.
JACOBSSON, E.

Egenhändig namnteckning.
JACOBSSON, JEANETTE

Egenhändig namnteckning.
JACOBSON, JOHN

Visitkort med egenhändig namnteckning.
JACOBSSON, THILDA

Brev till Annette Vedel.
JACOBSON, WILHELM

Brev till Louise Stjernström.
JADASSOHN, SALOMON

Brev till Min käreVän. Brev till Sara Wennerberg.
JADASSOHN – REINECKE – SEIFERT

3 Brev till Fröken Wennerberg.
JANCKE, KURT

Brev till Arvid Bieand.
JANSSON, A.

Brev till Pehr Janzon.
JANSSON, CHARLOTTA ANNA

Egenhändig namnteckning.
JANSSON, ERICA

Egenhändig namnteckning.
JANSSON, GUSTAF

Brev till Oscar Baeckström.
JANSON-FISCHER, AGNES SOFIA CHARLOTTA

Skrivet visitkort till okänd adressat.
JANZON, PEHR ADOLF

Brev till Broder Bodén och till Johannes Svanberg. Kort till Cronhamn och till Lindholm. Biljett till Ernst. Skrivna visitkort till okända adressater. Handling.
JAQUES-DALCROZE, ÉMILE 

Brev till Sven Kjellström.
JARILLO

Brev till Carl Nordberger.
JAVAL, D.

Brev till Cher Monsieur!
JAVETTE, ANNA

Skrivet visitkort till Bästa Professorn!
JEISLER, DANIEL

Brev till Sven Kjellström. Vers ”La France”.
JEN’CKAN-BAUMANN, ELISABETH

Egenhändig namnteckning.
JENSEN, ALFRED ANTON

Brev till Johannes Svanberg.
JENSEN, ERICA gift Lindström

Brev till August Warberg.
JERACE, L. VINCENZO

Brev till Carl von Platen.
JERNBERG Dresdner Bank

Brev till Carl Nordberger.
JERVING, ANGELIQUE född Magito	

Egenhändig namnteckning.
JESENKO, FRAN

Skrivet visitkort till Professorn och Professorskan.
JEURLING, ANDERS ELIS

Brev till Johannes Svanberg.
JOACHIM, AMALIE

Egenhändig namnteckning.
JOACHIM, JOSEPH

Notautograf med egenhändig namnteckning till Jenny Lind-Goldschmidt.

Handling rörande Sara Wennerberg.
JOHANSSON, A.F.

Protokollsutdrag 1867.
JOHANSSON, FRITZ

Brev till Johannes Svanberg.
JOHANSSON, GUSTAF

Brev till Johannes Svanberg.
JOHANSSON, JOHAN PER

Brev till Johannes Svanberg. Verser till paret Lindström. Egenhändig namnteckning.
JOHANSON, KARL OSKAR

Skrivet visitkort till Carl von Platen.
JOHANSSON, LAURA

Biografiska uppgifter.
JOHANSSON, LOUISE

Dagbok över resor tillsammans med Jenny Lind.
JOHANSSON, MÄRTA

Brev till Hildur Ekvall.
JOHANSSON, PER CHRISTIAN

Brev till President Westerstrand jämte ett PS av A. Bournonville. Egenhändig namnteckning.
JOHANSSON, RONNY

Brev till Carl Nordberger.
JOHANSSON, S.

Brev till Sven Kjellström.
JOHNSON, AXEL

Telegram till Elfrida Andrée.
JOHNSSON, BENGT

Brev till Sven Kjellström.
JOHNSON, M.

Brev till Herr Weslien.
JOHNSSON, TURE

Brev till Sven Kjellström.
JOISSANT, JULES

Brev till Otto Goldschmidt.
JOLIN, ELLEN

Brev till Annette Vedel.
JOLIN, JOHAN CHRISTOFFER

Brev till Käre Broder, Fr. Deland, Herr Kommendörkapten, W.C. von Stapelmohr, Louise Stjernström, Oscar Wijkander. Egenhändig namnteckning. Kontrakt på ”Tre förälskade poliskonstaplar”. Verser ”Gubben med skåpet”. Verser till Nils Wilhelm Almlöf.
JONAS, EDVARD

Visitkort med egenhändig namnteckning.
JONASSON, ARON

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändigt tecknat porträtt. Verser till ett jubileum. Skrivet visitkort. Egenhändig namnteckning. 
JONES, RAJE

Kort till Agnes Ekholm.
JONSSON, JOSEF

Brev till Sven Kjellström, Tobias Norlind, Harry Sundh.
JONSSON, SELMA

Skrivet visitkort.
JONSSON, ZELMA FREDRIKA

Egenhändig namnteckning.
JORDAN, SVERRE

Brev till Carl Nordberger.
JOSEPHSON, ERNST ABRAHAM

Brev till Bäste Farbror (Palm), Min käre Morbror (Jakobsson), Broder Pehr (Josephson).
JOSEPHSON, JACOB AXEL

Brev till Francesco Ciaffei, W.Th. Gnosspelius, Fru Grandinson, J.L. Höijer, Oscar II, Louise Pyk, Samson & Wallins bokhandel, Doktor Sohlman. Biljett till Gustave Thalberg. Skrivet visitkort.
JOSEPHSON, LUDWIG

Brev till Fritz Ahlgrensson, B.B., Ludwig Otterström, Amanda Rylander, Edvard Stjernström, Johannes Svanberg. Skrivelse till Kungl. Operan. Visitkort till Ivar Hallström. Egenhändiga namnteckningar. Poem tillägnat Fredrika Andrée-Stenhammar. ”Till Jenny Linds Minne.” Protokoll. Rollista för skådespelet ”Lakme”.
JOURNET, MARCEL

Brev till Tobias Norlind.
JUBERG, GUSTAF

Brev till Johannes Svanberg.
JUBERG, WILHELM

Brev till Johannes Svanberg.
JUNGBERG, G.C.

Egenhändig namnteckning.
JUNGSTEDT-REUTERSWÄRD, MATHILDA

Brev till Kungl. Teaterns kansli, Johannes Svanberg samt till okänd adressat. Visitkort med egenhändig namnteckning. Fullmakt för Agnes Holmberg. 
JÄDERIN, AXEL WILH.

Egenhändig namnteckning.
JÄHNS, FRIEDRICH WILHELM

Egenhändig namnteckning.
JÄRNEFELT, ARMAS

Brev till Kungl. Teaterns kansli, Carl von Platen. Nyårskort till okänd adressat. Kvittenser. Betyg Nora Digris Terlizzi. Kvitto.
JÄRNEFELT, LIVA född Edström

Visitkort.
JÖKEN, KARL

Brev och foto till Carl von Platen.
K…BERG, A.S.

Egenhändig namnteckning.
KAHLEIS, W.

Egenhändig namnteckning.
KAHLMETER, GUNNAR

Brev och kvitto till Sven Kjellström.
KALBECK, MAX

Brev till Daniel Fryklund.
KALLSTENIUS, EDVIN

Brev till Sven Kjellström.
KÀLMÀN, EMERICH

Brev till Bela Leffler.
KARADJA, MARY

Nyårskort med notskrift till A. Ekholm.
KAR DE MUMMA

Se Karl Zetterström.
KARIN

Julhälsning till Elfrida Andrée.
KARL XIV JOHAN, kung

Egenhändig namnteckning samt del av brev.
KARLFELDT, ERIK AXEL

Brev till Felix Saul.
KARLSON, A.

Brev till Oscar Baeckström.
KARLSOHN, ANNA MARGARETHA

Brev till Herr Malmqvist, Gunnar Norlén samt till Operans kansli. Kort till Johannes Svanberg. Biljett till ”Snälla Marianne”

Visitkort med egenhändig namnteckning.
KARSÁVINA, THAMAR

Brev till Carl Nordberger. Biografi.
KARSTEN, CHRISTIAN CHRISTOFER

Brev till Professor Frigel.
KASTNER, ROSA

Brev till Madam Nissen-Saloman.
KAUFMANN?

Egenhändig namnteckning.
KAUFMANN, RICHARD

Brev till Broder Fritz.
KELLGREN, JOHAN HENRIK

Brev till okänd adressat.
KEMPE, FRANS MICHAEL och INGRID

Skriven biljett till Hildur Ekvall.
KEMPE, HARALD

Brev till Harry Sundh.
KESTENBERG, LEO

Brev till Sven Kjellström.
KEVENTER, AMALIA

Brev till Emma och John Weslien.
KEXEL, OLOF

Skrivelse.
KEY, A.

Egenhändig namnteckning.
KEY, ELLEN

Brev till Annette Vedel.
KEY, GUSTAF

Brev till Johannes Svanberg.
KIELER, LAURA

Brev till Fru Fejlitzen.
KIELLAND, ALEXANDER

Brev till A. Willman.
KIELLAND, OLAV

Kort till Sven Kjellström.
KIENZL, WILHELM

Upplysningar och notskrift troligen till Tobias Norlind.
KILMAN, TORE

Brev till Johannes Svanberg.
KILPINEN, YRJÖ

Brev i E.-M. Stuart-Bergströms samling.
KINBERG, CARL

Skrivet visitkort.
KINBERG, JOHAN GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
KINDBORG, JOHAN (JOHN) LUDVIG

Brev till John Weslien. Egenhändig namnteckning.
KINDE, JOHAN

Brev till Sven Kjellström.
KINDERMANN, AUGUST

Egenhändig namnteckning.
KINDMARK, C.K.

Egenhändig namnteckning.
KINMAN, S.

Verser till Carl Fredrik Lundqvists minne.
KINMANSON, FREDRIK GUSTAF

Brev till Nils W. Almlöf. Tillägg i kontrakt. Egenhändig namnteckning.
KINMANSSON, GUSTAF LARS

Visitkort med egenhändig namnteckning.
KINMANSSON, HELFRID

Egenhändig namnteckning.
KINMANSON, LARS ADOLF

Egenhändig namnteckning.
KINMANSSON, SELFRID ALGUSTO CALIDO

Brev till Johannes Svanberg och till Warberg & Strömberg. Verser, visitkort.

Prolog vid Mindre Teaterns sista representation, prolog till Nya Konstnärsgillet.

”Niniche” akt 1. Chör no 1.
KINNEKULLE FÖRELÄSNINGSFÖRENING 

Brev till Sven Kjellström genom Nils Lindh.
KINSKY, GEORG

Brev till Tobias Norlind.
KIRCHHOFF, WALTHER

Brev och inbjudningskort till Carl Nordberger.
KIRKPATRIK, RALPH

Egenhändigt skrivet program.
KISELOFH?, N.

Brev till Johannes Svanberg.
KITTL, JOHANN FRIEDRICH

Egenhändig namnteckning.
KJELLBERG, ADOLF

Egenhändig namnteckning.
KJELLBERG, FRITHIOF J. professor i teckning

Egenhändig namnteckning.
KJELLBERG, FRITJOF pianist

Skrivet kort till Hildur Ekvall.
KJELLBERG, HJALMAR

Brev till Johannes Svanberg.
KJELLBERG, ISIDOR GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
KJELLBERG, JULIA

Brev till Emma Wortman.
KJELLBERG, WILHELM

Egenhändig namnteckning.
KJELLGREN, ALRIK

Brev till Johannes Svanberg. Kort till Karin Åkerblom.
KJELLIN, J.

Brev till Sven kjellström. Brev och skrivelse till Johannes Svanberg
KJELLSBY, ERLING A. J.

Brev till AB Ingeniörsutensilier samt till Harry Sundh.
KJELLSTRAND, JOHAN FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
KJELLSTRÖM, SVEN

Brev till Elisabeth Alrutz, Nils Andersson, Olof Andersson, Sten Dehlgren, Dresdner stråkkvartett, Yngve Flyckt, Harald Hallén, Herman Hultgren, Konsertföreningens styrelse, Josef Kyhle, Olof Löwing, Blanche Marteau, Erkki Melartin, Carl Nordberger, Tobias Norlind, Göran Olsson-Föllinger, Hanna? Pauli, Sten Puke, Axel Rundström, Tischer & Jagenberg. 

Utkast till brev till Gerda von Sydow. Telegramutkast Andreas Lindblom och Emma Zorn. Verser till Salomon Smith. 

Program och utdrag ur tidningspress.
KJERULF, CHARLES

Brev till Tobias Norlind.
KJERULF, HALFDAN

Brev till Ivar Hallström. Visitkort till Ludvig Norman.Egenhändiga namnteckningar.
KLAUE, WOLFGANG

Brev till Carl Nordberger.
KLAUSEN, HENRIK KRISTIAN JOHAN

Egenhändig namnteckning.
KLEEBERG, CLOTILDE

Brevkort till Edouard Schütt.
KLEEN, ANDREA

Brev till Emilie Spångberg-Valter.
KLEINCH?, OSCAR

Egenhändig namnteckning.
KLEMMING, ANNA

Brev till Siegfried Saloman.
KLEMMING, EDVARD GUSTAF

Brev till R. Moback. Egenhändig namnteckning.
KLINCKOWSTRÖM, AXEL

Visitkort.
KLINGBOM, ”KULAN”

Verser: ”Hedersvärjan”, ”Storby gård”, ”W. Sahlbom”.
KLINGER, ALFRED

Brev till Aug. Warberg.
KLINT, FREDRIK WILHELM

Brev till Tobias Norlind. Egenhändig namnteckning.
KLOED, WILHELM CAPPELEN

Brev till B.B., Daniel Fallström. Julkort till Gamle Vän och Hedersbror. Visitkort med egenhändig namnteckning.
KLOSS, ELISABETH

Brev till Musikhistorische Museum Sthlm.
KNAAK, BERNHARDINE

Brev till Min bäste August!
KNORRING, ERIC OSCAR VON

Egenhändig namnteckning.
KNORRING, SOFIA VON f. Zelow

Brev till Wendela Hebbe.
KNUDSON,W.

Brev till kammarherre af Burén. Visitkort till Ivar Hallström.
KNÖS, TEKLA LEVINIA ANDRIETTA

Egenhändig namnteckning.
KOCH, CARL GUSTAF VON

Handling.
KOCH, ERLAND VON

Brev och kort till Harry Sundh.
KOCH, OSCAR VON

Visitkort.
KOCH, SIGURD VON

Brev till Algot Haquinius.
KOCIAN, JAROSLAV

Brev till Carl Nordberger.
KOCK, AUGUSTIN

Brev till Gunnar Norlén och till Sara Wennerberg-Reuter. Kort till Agnes Ekholm. Intyg 1929.
KONGL. MUSIK KONSERVATORIUM

Handling till Nora Digris Terlizzi.
KONSERTFÖRENINGEN, Stockholm

Brev till Algot Haquinius och till Sven Kjellström.
KGL. KONSERVATORIUM FÜR MUSIK, Leipzig

Handling, avskrift, till Sara Wennerberg.
H.M. KONUNGENS FÖRSTE HOVMARSKALK

Kallelse till Eugénie Claëson.
DE KOOS, G. 

Brev till Carl Nordberger.
KOPPANG, OLE

Brev och musikupplysningar.
KORTY, SOFIA

Kort till Carl Nordberger.
KOTHEN, CARL AXEL VON

Brev till Carl von Platen.
KOZÁK, JAN

Brev till Carl Nordberger
KRAEMER, CHARLOTTA LOVISA ”Lotten” VON 

Dikt till Grevinnan Mörner. Egenhändig namnteckning.
KRAFT, GÜNTHER

Avskrift av skrivelse till Gösta Morin.
KRAGBALLE, JOHANNE

Brev och visitkort till kammarherre af Burén.
KRANICH, FRIEDRICH

Brev till Herr Ober Intendent. 
KRAUSE, EDUARD

Visitkort med egenhändig namnteckning.
KRAUSS, GABRIELLE

Brev till Cher Monsieur. Egenhändig namnteckning.
KREISLER, FRITZ

Brev till Carl Nordberger och till Carl von Platen.
KREITNER, L?

Brev till Mr Dupnis.
KRILLAND?], L.

Egenhändig namnteckning.
KROHN

Brev till kammarherre af Burén.
KROLM, MICHAEL

Brev till Oscar Baeckström.
KRONBERG, JOHAN JULIUS FERDINAND

Visitkort. Egenhändig namnteckning.
KRONFELT, ALEY

Egenhändig namnteckning.
H.K.H. KRONPRINSSESAN AV DANMARK m.fl.

Brev till Herman Berens.
KROOK, AXEL JOHAN ERIK

Brev till Fru Stjernström. Egenhändig namnteckning.
KROUTIKOFF, ALEXANDRINE

Egenhändig namnteckning.
KRULL, L.

Intyg till O.F. Svensson, Kungl. Hof-Pianoforte Fabrikör, Malmö.
KUGELBERG, OTTO

Visitkort med meddelande, troligen till Johannes Svanberg.
KULL, JOHANNE?

Egenhändig namnteckning.
KULLAK, THEODOR

Egenhändig namnteckning.
KULLBERG, KARL AF författare

Brev till okänd adressat.
KULLBERG, K.A. AF svensk konsul

Brev till Sven Kjellström.
KULLE, JAKOB

Egenhändig namnteckning.
KULLNES, ÅKE

Brev till Harry Sundh.
KULTURELLA UNGDOMSRÖRELSEN

Brev till Sven Kjellström.
KUNGLIGA TEATERNS ELEVER 

Poem till Bertha Bock från Kungl. Teaterns elever genom Gustaf Gustafsson.
KUPFER-BERGER, MILA

Skrivet visitkort till Schill.
KUPFFERL?, E. VON 

Brev till Carl von Platen.
KUSTER, BARON DE

Skrivelse i Christine Nilssons minnesalbum.
KUTSCHBACH, HERMANN

Brev till Signe Rappe.
KUYLENSTIERNA, ELISABETH (OSWALD)

Skrivet visitkort.
KÜLLER, ALBIN

Skrivet kort till Sven Kjellström.
KÄLLER, ALGOTH

Brev till Sven Kjellström.
KÄLLSTRÖMS MUSIKAFFÄR

Brev till Albert Wiberg.
KÖBEL, CARL J.P.

Egenhändig namnteckning.
KÖREL, RALPH ?

Brev till Carl von Platen.
LABATT, LEONARD

Kort till B.B. samt till okänd adressat. Visitkort med egenhändig namnteckning
LABIA, FAUSTA

Skrivet visitkort.
LABIA, MARIA

Brev till Gen.Intend. vid Kungl. Theatern.
LABITZKY, JOSEPH

Egenhändig namnteckning.
LABLACHE, LUIGI

Egenhändig namnteckning.
LABORD, R?

Brevkort till Mademoiselle Öhrströmer.
LACCETTI, LUDOVICO

Skrivna visitkort till Carl von Platen.
LACHNER, FRANZ

Egenhändig namnteckning.
LACHNER, IGNAZ

Egenhändig namnteckning.
LACHNER, VINCENT

Brev till Wendela Hebbe. Egenhändig namnteckning.
LACK, THEODORE

Brev till Cher Monsieur samt till Pilo, Monsieur.
LACOMBE, LOUIS TROUILLON

Skrivet visitkort till Siegfried Saloman.
LACOMBE, R.G.

Brev till Arvid Brieand.
LAGERBERG, JOEN

Brev till Carl Nordberger.
LAGERBERG, M.

Egenhändig namnteckning.
LAGERBERG, MAGNUS ADAM EMANUEL

Brev till Johannes Svanberg.
LAGERBIELKE, GUSTAF

Egenhändig namnteckning. ”Torkel Knutson”, sorgespel.
LAGERCRANTZ, WILHELM LUDWIG AUGUST

Tackkort. Egenhändig namnteckning.
LAGERGREN, CLAES

Del av ett brev till Hedersbror.
LAGERGRÉN, JOHAN FREDRIK

Brev till Tobias Norlind.
LAGERGREN, MARQUIS 

Skrivet visitkort till okänd adressat.
LAGERHEIM, THEODOR

Brev till Pehr Janzon.
LAGERLÖF, SELMA

Brev till Felix Saul.
LAGERMARCK, MATHILDA EVA HEDVIG

Visitkort med egenhändig namnteckning.
LAGERQUIST, HERMAN eller GUNNAR

Brev till Ärade Broder!
LAGERQUIST, CARL FREDRIK

Brev till Filip och Bertha Tammelin. Egenhändig namnteckning.
LAGERVALL, VALBORG

Avtal från Kungl. Teatrarna.
LAGUS, GABRIEL WILHELM

Egenhändig namnteckning.
LALIN, GUNHILDA

Brev till Johannes Svanberg.
LALIN, GUNNAR

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
LAMARTINE, ALPHONSE DE

Brev till Monsieur le Ministre.
LAMBERG, BRUUN ANNA

Brev till Johannes Svanberg.
LAMM, GRETA

Brev till Sven Kjellström.
LAMM, J.R.

Brev till Carl von Platen.
LAMMERS, THORVALD

Egenhändig namnteckning.
LAMOND, FREDERICH

Brev till Herr Kapellmästare.
LAMONT, FORREST

Skrivna biljetter till Carl von Platen.
LAMOUREUX, CHARLES

Brev till Monsieur Choisnel.
LAMPERTI, FRANCESCO

Egenhändig namnteckning.
D´LAMPERTI, GIUSEPPE

Brev till Signe Hebbe.
LANDBERG, CARLO

Egenhändig namnteckning.
LANDEI?, A.

Brev till Carl von Platen.
LANDELLE, C.

Brev, i Christine Nilssons minnesalbum
LANDQUIST, AXEL

Intyg till Sara Wennerberg-Reuter.
LANG, ANNA

Visitkort med egenhändig namnteckning.
LANG, JOEL NAPOLEON

Egenhändig namnteckning.
LANG, JOSEF

Meddelande till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning. Räkningar.
LANG, SOPHIE

Skrivet visitkort.
LANGBY, VIOLA

Brev till Tobias Norlind.
LANGE, ALGOT

Egenhändig namnteckning.
LANGE, INA BLENDA AUGUSTA

Brev till Johannes Svanberg. Kort till Agnes Ekholm. Intyg till O.F. Svensson, Kungl. Hof-Pianoforte Fabrikör, Malmö.
LANGE, PEHR

Egenhändig namnteckning.
LANGE-MÜLLER, PETER ERASMUS

Brev till A. Burén.
LANGENAU, St. Petersburg

Brev, i Christine Nilssons minnesalbum.
LANGGAARD, EMMA f. Foss

Kort till Sven Kjellström.
LANGLET, MATHILDA KLARA ULR. KLEM. f. Söderén

Egenhändig namnteckning.
LANGSTROTH, IVAN

Brev till Sven Kjellström.
LANKELINSKY, J.

Brev till Sven Kjellström.
LANTINGHAUSEN, ERIK ALBREKT VON

Handskriven handling till J.E. Moberg.
LARSÉN-TODSEN, NANNY ISIDORA

Kort till Carl von Platen.
LARSSON, CARL

Kort till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
LARSSON, CARL i By

Brev till Felix Saul.
LARSSON, LARS-ERIK

Brev till Harry Sundh.
LASSALLE, JEAN LOUIS

Biljett till Carl von Platen. Egenhändig namnteckning.
LASSEN, EDUARD

Brev till Elsa Stenhammar. Skrivet visitkort till okänd adressat.
LASSON, BOKKEN CAROLINE

Brev till A. Burén. Skrivet visitkort till Emil Sjögren.
LASSON, BREDO HENRIK

Egenhändig namnteckning.
LAUB, FERDINAND

Egenhändig namnteckning.
LAUMONIER

Brev till okänd adressat.
LAURIN, CARL G.

Brev till Sven Kjellström.
LAURIN, KARL JOHAN OSKAR

Brev till J.L. Höijer.
LAURIN, SIGFRID

Kort till Agnes Ekholm.
LAURIN-GELHAAR, MARIA ALBERTINA

Visitkort med egenhändig namnteckning.
LAUTENBACH, JOHAN CHRISTOPH

Brev till Herr Doctor!
LAVÉN, ALBIN

Visitkort.
LAVOIX, HENRI MARI FRANCOIS

Brev till Ivar Hallström.
LAVROWSKY, ELISABETH ANDREJEVNA (LAVROWKAJA)

Brev till Henriette Nissen-Saloman.
LAVROWSKY?, E.

Egenhändig namnteckning.
LEATZ, ERNST

Brev till Annette Vedel. Verser till Signe Hebbe.
LECHE, WILHELM

Egenhändig namnteckning.
LÉGATION DE SUÈDE, Paris

Brev till Algot Haquinius.
LEGOUVÉ, S.

Inskrift i Christine Nilssons minnesalbum.
LEHAR, FRANZ

Kort till Ernst Hauke.
LEHMANN-KALISCH, LILLI

Brev och kort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
LEIDER-DEMAN, FRIDA

Brev till Carl von Platen.
LEIJONHUFVUD, ERIK

Skrivet visitkort, troligen till Johannes Svanberg.
LEIJONHUFVUD, SIGRID

Brev och kort till Elfrida Andrée.
LEISNER, EMMI

Brev till Carl von Platen.
LEJDSTRÖM, CARL WICTOR

Brev till Sally Boman f. Björkman. Brev till Carl von Platen.
LEKERMANN, OTTO

Brev till Sven Kjellström.
LEMAN, OSCAR

Brev till Sigfrid Flodin.
LEMON, OLOF CARL ADOLF

Brev till Carl von Platen.
LEMSTRÖM, SELIM

Egenhändig namnteckning.
LENNMAN, SVEN

Brev, troligen till Johannes Svanberg.
LENZ, WILHELM VON

Egenhändig namnteckning.
LÉONARD, ANTONIA SITCHER DE MENDI

Skrivna visitkort till Hildegard Werner.
LEONARD, G.

Brev till Carl Nordberger.
LÉONARD, HUBERTH

Brev till Hildegard Werner.
LEONARDI, EMMA

Brev till Carl von Platen.
LEONCAVALLO, RUGGIERO

Notskrift med egenhändig namnteckning.
LEOPOLD, CARL GUSTAF AF

Brev till okänd adressat.
LESCHETIZKY, THEODOR

Brev till Lieber Freund. Egenhändig namnteckning.
LESUEUR, JEAN-FRANÇOIS

Brev, troligen till Vattemore.
LESCRAUWET, L.

Brev till Carl Nordberger.
LESSEPS, F. DE ?

Egenhändig namnteckning.
LEUHUSEN, ADELAIDE AURORA AMALIA f. Valerius

Biografica rörande Christine Nilsson. Avskrift av program, i Christine Nilssons minnesalbum. Egenhändig namnteckning.
LEUVASSEUR, NIKOLAS PROSPER

Brev till okänd adressat.
LEVANDER, GUNNAR

Brev till Johannes Svanberg.
LEWENHAUPT, Grevinnan CARL AXEL

Skrivet visitkort, troligen till Johannes Svanberg.
LEWENHAUPT, EUGENE HARALD KARL

Brev till Johannes Svanberg.
LEWERT, CARL JOHAN

Brev till Fru Stjernström.
LEVERTIN, AMALIA f. Valentin

Brev till Arvid Brieand. Kort till Agnes Ekholm.
LEVETZOW, CORNELIA

Egenhändig namnteckning.
LEVI, HERMANN

Egenhändig namnteckning.
LEVY, IVAN

Brev till Amanda Rylander.
LEXOW, HEIBERG N.

Brev till Oscar Baeckström.
LEYGRAF, HANS

Brev till Hildur Ekvall. Egenhändigt skrivet program.
LHOTSKY, BOHUS

Brev till Carl Nordberger.
LIACHOWSKY, WALDEMAR

Brev till Carl Nordberger.
LIDFORSS, AAGOT

Skrivet kort till Sven Kjellström.
LIDFORSS, DAGMAR

Brev till Sven Kjellström.
LIDFORSS, ERIK

Brev, verser och minnestal till Sven Kjellström.
LIDMAN, FRANS

Kort till Agneta (foto av Muscha Elman).
LIDNER, OLOF

Brev till Carl Nordberger och till Sara Wennerberg-Reuter.
LIE, JONAS

Brevkort till Herr Nilsson.
LIEBMANN, AXEL

Egenhändig namnteckning.
LIGNELL, BIRGER

Egenhändig namnteckning.
LILIENBERG, EVA

Brev till Hildur Ekvall.
LILJA, BERT C. & CO

Brev till Carl Nordberger.
LILJA, ERIC

Brev till Carl Nordberger.
LILJA, NILS

Egenhändig namnteckning.
LILJA, RUTH

Brev till Agnes Ekholm. Egenhändig namnteckning.
LILJA, SVEN

Kort till Sara Wennerberg-Reuter.
LILJEFORS, RUBEN

Brev till Algot Haquinius. Brevkort till Harry Sundh. Brev och avskrift till Sara Wennerberg-Reuter.
LILJENCRANTZ, SVEN

Brev till Ed. Stjernström.
LILJENSPARRE

Handling.
LILLIEHÖÖK, CARL BERTIL

Egenhändig namnteckning.
LILLIEHÖÖK, JOHANNES

Egenhändig namnteckning (-de Fårdaala-).
LILLIESCHÖLD, ADOLF

Kort till Tobias Norlind.
LILLJEBORG, WILHELM

Egenhändig namnteckning
LILLY

Skrivet kort, troligen till Ivar Hallström.
LIMBORG, OSSIAN

Brev till Johannes Svanberg.
LIMNELL, FREDRIKA

Del av brev.
LIND, ANNA MARIA (Jenny Linds mor)

Brev till Niklas Johan Lind (Jenny Linds far)
LIND, JENNY

Brev till okända adressater. Brev till Charlotte Almlöf, Anna, Mathilda Arneman, Mr Balding, Julius Benedict, Mrs Borwell, Craelius, Gustave Garcia Enple, Fru Ericson, Fräuline, Thilda Fröberg, Mr Growe, Frau Gräfin, Jane Phoebe Guene, Helen, Henriette, Mr Hopkinson, Mlle Jusingius, Ch. Kaskel, Herr Ketscher, Mr Lehmann, Anna Maria Lind, Niklas Johan Lind, Ottilia Löfvander-Runsten, Gustaf Fredrik Löwenhjelm, Mme Moschelles, Charlotte von Platen, A. Randel, Gustaf A:son Rappe, Carl J. Schmiedte, Ludowike von Scriba, Miss Smith, Min älskade Tante, Mme Taylor, Fru Trädgårdh, Hildegard Werner.

Brev, i avskrift eller kopia till, Hans Christian Andersen, Axel Jungstedt, Hovpredikant Lindströmer, Bayard Taylor.

Utbetalningsanvisningar till förmyndaren H.M. Munthe. Egenhändigt skrivet program, anteckningar och kadens. Egenhändigt poem Farväl. Noter och inskrift i Christine Nilssons minnesalbum
LINDAHL, KARL JOHAN

Vykort till Herr och Fru John Weslien.
LINDBERG, ALEXANDRA (ALIE)

Skrivet kort till Herr Cronhamn. Egenhändig namnteckning.
LINDBERG, AUGUST JOHAN

Brev till Axel Burén, Nils Clemensson, J.E. Hagdahl, Gustave Thalberg, August Warberg. Telegram till Henrik Ibsen. Brev och intyg till Johannes Svanberg. Egenhändiga namnteckningar. Recension över Albin Lavén.
LINDBERG, AUGUSTA

Brev till Musikhistoriska museet. Tackkort. Lista på utgifter och inkomster å Stora Teatern, Göteborg.
LINDBERG, JOHAN CARL

Brev till Siegfried Saloman. Anhållan till E. Petterson. Egenhändig namnteckning.
LINDBERG, OSKAR

Brev till Hanna Malm.
LINDBERG, ROGER

Brev till Herman Glimstedt.
LINDBERG, SIGRID JOHANNA

Brev till Sven Kjellström. Anhållan till Herr Kamrer.
LINDBLAD, ADOLF FREDRIK

Brev till Norstedt & Söner. Egenhändig namnteckning.
LINDBLAD, ELIS WILHELM

Egenhändig namnteckning
LINDBLAD, J.W.

Brev till och från Broder.
LINDBLAD, J.C. 

Egenhändig namnteckning.
LINDBLAD, MALCOLM

Brev med tidningsurklipp till Sven Kjellström.
LINDBLADS FÖRLAG, Uppsala

Brev, nota, fraktsedel och kort till Sven Kjellström.
LINDBLOM, ANDREAS

Tackkort med fotografi till Sven Kjellström.
LINDEBERG, GIOVANNI

Brev till Agnes Ekholm.
LINDEBLAD, ANNA

Brev till Annette Vedel.
LINDEGREN, JOH.

Hyllningsverser till Carl Fredrik Lundqvist.
LILLY LINDELLS SEMINARIEELEVER

Brev till Signe Hebbe.
LINDEMAN, LUDWIG MATTHIAS

Egenhändig namnteckning.
LINDEN, EMIL ALEXANDER

Kvitto, brev och kort till Johannes Svanberg.
LINDEN, GUSTAF MARTIN

Brev till Ivar Hallström.
LINDEN, MUCK

Brev till En intresserad.
LINDFORS, PER

Programförslag till Hildur Ekvall.
LINDGREN, ADOLF KARL

Brev till Johannes Svanberg, kort till Siegfried Saloman. Egenhändig namnteckning. Handskrift med kupletter till ”Fatinitza” på Vasateatern vintern 1894-95.
LINDGREN, HENRIK

Brev till Linda Boström.
LINDGREN, HUGO

Skrivna visitkort till Johannes Svanberg.
LINDGREN, LUDVIG

Brev till August Warberg. Brev och kvitto till Johannes Svanberg.
LINDHAGEN, ARVID CARL

Egenhändig namnteckning.
LINDHAGEN, DANIEL GEORG

Egenhändig namnteckning.
LINDHAGEN, D.G.?

Meddelande.
LINDHAGEN, OLGA

Visitkort.
LINDHÉ, WILMA f. Hammarsten

Brev och kort till Johannes Svanberg.
LINDHOLM, BERNDT ADOLF

Egenhändiga namnteckningar.
LINDHOLM, THYRA och LYDIA

Brev till Annette Vedel.
LINDMAN, CHRISTIAN FREDRIK

Verser till Alexandra!
LINDMARK, CARL OTTO

Brev till Christian Hammer, Johannes Svanberg och August Warberg. Dagkostnadslista, Åbo. Lånekort, Kungl. Operan.
LINDORM, ERIK

Brev till Olga Marks von Würtemberg.
LINDPAINTNER, PETER JOSEPH VON

Egenhändig namnteckning.
LINDQVIST, CLEMENTINE ALEXANDRA FREDRIKA

Kort, kvitto och brev till Johannes Svanberg.
LINDQVIST, C. HERMAN

Brev till Gunnar Norlén. Brevkort till Sara Wennerberg-Reuter.
LINDROTH, ADOLF FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
LINDROTH, KNUT ARVID

Brev till Johannes Svanberg.
LINDSKOG, CLAS

Brev till Gustave Thalberg.
LINDSTEDT, GÖRAN

Brev till Johannes Svanberg.
LINDSTRÖM, ANTON

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
LINDSTRÖM, CARL GUSTAF skådespelare f. 1818

Egenhändig namnteckning.
LINDSTRÖM, CARL GUSTAF hovsångare f. 1779

Egenhändig namnteckning.
LINDSTRÖM, KARL ADAM

Egenhändig namnteckning. Intyg till Frithiof Cronhamn.
LINGE, O.J.

Brev till Harry Sundh.
LINNANDER-LEJDSTRÖM, ELIN AUGUSTA

Brev till Johannes Svanberg.
LINNÉ, CARL VON

Egenhändig namnteckning samt därtill en publicerad äkthetsutredning. 

	
LINNSTRÖM, HJALMAR KARL

Egenhändig namnteckning.
LISCHIUS, A.N.

Brev till Johannes Svanberg.
LISZT, FRANZ

Två brev, båda till okända adressater.
LITOLFF, HENRY CHARLES

Egenhändig namnteckning.
LITTARD, ALFRED

Brev till Felix Saul.
LITTMANSON, LEOPOLD

Brev till August Warberg.
LITTMARCK, CARL GOTTFRIED

Egenhändig namnteckning.
LITTMARCK, OTTILIA SOPHIA f. Rylander

Brev till Ernst Högman, Emil Petterson, Fru Stjernström, Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
LIZELL, PAULA MARIA f. Frödin

Egenhändig namnteckning. Fullmakter.
LIZELL, SVEN OLOF

Kort till Agnes Ekholm.
LJUNGBERG, GÖTA ALBERTINA

Brev till Emil Peterson.
LJUNGBERGER, ERIK JOHAN

Brev till B.B! Skrivet visitkort.
LJUNGGREN, GUSTAF HÅKAN JORDAN

Brev till M.V.B! Egenhändig namnteckning.
LJUNGLUND, LEONARD KRISTIAN VINFRID

Skrivet visitkort.
LJUNGQUIST, ANTON

Brev till Herr Hammer.
LJUNGQVIST, EMIL FRANS

Brev till B.B! Fullmakt till August Falk.
LJUNGQVIST, JOHAN

Kort till Agnes Ekholm.
LJUNGSTEDT, AURORE LOVISA f. Hjort. Pseud. ”Claude Gerard”

Egenhändig namnteckning.
LOFKA

Kort till Ignaz Paderewski.
LOOMIS, ARTHUR

Brev till Musikhistoriska Museet.
LOOSTRÖM, ANNE-MARIE

Skrivet kort till Carl Nordberger.
LOOSTRÖM, LUDVIG KARL

Visitkort.
LORICHS, minister

Konsertprogram och diktutkast.
LO TURCO, SALVATORE ?

Brevkort till Carl von Platen.
LOUIS XVI Wersailles

Namnteckning under utnämningsdekret, i Christine Nilssons minnesalbum.
LOUISE

Meddelande.
LOUISE, drottning av Danmark

Brev till Fröken Vold.
LOVÉN, CHRISTIAN f. 1884

Brev till Sven Kjellström.
LOVÉN, CHRISTIAN OTTO f. 1835

Egenhändig namnteckning.
LOVÉN, NILS EBERHARD

Brev till Johannes Svanberg.
LOVÉN, PER CHRIST. ? f. 1841

Egenhändig namnteckning med notskrift.
LOVÉN, SVEN

Egenhändig namnteckning.
LUCCA, PAULINE

Brev troligen till Ivar Hallström. Egenhändig namnteckning.
LUCIGNANI, BENEDETTO

Skrivna visitkort till Carl von Platen.
LUIGI, DELLA SANTA

Promemoria.
LUIGINI, ALEXANDRE

Brev till Herr Doktor! Skrivet visitkort till okänd adressat.
LUK?, FRIEDRICH

Egenhändig namnteckning.
LULEÅ STAD

Brev till Sven Kjellström.
LUMBYE, GEORG

Egenhändig namnteckning.
LUND, BJARNE

Brev och repertoar till August Lindberg.
LUND, HILDA f. Lindh

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
LUND, MAMEN ASTRID

Kortbrev till Emma Weslien.
LUND, SIGURD

Brev till Johannes Svanberg.
LUNDBERG, ALFRED

Brev till Gustaf Carlsén och till August Warberg.
LUNDBERG, ANNA

Förteckning över teaterkostymer till salu.
LUNDBERG, C.O.

Anhållan om biljetter.
LUNDBERG, C.R.

Skrivet visitkort.
LUNDBERG, GUNNAR A.B.

Brev till August Warberg.
LUNDBERG, LENNART

Brev till Algot Haquinius.
LUNDBERG, OTTO OCH ANNA

Brev till Johannes Svanberg.
LUNDBOHM, HJALMAR

Brev till Sven Kjellström.
LUNDELL, EGRON

Brev till Harry Sundh.
LUNDEQUIST, GERDA

Brev till Algot Haquinius.
LUNDEQUIST, W.

Brev till A.F. Alard.
LUNDGREN, BERNHARD

Egenhändig namnteckning.
LUNDGREN, EGRON SELLIF

Egenhändig namnteckning.
LUNDGREN, GUSTAF B.

Brev till Johannes Svanberg.
LUNDGREN, LORENTZ

Brev till Daniel Fallström och till Birger Schöldström. Verser och brev till Johannes Svanberg.
LUNDH

Brev till Algot Haquinius.
LUNDH, J. AUG.

Brev till Algot Haquinius.
LUNDIN, CHARLES RICHARD

Brev, troligen till Johannes Svanberg.
LUNDIN, CLAËS JOHAN

Brev till Fritz Ahlgrensson och till Johannes Svanberg. Skrivet visitkort till Siegfried Saloman. Visitkort med egenhändig namnteckning.
LUNDMARK, CARL

Egenhändig namnteckning.
LUNDMARK, KNUT

Brev till Hildur Ekvall.
LUNDQUIST, C.W.

Skrivet visitkort till Hildur Ekvall.
LUNDQUIST, WICTOR E.

Brev till Sara Wennerberg-Reuter.
LUNDQVIST, AUGUSTA

Lyckönskan till Carl Fredrik Lundqvist.
LUNDQVIST, CARL FREDRIK ”Lunkan”

Brev till okänd adressat. Brev till Kapten Hagdahl, Emil Petterson, Carl von Platen, Siegfried Saloman, Johannes Svanberg. Skrivet visitkort till Eugenie Claéson. Egenhändig namnteckning. Kvitto. Verser på Hilma-dagen.
LUNDQVIST, ERNST GUSTAF

Brev till Louise Stjernström, Emil Strömberg. Egenhändig namnteckning. 

Skådespelet LillaProfessorskan, andra akten, första scenen.
LUNDQVIST, GERHARD

Brev till Göran Olsson-Föllinger.
LUNDQVIST, GERHARD W.

Brev till Sven Kjellström.
LUNDQVIST, GÖSTA

Brev till Hildur Ekvall.
LUNDQVIST, HILMA f. Åberg

Skrivet visitkort till Elisabeth Alrutz.
LUNDSTRÖM, GEORG FILIP

Skrivelse, anhållan. Visitkort med egenhändig namnteckning.
LUNDSTRÖM, MATHILDA ULRIKA HENRIETTA ”Mattis” f. Tengbom

Skrivet visitkort, troligen till Aug. Fr. Dörum. Visitkort med egenhändig namnteckning. 
LUNDVIK, WILHELM SVEN LARS

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
LÜBECK, SVEN

Brev till Sven Kjellström.
LÜTZENKIRSCHEN, MATHIEU

Brev till Carl von Platen.
LVOV, ALEKSEJ FJODOROVITJ 

Brev till Siegfried Saloman med fru. Autograf i Henriette Nissen-Salomans minnesalbum.
LYKSETH-SKOGMAN, MAGNA ELVINE

Brev till Johannes Svanberg, Kungl. Teatern och till Emil Petterson.
LYSANDER, ALBERT THEODOR

Kantat vid Oscar I.s död, musik av W. Th. Gnosspelius, ord av Lysander. Egenhändig namnteckning.
LYTH, P.G.

Brev till Elfrida Andrée.
LYTTKENS, AUGUST

Skrivna visitkort, troligen till Johannes Svanberg.
LÖFFER, HELENE

Brev till Sven Kjellström.
LÖFFLER, ALBRECHT

Kort till Elfrida Andrée
LÖFGREN, ALFRED

Brev till Emilie Spångberg-Valter.
LÖHMAN, ELISABETH

Brev till Louise Stjernström.
LÖNNROT, ELIAS

Egenhändig namnteckning.
LÖNNROT, EMIL FREDR.

Egenhändig namnteckning.
LÖWEGREN, GUNNAR

Brev till Sven Kjellström.
LÖWEGREN, LUDVIG LEONARD

Egenhändig namnteckning.
LÖWENHIELM, GUSTAF KARL FREDRIC

Brev till Direktör Schyberg och till President Westerstrand. Egenhändig namnteckning. Anhållan.
LÖWING, OLOF I.

Brev till Sven Kjellström.
MADSÉN, A.

Brevkort till Sven Kjellström.
MAFETTI, R.

Brev till okänd adressat.
MAGELSSEN-BASILIER, IDA

Egenhändig namnteckning.
MAHILLON, VICTOR CHARLES

Visitkort till Johannes Svanberg.
MAHLKE, BRUNO

Visitkort.
MAKART, HANS

Blyertsteckning, i Christine Nilssons minnesalbum.
MALATESTA, MANILO MARIO

Brev till Carl Nordberger.
MALLANDER, GUSTAF RICHARD

Brev till B.B., Fru Bovall, Fru Hammer, August Warberg. Egenhändig namnteckning.

Verser. Tryckt affisch ”Kusin Pettersson eller Tio minuter försent”.
MALLING, CARL och BERTA f. Önnerberg

Kort till Agnes Ekholm.
MALM

Telegram till Carl Nordberger.
MALM, HANNA

Brev till Annette Vedel.
MALM, HENNING HUGO

Brev till Johannes Svanberg.
MALMBERG, ELLEN

Brev till Johannes Svanberg.
MALMBERG, NILS MAGN.

Brevkort till Johannes Svanberg.
MALMBERG, OTTO

Brev till Johannes Svanberg.
MALMERFELT, MARIA

Visitkort till Professorn.
MALMGREN, ANNA

Egenhändig namnteckning.
MALMGREN, OSKAR LEONARD

Brev till Bäste Broder, Adolf Hellander, August Lindberg, Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning. Fullmakt till August Falck.
MALMROS, CARL O.

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
MALMROS, MARIA och OSKAR

Brev till Herr och Fru Joh. Svanberg.
MALMSJÖ, FREDRIK JOHAN

Visitkort med egenhändig namnteckning.
MALMSTEN, PER HENRIK

Egenhändig namnteckning.
MALMSTRÖM, A.

Skrivet visitkort till okänd adressat.
MALMSTRÖM, CARL GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
MALTEN, THERESE

Visitkort till Dr Blasemann.
MANDERSTRÖM, LUDVIG RUTGER KRISTOFFER

Egenhändig namnteckning.
MANDIUS?, EMIL

Egenhändig namnteckning.
MANFRED, Dr, Darmstadt

Brev till okänd adressat.
MANFRED?, Il Presidente del Senato, Rom

Handling till Carl von Platen.
MANGEOT, ANDRÉ 

Foto med påteckning till Gustave Thalberg.
MANGIN, EDOUARD

Skrivet visitkort till Chere Demoiselle.
MANKELL

Egenhändig namnteckning.
MANKELL, ABRAHAM CARL

Brev till K.B. Handling, intyg.
MANN, TOR

Brev till Hildur Ekvall, O. Kreuger och till Sara Wennerberg-Reuter.
MANTICA, J.

Brev till Carl von Platen.
MANTZIUS, KARL

Egenhändig namnteckning. Kort med anhållan.
MARCHESI, MARIA DEI PASSAI

Brev till Carl von Platen.
MARCHESI, MATHILDE f. Graumann

Brev till Zulamith.
MARCHETTI, GIULIO

Skrivet visitkort, troligen till Carl von Platen.
MARCÓNI, FRANCESCO

Brev och skrivet visitkort till Carl von Platen.
MARCUSSEN, J. ANDR.

Brev till W. Th. Gnosspelius.
MARGOT och ALLAN

Kort till Oscar Baeckström.
MARIO, GIUSEPPE

Egenhändig namnteckning.
MARMONTEL, ANTOINE FRANCOIS

Brev till Agnes Bodén och till Carl von Platen. Biljetter till okända adressater.
MARNIER, XAVIER

Skriven biljett.
MARQUÂRD, URANIA

Egenhändig namnteckning.
MARSICK, MARTIN PIERRE JOSEPH

Brev och skrivet visitkort till Ivar Hallström. Egenhändig namnteckning.
MARTEAU, BLANCHE (tillsammans med Torsten Föllinger)

Brev till Göran Olsson-Föllinger.
MARTEAU, HENRI

Brev till okänd adressat. Brev till Algot Haquinius, Sven Kjellström, Göran Olsson-Föllinger och till Felix Saul.
MARTIN, FRANS VON

Brev till Carl von Platen.
MARTIN, THÊODORE

Egenhändig namnteckning. ”Huguenotten”, tredje akten (rollista).
MARTINO, Comte de

Skrivet kort till Exellense.
MASCAGNI, P.

Namnteckning på matsedel, i Christine Nilssons minnesalbum
MASONI, E.

Skrivet visitkort.
MASSÉ, VICTOR

Noter med motto, i Christine Nilssons minnesalbum.
MASSENET, JULES EMILE FREDERIC

Brev till Cher ami, Marianne Wäsström. Skrivna visitkort. Egenhändig namnteckning. 

Notskrift: Les meres, fyra takter, sångstämma, Paris nov 1841.
MASSET, NICOLAS JEAN JACQUES

Brev till Ma cher Hebbe. Egenhändig namnteckning.
MASSIMO, la Duchesse

Inbjudan till Ambassadeur de Wedel med fru.
MATERNA, AMALIA

Skrivet visitkort till okänd adressat.
MATHIAS, GEORGES

Brev till Mon cher ami, Monsieur samt till annan okänd adressat.
MATKÓWSKY, ADALBERT

Brev till okänd adressat. Handling med egenhändig namnteckning. 
MATRAY, ERNST

Brev till Carl von Platen, personliga data och upplysningar.
MATTHISON-HANSEN, HANS

Brev till Leonard Höijer.
MAUDE, JENNY f. Goldschmidt (Jenny Linds dotter)

Brev till Tobias Norlind och till Mme Ernst Törnell.
MAUDE, Mrs (Jenny Linds dotter)

Brev till Jenny Lind Society.
MAUDE, Mrs Raymund

En adress.
MAUÉR, E.

Brev till Carl Nordberger.
MAULL, CARL

Brev till Sven Kjellström.
MAUREL, VICTOR

Skrivet visitkort till okänd adressat.
MÁURI, ROSITA

Brev till Monsieur.
MAURICE, EROSELLI

Brev till Carl von Platen.
MAURSTAD, ALFRED

Kort till Carl Nordberger.
MAVRIG, ROSITA

Inbjudan till Ambassadeur de Wedel.
MAY, JOHN GUSTAF

Brev till Greve von Stedingk. Skrivet visitkort, troligen till Johannes Svanberg
MAYER, AGDA ANNA MARIA

Fullmakt.
MECKEL, ARNOLD

Brev till Carl Nordberger.
MEDIN?, O.

Brev till Annette Vedel.
MEIDELL, BARBRO

Brev till Annette Vedel.
MEIJER, BERNHARD

Egenhändig namnteckning.
MEIJERBERG, CARL JONAS

Egenhändig namnteckning.
MEIJERBERG, O.

Brev till J.Leonhard Höijer.
MEISSNER, ABELA

Brev till F. Cronhamn.
MEISSNER, AUGUST

Brev till Broder och till Joseph Czapek, skrivet visitkort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
MEISSNER, EMMA f. Ekström

Brev till Janne Bruzelius, Daniel, Johannes Svanberg. Skrivna visitkort. Vers och egenhändig namnteckning. Fullmakt.
MEISSNER, HJALMAR

Brev till Frithiof Cronhamn, Carl von Platen, Johannes Svanberg. Skrivet visitkort, troligen till Johannes Svanberg.

Intyg till O.F. Svensson, Kungl. Hof-Pianoforte Fabrikör, Malmö. Biografi och upptecknade minnen.
MEISSNER, HJALMAR och EMMA

Brev och kort till Hildur Ekvall.
MELANDER, AXEL

Kort och visitkort till Hildur Ekvall.
MELANDER, ERIK

Brev till Sven Kjellström.
MELART'IN, ERKKI 

Brev till Harry Sundh.
MELBA, NELLIE (eg. Helen Porter Armstrong) f. Mitchell

Egenhändig namnteckning. Namnteckning på matsedel, i Christine Nilssons minnesalbum.
MELGOUNOFF, SOPHIA DE

Brev till Siegfried Saloman.
MELIN, KARL ALFRED

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning. Verser till Signe Hebbe.
MELIUS, LUELLA

Brev med bild till Carl Nordberger.
MELLGREN, J.?

Egenhändig namnteckning.
MELLIN, GUSTAF HENRIK

Brev till W. Th. Gnosspelius. Egenhändig namnteckning.
MELSTED, HENNING FINNE VON

Egenhändig namnteckning.
MENDELSSOHN-BARTHOLDY, FELIX 

Brev till E.G. Geijer, endast kuvert finnes. Kuvert adresserat till Jenny Lind. 

Notskrift: Brev i form av en kanon, nio takter, till förläggaren Friedrich Whistling, Ich danke Ihnen ergebenst, 1839, facsimil, original i New York Public Library.
MENGEL, PAUL FRITZ

Egenhändig namnteckning.
MENTER, SOPHIE

Brev till Cher Monsieur och till okänd adressat.
MENZINSKY, MODEST

Skrivet visitkort till Carl von Platen samt till okänd adressat. Egenhändig namnteckning. Anhållan om biljetter.
MERELLI, E.

Egenhändig namnteckning.
MERTENS, J.

Egenhändig namnteckning.
MÉTRA, OLIVIER LOUIS JULES

Egenhändig namnteckning.
METTERNICH, PAULINE VON

Brev till okänd adressat.
MEYER, GRETA

Visitkort till okänd adressat.
MEYER, GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
MEYER, HENRI

Visitkort med egenhändig namnteckning.
MEYER, JEAN FREDRIK HENRIK

Egenhändig namnteckning.
MEYER, JENNY

Brev till Agnes Ekholm.
MEYER, THEODOR?

Egenhändig namnteckning.
MEYER, PHILIP JOEL

Egenhändig namnteckning.
MEYER-HELMUND, ERIK

Brev, program och texthäfte till Gustave Thalberg. Brev till okänd adressat.
MEYERBEER, GIACOMO

Brev till Mon cher ami. Egenhändigt skrivet brev. Brev till Wartel, i Christine Nilssons minnesalbum. Egenhändig namnteckning.
MICHAËLI, LOUISE CHARLOTTE HELEN f. Michal

Brev till Biskopinnan. Signe Hebbe, Herr Baron, Wilhelm, Välborne Herr Hovmarskalk, C.F. Rydqvist, August Sohlman. Brev till okänd adressat. Visitkort till J.P. Cronhamn. Egenhändig namnteckning.
MICHAELSON, KNUT GOTTLIEB

Brevkort och skrivet visitkort till Johannes Svanberg
MICHAL, HENRIK GUSTAF

Brev till Hedersbror och till Min käre bror.
MICHAL, EMIL GUSTAF

Brev till Broder Bobbis.
MICHELETTI, GASTON

Brev till Carl von Platen.
MIDLING, O.

Brev till Sven Kjellström.
MIERLO, B. VAN

Kortbrev till Nora Digris Terlizzi.
MIERZWINSKI, LADISLAUS

Egenhändig namnteckning.
MILANÉSI DE BENEDÉTTI, TILDE

Kort och brev till Carl von Platen.
MILLAIS, JOHN E.

Namnteckning på matsedel, i Christine Nilssons minnesalbum.
MILLES, CARL

Brev till Sven Kjellström och till Sara Wennerberg-Reuter.
MIRY, PAUL

Brev till Carl Nyblom.
MITRANDER, E.

Brev till Johannes Svanberg.
MOBACK, RICHARD

Brev och handling till Johannes Svanberg.
MOBERG, CARL ALLAN

Brev till Sven Kjellström.
MOBERG, WALFRID f. Torsslow

Visitkort med egenhändig namnteckning.
MOE, BENNA OLUFINE CHARLOTTA f. 1897

Skrivet visitkort till Professor Kjellström.
MOE, OLEFINE LOUISE MARGARETHE f. 1850

Brev till Fritz Arlberg, Ellen Guinchart, Carl von Platen, August Warberg. Skrivet kort till Arvid Brieand. Skrivna visitkort.
MOESER, AUGUST

Visitkort.
MOISSI, ALEXANDER

Brev till Carl Nordberger. Visitkort med egenhändig namnteckning.
MOISSI, JOHANNA

Brev till Carl von Platen.
MOLANDER, HARALD JOHAN

Brev till Alfred Grandinson, Min Fru, Emil Strömberg, Johannes Svanberg, August Warberg, Werch & Flotow. Brev och skiss till Herr Calmén. Anhållan till A. Anderberg. Skrivna kuvert. Egenhändiga namnteckningar. Inträdeskort till Julius Günther. Rollista till ”Vasariddare”.
MOLBECH, CHRISIAN KNUD FREDERIK

Brev till Doctor, Louise Stjernström, Överintendent Westin.
MOLBECH, MATHILDE f. Krabbe

Brev Kungl. Teaterns Direktion.
MOLIN, JOHAN PETTER

Egenhändig namnteckning.
MONEY, D.

Egenhändig namnteckning.
MONS?, C.G.

Brev till Johannes Svanberg.
MONTELIUS, OSCAR GUSTAF AUGUSTIN

Egenhändig namnteckning.
MONTGOMERY, CARL FREDRIK

Brev till Johannes Svanberg.
MONTGOMERY, GUSTAF ADOLF

Egenhändig namnteckning.
MONTGOMERY, H.E.

Brev till Johannes Svanberg.
MOQVIST, CARL JOHAN

Egenhändig namnteckning.
MORALES, OLALLO JUAN MAGNUS

Brev till B. Broder, Carl Claudius, Carl Nordberger. Kort, troligen till Erik Teodor Marks von Würtemberg.

Skrivet visitkort till Tobias Norlind.
MORAWSKI, E.

Brev till Sven Kjellström.
MORÉN, C.G.

Egenhändig namnteckning.
MORGENSTIERNE, ASTRID

Brev till Arvid Brieand.
MORIN, GÖSTA

Brev till Sven Kjellström.
MORIN, M.

Brev till General.
MORITZ, EDVARD

Brev till Sven Kjellström.
MOSCHELES, CHARLOTTE och IGNAZ

Brev till Henriette Nissen-Saloman.
MOSCHELES, IGNAZ

Egenhändig namnteckning.
MOSENTHAL, S.H.

Egenhändig namnteckning.
MOSER, A.

Brev till Carl Nordberger.
MOSNIER, C.

Brev till Carl von Platen.
MOSSBERG, JENNY

Brev till Sven Kjellström.
MOSZKOWSKI, MORITZ

Brev Algot Haquinius och till Monsieur Pilo. Egenhändig namnteckning.
MOTHANDER

Brev till Herr Ahlgrenson.
MOTTL, FELIX

Brev till Kollega.
MOUNET, PAUL

Brev till Monsieur.
MOUNET-SULLY, JEAN

Brev till Axel Burén.
MOYER, KEIT

Brev till Jenny Lind Society.
MOZARTEUM AKADEMI, Salzburg

Brev till Sven Kjellström.
MUGNONE, LEOPOLD

Skrivet visitkort till Carl von Platen.
MUNCH, HULDA

Brev till Hildegard Werner.
MUNCHHOFF, Miss

Skrivet visitkort till okänd adressat.
MUNCK AF ROSENSCHÖLD, ELOF

Brev till Carl Nordberger.
MUNDT-MÜHLBACH

Egenhändig namnteckning.
MUNKTELL, HÉLÉNA

Inbjudan å visitkort till Herr Hovkapellmästaren.
MUNTHE, ÅKE RUDOLF HELGE W:SON

Brev och brevkort till Johannes Svanberg.
MURATON, A.

Två tuschteckningar i Christine Nilssons minnesalbum.
MURATORI, PIETRO

Brev till Signe Hebbe.
MURRAY, WALTER

Brev till Sven Kjellström.
KUNGL. MUSIKALISKA AKADEMIEN

Brev till Elfrida Andrée, Algot Haquinius, Ambroise Thomas. Telegram till Eugénie Claëson. Välgångsönskningar till Olallo Morales.
KUNGL. MUSIKKONSERTVATORIET, Stockholm

Handling och betyg till Sara Wennerberg.
MUSIN, ORIDE

Egenhändig namnteckning.
MUZZIDOLFF

Egenhändig namnteckning.
MUSSY, GUÉSNEAU NOËL DE

Brev till General.
MÜGGE, THEODOR

Brev till okänd adressat.
MÜLLER, ADOLF junior

Skrivet visitkort till Ivar Hallström.
MÜLLER, G.

Egenhändig namnteckning.
MÜLLER, I.P.

Brev till Herr Hoyer.
MÜLLER, MORTEN

Brev till Ivar Hallström.
MÜLLER, WENZEL

Egenhändig namnteckning.
MÜLLER, WILHELM

Brev till Siegfried Saloman.
MYLIUS-ERICHSEN, LUDVIG

Brev till Gustave Thalberg.
MÖLLER, AXEL

Brev till Sven Kjellström.
MÖLLER, CHRISTIAN CARL

Brev och kort till Elisabeth Alrutz.
MÖLLER, DAGMAR f. Bosse

Brev till Herman Glimstedt. Skrivet visitkort till Musikhistoriska Museet samt till okänd adressat.
MÖLLER, P.

Egenhändig namnteckning.
MØLLER-LENSE, S.

Brev till Carl Nordberger.
MÖRCK, HELGE

Brev till Carl Nordberger.
MÖRNER, BIRGER

Brev till Gustave Thalberg. Citat ur operan ”Kung Smek”.
MÖRNER, H.S.

Meddelande till Musikhistoriska museet.
MÖRNER, HAMPUS

En tillfällighetsdikt vid en fest i Linköping.
NACHBAUR, P.J. eller FRANZ

Brev till okänd adressat.
NACHEZ, TIDAVAR

Visitkort.
NAGEL, JOHAN JAKOB

Brev till Abr. Lundqvist. Egenhändig namnteckning. Kvitto. Nota med utgifter för konsert.
NANSEN, FRIDTJOF

Skrivet visitkort till okänd adressat.
NÀPRAWNIK, EDUARD

Egenhändig namnteckning.
NATHORST

Hyllningsdikt till Jenny Lind.
NATIONALTEMPLARORDEN

Brev till Sven Kjellström.
NATT OCH DAG, ÅKE

Egenhändig namnteckning.
NAUMANN, CHRISTIAN

Egenhändig namnteckning.
NEANDER, JOHN

Boken ”Kungl. Teatern under ett halft sekel” av Johannes Svanberg, korr.
NEANDER

Brev till Johannes Svanberg.
NEERBORG, GEORG

Brev till Arnold Plaskoff.
NEF, KARL

Brev till Carl Claudius.
NEIIENDAM, ROBERT

Brev och kort till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning. Skriftliga pressuttalanden.
NELSON, ANNETTE

Brev till Sven Kjellström.
NERUDA, DAGMAR

Brev till Elisabeth Alrutz. Visitkort. Tidningsurklipp.
NERUDA, FRANZ XAVIER

Brev till Elisabeth Alrutz, Tor Aulin, Herr Beer, Fröken, Ch. Lovén, Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.

Skrivna visitkort. Egenhändig notskrift. Egenhändig notskrift tillägnad Olof och Sissi Örtenblad.
NERUDA, MARIA

Brev till okänd adressat.
NERUDA, OLGA

Brev till Elisabeth Alrutz och till Herr. Visitkort. Meddelande. Anteckning om musiksläkten Neruda.

 
NERUDA, WILMA

Brev till Friederike Stenhammar. Visitkort. Namnteckningar.
NERUDA-LINDBLAD, EUGÉNE

Brev och kort till Elisabeth Alrutz.
NESSLER, VIKTOR ERNST

Brevkort till Hermann Temmel.
NETZEL, LAURA CONSTANZE f. Pistolekors (sign. “Lago”)

Brev till Siegfried Saloman. Skrivet visitkort till Johannes Svanberg samt till okänd adressat. Visitkort med egenhändig namnteckning.
NEUBERGER, RICKARD

Brev till Schütt.
NEUBERT, P.L.

Brev till Sven Kjellström.
NEUMANN, C.

Egenhändig namnteckning.
NEUMAYR, HEDWIG?

Brev till Herr.
NEUPERT, EDMUND

Visitkort med egenhändig namnteckning.
NEUS?

Brev till Henriette Nissen-Saloman.
NICANDER, KARL AUGUST

Anhållan till K.R. Looström.
NICOLAI, OTTO?

Egenhändig namnteckning.
NICOLAYSEN, professor

Visitkort med egenhändig namnteckning.
NICOTRA, GIAN

Skrivet visitkort till okänd adressat.
NIEHOFF, BERNHARDINA ”Dina”

Visitkort med egenhändig namnteckning.
NIELSEN

Brev till tonsättaren Carl Nielsen från Nielsen 

vid Musikforeningen i Köpenhamn 1922.NIELSEN, CARL A.

Brev till Sven Kjellström.
NIELSEN, D.E.?

Brev till Wendela Hebbe.
NIELSEN, GEORG

Brev till Fru Stjernström.
NIELSEN, OLINE

Brev till Herr och Fru Johannes Svanberg.
NIELSEN, MARTINIUS

Egenhändig namnteckning.
NIELSEN, OLUF

Brev till Hildur Ekvall och till Carl Nordberger.
NIEMANN, RUDOLPH FRIEDRICH

Egenhändig namnteckning.
NIEUWENKIRKE, Comte de

Brev till Mademoiselle, i Christine Nilssons minnesalbum.
NILSSON, ALF

Egenhändig namnteckning.
NILSSON, ALFRIDA

Brev till Aug. Falck.
NILSSON, CHRISTINE

Brev till Charmantaste Amie, P.A. Cheramy, Comtesse, Herr Direktör, Monsieur Duclos, Doktor Guinchard, Mon Cher, Mon Cher Maïtre, Monsieur Lapierre, Louise Michaeli, Harald Molander, Monsieur, Anders Mårtensson, Carl von Platen , Gustaf A.son Rappe, Doktor Schutzberg, M. Sundell. Skrivet kort till Madelaine. Visitkort till Claudius, Herr och Fru Hammer, Henriette Nissen-Saloman, J. Svanberg. Handskrift till Henriette Nissen-Saloman.
NILSSON, EDOUARD SVEN

Egenhändig namnteckning.
NILSSON, GRETA MARIA

Egenhändig namnteckning.
NILSSON, HILMA

Skrivet kort till Sven Kjellström från faster Hilma.
NILSON, LARS EMANUEL

Brev till August Falck.
NILSSON, SVEN

Brev till Frans Schartau.
NISBETH, HUGO

Brev till Louise Stjernström och till August Warberg. Skrivet visitkort till Mathilda Grabow.
NISKA, M.

Brev och kort till Arvid Brieand.
NISSEN, CARL

Brev till Frun.
NISSEN, ERIKA f. Lie

Egenhändig namnteckning.
NISSEN, THYRA

Brev till Annette Vedel.
NODERMANN, PREBEN

Brev till Elfrida Andrée och till Johannes Svanberg. Skrivet visitkort.
NORDBERGER, CARL

Brev och tidningsurklipp till Elfrida Andrée, Harald Andrée, Sven Kjellström, Alexander Moissi, Göran Olsson-Föllinger, Herr Redaktör, Evald Stomberg, Gustaf Wetter. Kort till Albert Spitzer. Brev och skrivelser om Max Pauer. Skrivelser om ”En gagement”. Program till konserter i olika kyrkor.
NORDBLOM, JOHAN ERIK

Egenhändig namnteckning.
NORDENBERG, BENGT

Teckning.
NORDENFORS, HERMAN

Brev till red. av Sohlmans musiklexikon.
NORDENSKIÖLD, ADOLF NILS ERIK

Egenhändig namnteckning.
NORDENSKIÖLD, OTTO NILS GUSTAF

Brev till Gustave Thalberg.
NORDENSVAN, GEORG GUSTAF

Brevkort till Johannes Svanberg. Namnteckning. ”Barnet”, scen I.
NORDIN, HJALMAR

Brev till Sven Kjellström på 50-årsdagen.
NORDISKA MUSEET

Brev och handling till Signe Hebbe.
NORDLING, AUGUST

Egenhändig namnteckning.
NORDLUND, OTTO WILHELM

Brev till Harry Sundh.
NORDQVIST, AXEL

Brev till Axel af Burén.
NORDQVIST, CARL

Brev till L. v. Auer och till Carl Nordberger.
NORDQVIST, CONRAD J.

Brev till Bäste vän, Carl von Platen, Louise Stjernström, Johannes Svanberg. Skrivet visitkort till Ivar Hallström.

Intyg, brev och avskrifter till Sara Wennerberg. Egenhändig namnteckning. Koncept till program, koncept till symfonikonsert.
NORDSTRAND, ERIK

Kort till Agnes Ekholm.
NORDSTRÖM, HARALD

Kort till Sven Kjellström.
NORDSTRÖM, JOHAN JAKOB

Egenhändig namnteckning.
NORÉE, ERNST

Brevkort till Johannes Svanberg.
NORELIUS, F.A.

Egenhändig namnteckning.
NORELLI, JENNY

Brev till Gustaf Toll.
NORÉN, G.

Visa till Sven Kjellström på 50-årsdagen.
NORÉN, RICHARD GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
NORLANDER, EMIL och AGDA

Skrivet visitkort troligen till Thure Holm.
NORLANDER, EMIL

Skrivet visitkort till Hedersvän och till Thure Holm. Kort till okända adressater.
NORLÉN, TAGE

Intyg 1928.
NORLIND, NILS PETER

Brev till Elfrida Andrée och till Edvin Nilsson-Thorneman. Tackkort. Körmedlemmarnas adresser.
NORLIND, TOBIAS

Brev till Sven Kjellström, Johannes Svanberg samt till okänd adressat.
NORLIND-BJÖRKMAN, BIRGIT

Kort till T. Norlind.
NORLIND-HALLBERG, HANNA

Tackkort till silverbröllopsdagen. Sorgkort med tack.
NORLING, BÖRJE

Egenhändig namnteckning.
NORMAN, EMIL och ERIKA

Brev till Sven Kjellström.
NORMAN, LUDVIG WILHELM F.

Brev till Aftonbladet, Min käre Broder, J.P. Cronhamn, Peter Cronhamn, Bertha och Gustaf Dahl, Bästa Frederique, W. Th. Gnosspelius, Siegfried Saloman, C.W. Sandels, Henrik Thunman, Fröken Åberg. Visitkort till Ivar Hallström samt skrivna visitkort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning. 

Fullmakt för I.S. Starck. Skrivelse. Kungörelse till Kungl. hovkapellet. Försäkran och uttalande om Signe Hebbe. Skrivelse angående Louise Michaelies jordfästning.
NORRBY-COLLINDER, BRITTA

Brev till Hildur Ekvall.
NORRBY, GEORG

Skrivna visitkort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
NORRBY, JOHANNES

Brev till Elisabeth Alrutz, W. Böhm och Felix Saul.
NORRBY, JOHANNES, hovpredikant

Brev till Sven Kjellström. Två visitkort.
NORRIE, WILLIAM

Brev till kammarherre af Burén och till Johannes Svanberg.
NORRIE-DE WERDIER, ANNA HILDA CHARLOTTA

Brev till Herr Ehrenheim, Daniel Fallström, Johannes Svanberg, Herr Warberg , Strömberg & Warberg. Kort till Emma Wesslien samt skrivet kort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
NORRLANDS NATION, Uppsala

Handling till Gustave Thalberg.
NORTON, CAROLINE

Brev i Christine Nilssons minnesalbum.
NOSSART, ERNST

Skriven biljett till Carl Brulliot.
NOUGARET

Brev till okänd adressat.
NUITTER, CHARLES LOUIS ETIENNE (eg. Truinet)

Egenhändig namnteckning.
NUS?

Brev till Henriette Nissen-Saloman.
NYBERG, JULIA KRISTINA f. Svärdström (pseud. ”Euphrosyne”)

Brev till Wendela Hebbe och till fru Hebbe.
NYBLAEUS, AXEL JOHAN

Egenhändig namnteckning.
NYBLOM, CARL GÖRAN

Brev till Aino Ackté-Renvall och till Carl Nordberger.
NYBLOM, CARL RUPERT

Brev till Axel af Burén och till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
NYBLOM, HELENA och C.R.

Lyckönskning till Hilma Åbergs förlovning med Carl Fredrik Lundqvist.
NYBLOM, HELENE AUGUSTA

Del av brev.
NYBLOM, KNUT MAGNUS

Brev till Johannes Svanberg. Tackkort. Kort till okänd adressat. Växel. Verser på 70-årsdagen till Hilma Lundqvist.
NYBLOM, SVEN HALFDAN

Brev och vers till Johannes Svanberg. Tackkort på 50-årsdagen.
NYBOM, JOHAN

Brev till Axel.
NYCANDER, FREDRIK

Dikt vid avtäckningen av Jenny Lind-statyn på Djurgården.
NYE, EDGAR W. ”Bill”

Brev till Gustave Thalberg.
NYFORS, WILHELM ANDERS

Egenhändig namnteckning.
NYGREN, HARALD

Skrivet visitkort till Sven Kjellström.
NYGREN, H.O.H.

Kort till Carl Nordberger.
NYGREN, HELMER C.O.

Brev till Johannes Svannberg.Visitkort. Egenhändig namnteckning.
NYGREN, J.

Brev till Francesco Ciaffei.
NYLÉN, AUGUST

Brev till Johannes Svanberg.
NYMAN, ALF

Brev till Carl Nordberger och till Musikhistoriska museet.
NYMAN, CARL

Egenhändig namnteckning.
NYSTROEM, GÖSTA

Brev till Harry Sundh.
NYSTRÖM, I.

Egenhändig namnteckning.
NYSTRÖM, PER AXEL

Egenhändig namnteckning.
ODD FELLOW

Brev till Sven Kjellström.
ODD, ORVAR, pseudonym för Oskar Patrik Sturzen-Becker

Brev till okänd adressat. Ett poem till W.Th. Gnosspelius.
ODELMARK, FRANS VILHELM

Egenhändig namnteckning.
ODHNER, CLAS THEODOR

Egenhändig namnteckning.
OFFENBACH, JACQUES

Skriven biljett till okänd person.
OHLSON, LUDVIG JOHAN

Visitkort med egenhändig namnteckning.
OHLSON, OSCAR

Kort till Johannes Svanberg.
OHLSSON, ROBERT GUSTAF

Visitkort med egenhändig namnteckning. Handling, en roll.
OISTRACH, DAVID

Brev till Carl Nordberger.
OLIN, WILHELM NILS MAGNUS

Brev till Johannes Svanberg.
OLIVECRONA, SAMUEL RUDOLF DETLOF KNUT

Egenhändig namnteckning.
OLRIK, AXEL

Brev till Tobias Norlind.
OLSÉN, OLE

Brev till Axel Burén. Egenhändig namnteckning.
OLSSON, BROR A. L.

Brev till August Warberg.
OLSSON, G.

Brev till Harry Sundh.
OLSSON, OTTO

Brev till Elfrida Andrée. Brev i E.M. Stuart-Bergströms samling. Tackkort.
OLSSON, VIKTOR

Skrivet visitkort till Sven Kjellström.
OLSSON-FÖLLINGER, GÖRAN

Brev till Henri Marteau, Carl Nordberger samt till Wilhelm Peterson-Berger.
OLSSON-FÖLLINGER, INGEBORG

Anteckningar.
ONDRICZEK, FRANZ

Brev till Cher Monsieur.
ONEGIN, SIGRID f. Hoffman

Brev till Geehrter Herr, Herr Lindgren, Carl Nordberger och Carl von Platen.
ORFILA

Brev till Monsieur Cochin, Monsieur Gautier och till Jarry de Money.
ORLÉANS, ROBERT DE

Brev.
ORSTED, C.

Brev till H.C. Andersen.
OSCAR II, kung

P.M. till Musikaliska akademien. Blyertsanteckning till Ivar Hallström på brev från Ferdinand Hiller.

Egenhändig skrift. Egenhändig namnteckning.
OSCAR II, kung, och SOFIA, drottning

Koncept till telegram, ”Grefvinnan!”, i Christine Nilssons minnesalbum.
OSCÁR, ANNA DOROTHEA f. Thulin

Kort till Johannes Svanberg.
OSCÁR, KARL MARTIN

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
OSCÁR, MARTIN och ANNA

Vykort till Gustave Thalberg.
OSELIO, GINA eg. Ingeborg Aas

Brev till Carl Fredr. Lundqvist. Skrivet visitkort till Fritz Arlberg, Daniel Fallström, Siegfried Saloman och till Zulamit Wellander. Egenhändig namnteckning.
OSER, MARIA

Kort till Julius Tomaseth.
OSTEN, EMIL KARL VAN DER

Brev till Ludvig Cronhamn, Gustaf af Geiherstam, K. Lundberg och till Johannes Svanberg. Skrivelse.
OTHIE DEL RIO

Skrivet visitkort till Emil Nordlander.
OTTER, ALICE VON

Brev till Sven Kjellström och till Emma Weslien.
OTTERSTRÖM, LUDVIG DAVID

Brev till Johannes Svanberg och meddelande till August Warberg. Egenhändig namnteckning.
OVERSKOU, THOMAS

Egenhändig namnteckning. Dikt ”Fosterlandet”.
OVIDO, GEORGES

Skrivet visitkort.
OXENSTIERNA, JOHAN GABRIEL

Egenhändig namnteckning.
OXENSTIERNA-D'AAMARA, EDITH

Brev till Ernst Hauke.
PABAN, WIRGINIA

Brev till Fru Stjernström.
PACINI, GIOVANNI

Egenhändig namnteckning.
PACIUS, FREDRIK

Brev till Lieber Elwers. Egenhändig namnteckning.
PADEREWSKI, HELENE

Skrivet kort till okänd adressat.
PADEREWSKI, IGNACY JAN

Brev till Doktor samt till okänd adressat. Skrivelse med egenhändig namnteckning.
PADILLA Y RAMOS, MARIANO DE

Egenhändig namnteckning.
PADILLA DE ART?T, DESIRÉE

Egenhändig namnteckning.
PAETZ, MARGRETHE

Brev till Emilie Spångberg-Valter.
PAGANELLI, GIUSEPPE

Skrivet visitkort till Carl von Platen.
PAIJKULL, R.S.

Egenhändig namnteckning.
PALANDER AF WEGA, LOUIS A. A.

Brev till Christian Hammer. Egenhändig namnteckning.
PALIN, GURLI

Egenhändig namnteckning.
PALLIN, JOHAN RUDOLF

Egenhändig namnteckning.
PALM, GUSTAF WILHELM

Egenhändig namnteckning.
PALMBLAD, CARL JOHAN

Meddelande till Axel af Burén. P.M.
PALME, BROR AUGUST

Brev till B.B.och till Herr Doctor. Egenhändig namnteckning.
PALME, JOHAN HENRIK

Brev till Edvard Stjernström.
PALMÉN, PONTUS

Brev till Sven Kjellström. 
PALMER, EMMA NEVADA

Brev till Axel af Burén.
PALMGREN, SELIM

Brev till Carl Nordberger, Carl Göran Nyblom och till Felix Saul.
PALMSTIERNA, C.F.

Brev till Carl Nordberger.
PALMSTIERNA, EBBE

Brev till Harry Sundh.
PANAOTOVIÉ, DR.

Egenhändig namnteckning.
PANIZZA, ETTORE

Egenhändig namnteckning.
PAOLI-PAPA, EVELINA

Skrivet visitkort till Carl von Platen samt till okänd adressat.
PARAINETES

Brev till Louise Stjernström.
PASCA, A.

Visitkort med egenhändig namnteckning.
PASQUÁLIS, VINCENZO DE

Brev till okänd adressat.
PASQUÉ, ERNST

Egenhändig namnteckning.
PASSARELLI, GIOVANNI BATTISTA

Skrivet visitkort till Nora Digris Terlizzi.
DI PATERNÓ, Principe e Principessa di Caltanissetta

Skrivet visitkort.
PATRIARCA, El Cardinal, Madrid

”Senora Dona Cristina Nilson, Junta de Socorros…”, i Christine Nilssons minnesalbum.
PATTI, ADELINE

Brev till okänd adressat.
PAULI, GEORG WILHELM

Kort till Sven Kjellström. Skrivet visitkort till okänd adressat.
PAULINI, H.

Brev till Carl Nordberger.
PAULLI, HOLGER SIMON

Egenhändig namnteckning.
PÁULSEN, JOHN OLAF

Brev till Fru Directrice och till Louise Stjernström.
PAULSSON, ENOCH JONAS

Brev till Broder Lindberg.
PAU…, M.C.

Egenhändig namnteckning.
PENCO, ROSINA

Egenhändig namnteckning.
PERÉA, EMILIO

Skrivet visitkort.
PEREYRA, M.L.

Brev till C.F. Hennerberg.
PERFALL, KARL VON

Egenhändig namnteckning.
PERRIN, ERNST

Egenhändig namnteckning.
PERRUCHOT, LOUIS

Skrivet visitkort till Sven Kjellström.
PERRY & SON, A.W.

Brev till Adolph Sjöding.
PERSÉUS, EDVARD

Egenhändig namnteckning.
PERSSON, GUSTAVUS, Göran Fleming

Egenhändig namnskrift. Del av skrivelse.
PERSONNE, NILS EDVARD

Brev till Carl von Platen, Louise Stjernström, Johannes Svanberg, Bertha och Filip Tammelin, 

Skrivet visitkort till Estelle Cronhamn, Br. Frans och till Br. Willgodt.

Defektlista. Anteckningar till Johannes Svanberg.
PERTILE, AURELIANO

Brev till Carl von Platen. Skrivet visitkort till okänd adressat.
PESCHIER, EUGÉNE

Egenhändig namnteckning.
PETERSEN, EMILIE

Brev till Elfrida Andrée.
PETERSON, CARL JOHAN

Brev till Pehr Janzon.
PETERSSON, EILIF

Egenhändig namnteckning.
PETERSON, JOHAN

Kvitto.
PETERSON, MÄRTA

Skrivet kort till Harry Sundh.
PETERSON-BERGER, WILHELM

Brev till Axel af Burén, Sven Kjellström, Carl Nordberger, Göran Olsson-Föllinger, Felix Saul och till Marks von Würtemberg. Skrivna visitkort till Agnes Ekholm. Uttalande. Välkomsthälsning. Intyg. ”Ran” en dramatisk dikt.
PETRÉ, THORE J.

Egenhändig namnteckning.
PETRE, TORSTEN

Kort till Agnes Ekholm.
PETRE, YVONNE

Visitkort till Agnes Ekholm.
PETRINI, MÄRTA KRISTINA

Brev till A. Burén, Ivar Hallström, Monsieur. Skrivet visitkort, troligen till Carl von Platen.
PETTERSON?, AGNE

Kort till John Wesslien.
PETTERSSON, ALLAN GUSTAF

Brev till Sven Kjellström.
PETTERSSON, CARL

Handskrivet program.
PETTERSON, EMIL JOSEF

Brev till Johannes Svanberg. Skrivna visitkort. Egenhändig namnteckning.
PETTERSON, MAGDALENA och EMIL

Brev till Johannes Svanberg. Nyårskort.
PETTERSSON, MARIA f. Konow

Visitkort .
PETTERSSON, PER JOHAN WILHELM

Rollistor i ”Allvar och humor” och ”Puffen”.
PETTERSSON-NORRIE, ANNA ”Lilla Petter”

Brev till Signe Hebbe. Egenhändig namnteckning.
PEYRON, ALFRED

Brev till Annette Vedel.
PEYRON, GERDA

Brev till Annette Vedel.
PEZZANA-GUALTERI, GIACINTA

Egenhändig handskrift.
PFEIFFER, CARL

Brev till Chr. Hammer.
”PHILEAS” 

Brev till Louise Stjernström.
PHILIP, LUDVIG

Brev till Herr och Fru John Weslien.
PHILIPP, I.

Brev till Carl Nordberger.
PHILIPSSON, ?

Egenhändig namnteckning.
PHILIPSONN, LORENS MÜNTER

Betyg och förordnande till Nils Wilhelm Almlöf.
PHISTER, LOUISE f. Petersen

Brev till Herr Levertin.
PHISTER, LUDVIG JOACHIM

Brev till Herr Jensen. Tackbrev till Stora teaterns artister.
PI, CYRUS

Brev till Helge Sandberg.
PIATTI, ALFREDO

Egenhändig namnteckning.
PIC, L? 

Målning i Christine Nilssons minnesalbum.
PICKANESER, F.

Intyg till O.F. Svensson, Kungl. Hof-Pianoforte Fabrikör, Malmö.
PIERNÉ, GABRIEL

Brev till Carl Nordberger. Skrivet visitkort till okänd adressat.
PIERSON, B.?

Skriven biljett till Madame.
PIETRO, PIO DI

Skrivet visitkort till Carl von Platen.
PIGNATELLI DE CERHIARA

Brev till Direktör Hansson.
PILLE, WILHELM?

Brev till Johannes Svanberg.
PINELLO, N.H.?

Egenhändig namnteckning.
PINELLO, NILS HENRIK

Brev till Edvard Stjernström och till Louise Stjernström.
PIRA, HILDEGARD

Egenhändig namnteckning.
PIRANI, EUGENIO VON

Brev till B. Beckman.
PISSAREFF, P.

Brev till Monsieur.
PLAGEMANN, AUGUSTA

Skriven biljett till okänd adressat.
PLANITZ, F.?

Brev till C.G.E. Brandt.
PLANTÉ, FRANCIS

Noter ”Gavotte d’Iphigenie en Auleide de Gluck”, inskrift i Christine Nilssons minnesalbum.
PLATEN, CARL VON

Skrivet visitkort till okänd adressat.
PLOMGREN, AUGUST VON

Brev till Johannes Svanberg.
PLOUG, C.

Brev till okänd adressat.
POHL, KARL FERDINAND

Brev till I. Grosse & F. Grandaur.
POHLIG, CARL

Intyg till O.F. Svensson, Kungl. Hof-Pianoforte Fabrikör, Malmö.
POIGNANT, Major och Fru

Skrivet visitkort, troligen till Johannes Svanberg.
POISE, FERDINAND

Brev till okänd adressat.
POLLET, MARIANNE

Egenhändig namnteckning.
POLLINI, BERNHARD (eg. Baruch Pohl)

Egenhändig namnteckning.
POLLONBERG, ?

Kort till Ernst Hauke.
POMÁR, D. JSE DE

Brev till Mrs. Elliot.
POND, JAMES B.

Brev till Gustave Thalberg.
PONIATOWSKI, JOSEF MICHAL X.F.J.

Brev till Mon Cher Baron. Egenhändig namnteckning.
PONTIN, MAGNUS MARTIN AF

Översättning och förslag till ändring av slutscenen i ”Tragedien Konung Edvards söner”.
POPPER, DAVID

Egenhändig notskrift till Olga Neruda. Egenhändig namnteckning.
PORTH, CARL

Egenhändig handskrift.
PORTNOFF, LEO

Kort till Carl Nordberger.
POSPISIL, FRANCOIS

Brev och skrivelse till Tobias Norlind. Kort med hälsning från Gustaf Bolinder.
POULSEN, ADAM

Brev till Carl von Platen.
POULSEN, EMIL CHRISTIAN

Brev till Alfred Grandinson. Egenhändig handskrift.
POULSEN, OLAF RYE

Egenhändig namnteckning.
POUYER-QUESTIER, Minister

Brev.
POWELL, LIONEL

Brev till Carl Nordberger.
PRATTÉ, EDVARD ANTON

Brev till W.Th. Gnosspelius.
PRECHTLER, OTTO JOHAN

Egenhändig namnteckning.
PREGI, MARCELLE

Brev till okänd adressat.
PREVOST, H.

Brev till A. Burén.
PREVOST-PARADOL

Brev, i Christine Nilssons minnesalbum.
PRIMOLI, LOUIS

Brev till okänd adressat.
PRINZSKÖLD, OTTO HACK ROLAND

Brev till Hildegard Werner.
PROCH, HEINRICH

Skrivet visitkort till okänd adressat.
PRUDENT, ÉMILE

Biljett till okänd adressat.
PSILANDER, ALBERT

Brev till Min ärade bror, troligen Johannes Svanberg.
PUCEI, ESMERALDA

Brev till Carl von Platen.
PUCCINI, GIACOMO

Brev till Tullio Voghera. Kuvert adresserat till Musikmuseet i Stockholm.
PUGNO, STEPHAN RAOUL

Egenhändig namnteckning.
PUKE, STEN

Brev till Sven Kjellström.
PULCHAU, EMIL OSCAR

Skriven biljett till Broder Hagdahl.
PUPPERCONS, GERTRUDE

Brev till Carl Nordberger.
PYK, LOUISE

Brev till Herr Intendent. Egenhändig namnteckning.
PYNE?, LOUISA?

Egenhändig namnteckning.
QUENSEL, ANNIE

Brev till Carl Nordberger, brev och program till Madame Quensel.
QUENSEL?, ISA

Brev till Hildur Ekvall.
QUIST, ?

Brev till Johannes Svanberg.
QVANTEN, EMIL VON

Egenhändig namnteckning.
QVANTEN, EMIL och AURORE VON

Brev till Fru Stjernström.
QVARNSTRÖM, CARL GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
QUINZARD & Cie

Brev till Adolph Sjöding.
RAAB, ?

Brev till Henriette Nissen-Saloman.
RAAB, H.

Egenhändig namnteckning.
RABAUD, HENRI

Brev till Johannes Svanberg.
RABENIUS, ?

Brev till Käraste Broder.
RABENIUS, OLOF GUSTAF SEVERIN

Brev till Herr President.
RABENIUS, THEODOR O.M. och BRUNCRONA, EVA

Förlovningskort.
RACHEL, ELISA

Brev till Monsieur.
RADIOTJÄNST

Brev till Sven Kjellström.
RAGNAR och JENNY

Brev till Sven Kjellström.
RAISA, ROSA

Skrivet visitkort till okänd adressat.
RALF, EINAR

Brev till Erik Erling.
RALF, OSCAR GEORG

Brev till Johannes Svanberg, kort till Carl von Platen, brev till okänd adressat.
RAMBAUD, EDMOND

Brev till Carl von Platen.
RAMEAU, JEAN

Brev till Madame Kjellberg.
RAMPELTIN, A.C.

Brev till Direktör Warberg. Egenhändig namnteckning.
RAMSTEDT, A.

Handling till Bertha Bock rörande patenträtt.
RAMSTEDT, JOHAN OLOF

Visitkort med tack. Skrivet visitkort till okänd adressat.
RANDEL, ANDREAS

Brev till Johan Leon. Höijer och till C.F. Rydqvist. Egenhändig namnteckning.
RANFT, ALBERT

Brev till Br. August , Julia Claussen, Wilhelm Granath, G. Haffstedt, Herr Hovintendent, Johannes Svanberg samt till August Warberg. Nyårskort. Egenhändig namnteckning. Skriven biljett med teaterannons.
RANFT, GUSTAF ADOLF

Brev till Fru Stjernström.
RANGSTRÖM, TURE

Brev till Algot Haquinius, Carl Nordberger. Kort med foto till Sven Kjellström. Brev, kort och vers till Hanna Wahlborg. Okatalogiserat brev i E-M Stuart-Bergströms samling.
RANTZAU-BRANDT, ROLF

Biografi.
RAOUL ”Grandioso fenomeno vocale”

Skrivet visitkort till Carl von Platen.
RAPPE, M. 

Handling, avtal, till Harry Sundh.
RASMUSSEN, JOHAN

Brev till Sven Kjellström.
RASMUSSEN, RUDOLF

Brev till Carl Nordberger.
RASPONI, ROMANO

Skrivna visitkort till Carl von Platen.
RASSE, FRANCOIS LIÉGE

Brev och kort till Carl Nordberger.
RAVENTÓS, JUAN

Skrivet visitkort till Carl von Platen.
RAVNKILDE, N.

Skrivet visitkort till Ivar Hallström.
REDELIUS, NANNY

Brev till Birgit Kjellström.
REGDORE, DENARO

Brev till Francesco Ciaffei.
REGER, MAX

Brev till Georg Hüttner.
REGNELL, ANDERS FREDR.

Egenhändig namnteckning.
REICHARDT, JOHANN FRIEDRICH

Vers 1826.
REICHMANN, THEODOR

Skrivelse till Carl von Platen.
REILNITZ, LILY DE

Brev till Monsieur Zlirstenberg?
REIMERS, ARNOLDUS HIERONIMUS

Brev till Signe Hebbe. Egenhändig namnteckning.
REIMERS, GEORG

Skriven biljett till Herr Graf.
REIMERS, SOFIE

Egenhändig namnteckning.
REINACH, THEODORE

Kort till P. Bergman.
REINECKE, CARL HEINRICH CARSTEN

Skrivelse till Schütt. Brev och intyg till Sara Wennerberg.
REINTHALER

Egenhändig namnteckning.
REISENAUER, ALFRED

Brev till Gustave Thalberg och till Emma Wesslien. Menyer med egenhändiga namnteckningar.
REIS, IDA MARIA CHARLOTTA

Brev till Louise Stjernström.
REISS, CARL

Egenhändig namnteckning.
RELDA, ROSE

Brev till Gustave Thalberg.
RELLSTAB, LUDVIG HEINRICH FRIEDRICH

Egenhändig namnteckning.
REMY, G.

Brev och kort till Carl Nordberger och till Sven Kjellström.
RESZKE, Mlle

Egenhändig namnteckning.
RETZIUS, CHRISTIAN MAGNUS

Egenhändig namnteckning.
REUTER, F.

Läkarattest till Carl Nordberger.
REUTERBERG, EDVARD

Brev till Sven Kjellström.
REVENTLOW, F.

Biljett, inbjudan, till Ambassadeur och Madame Comtesse de Wedel.
REYMERSHOLMS NYA SPRITFÖRÄDLINGS AB

Brev till Conrad Nordqvist.
RIBEN, KARL AXEL

Brev till T. Bielke och till Carl Nordberger.
DE RIBBING, de Leuven, Mr och Mme

Visitkort till Monsieur Günther.
RIBBING, AMALIA SOPHIE

Egenhändig namnteckning.
RIBBING, MARIA

Brev och kort till Hildur Ekvall.
RICHARDH, CHRISTIAN

Egenhändig namnteckning.
RICHTER, ARTHUR

Brev till Sven Kjellström.
RICHTER, CARL AUGUST CONSTANTIN

Kort till Agnes Ekholm.
RICHTER F.

Skrivet visitkort, troligen till Johannes Svanberg.
RICHTER, FRIEDRICH ERNST 

Brev till okänd adressat.
RICORDI, GIOVANNI

Brev till Francesco Ciaffei.
RIDDERMARCK, LARS

Handling.
RIDDERSTAD, CARL FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
RIEGO, AMALIA WILHELMINA

Brev till Proferssorskan. Skrivet visitkort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
RIEGO, JOHN ISAK

Brev med biografi till Johannes Svanberg. 
RIÉGO, OLAV

Brev till Carl von Platen.
RIETZ, JULIUS

Egenhändig namnteckning.
RIGAULT DE GENOUILLY, C.

Brev i Christine Nilssons minnesalbum.
RINDINE, JEANNE DE

Brev till okänd adressat.
RINGH, MAGNUS

Brev till Herr Bibliotekarie, Broder, Frans Hodell samt till okänd adressat. Verser till Vännen Alma. Egenhändig namnteckning.
RINGSTRÖM, AXEL

Brev till Sven Kjellström.
RINGVALL, AXEL WILHELM LEOPOLD

Brev till Gustave Thalberg. Fullmakt för Aug. Warberg.
RINMAN, ERIK

Brev till Sven Kjellström.
RINMAN, GUSTAF LUDVIG

Kopia av brev till J.W. Lindqvist.
RISLER, EDOUARD JOSEPH

Brev till Monsieur le President Musiqui-Academie.
RIST?RI, ADELAIDE

Brev till Caricimo, Signe Hebbe samt till okänd adressat.
RISTORI, CESARE

Egenhändig namnteckning.
ROBERG, SOPHIE f. Öfverberg

Brev till Johannes Svanberg.
ROBERG, PAUL EMIL RICHARD

Egenhändig namnteckning.
ROBERTH, Professor

Brev till Literatör Atterling.
RODE, HALFDAN

Kort till Carl Nordberger.
RODHE, CONSTANTIN CHRISTOFFER

Brev till Mindre Teatern, Stockholm. Egenhändig namnteckning.
ROGBERG, CARL ERIK JOHAN

Egenhändig namnteckning.
ROGBERG, MARTIN

Brev till Sven Kjellström.
ROGER, GUSTAVE HYPPOLYTE

Egenhändig namnteckning.
ROHN, LAURA

Brev till Direktion des Jenny Lind Museum, Stockholm.
ROIKJER, KJELL

Brev till Harry Sundh.
ROLÉN, MARGOT

Brev till Boo Hjärne.
ROLF, ERNST RAGNAR

Brev till Carin Keck.
ROMARE, BIRGER

Brev till Agnes Ekholm.
ROMBERG, BERNHARD

Brev till J. Arenander.
ROOS, AXEL JOHAN 

Brev till Johannes Svanberg. Skrivna visitkort till Broder Emil, Broder Hagdahl och till August Warberg
ROOS, CARL

Brev till Pehr Svanberg.
ROOS, JENNY

Brev till Johannes Svanberg.
ROOS, JOHAN

Egenhändig namnteckning.
ROOS, MATHILDA LOVISA

Egenhändig namnteckning.
ROOSVAL, ALBIN

Brev till Johannes Svanberg.
ROOTZÉN, KAJSA

Brev till Sven Kjellström.
ROSATI, CASERINI ISABELLA

Skrivet visitkort till okänd adressat.
ROSATI, ELVIRA

Visitkort till Carl von Platen.
ROSATI, OTTORINI

Brev till Carl von Platen.
ROSBECK, GUSTAF FRANS BERNHARD

Egenhändig namnteckning.
ROSÉN, ERIK GABRIEL VON

Brev till W.Th. Gnosspelius och till Min gode vän. Egenhändig namnteckning. Handling angående Ludvig Norman.

Skiss till von Rosens vapen.
ROSEN, GEORG OTTO JOHAN VON

Skrivna visitkort till olika personer. Egenhändig namnteckning.
ROSEN, GUSTAF VON

Inbjudan till Johannes Svanberg.
ROSÉN, H.A.

Visitkort med egenhändig namnteckning.
ROSÉN, JOHAN MAGNUS

Brev till C.D. Forsberg. Egenhändig namnteckning.
ROSÉN, LUDVIG

Skrivet visitkort till Musikhistoriska museet.
ROSENBERG, EDWARD JOHAN AXEL

Egenhändig namnteckning.
ROSENBERG, FRITZ

Brev till Musikhistoriska museet.
ROSENBERG, HILDING CONSTANTIN

Brev till Sven Kjellström.
ROSENBERG, IRENE VON

Kort till Agnes Ekholm.
ROSENBERG, WILHELM

Brev till Johannes Svanberg. Visitkort.
ROSENBLAD, LOTTEN

Brev med hälsning från Drottning Victoria, i Christine Nilssons minnesalbum.
ROSENFELD, LEOPOLD

Brevkort till Abr. Lundqvist.
ROSENHAIN, JACQUES

Skrivet visitkort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
ROSS, ?

Egenhändig namnteckning.
ROSSANDER, CARL JAKOB

Egenhändig namnteckning.
ROSSI, ERNESTO

Brev till okänd adressat. Försättsblad ur bok av Rossi till Ivar Hallström.
ROSSI, MARCELLO

Telegram till Direktör Willman.
ROSSINI, GIOACCHINO ANTONIO

Brev till Henriette Nissen-Saloman, Luigi Ronzi samt till okänd adressat. Brev inskrivet i Christine Nilssons minnesalbum. Notautograf, 18 takter, sångstämma med baslinje, odaterad.
ROSTAND, EDMOND

Verser till Carl Nordberger.
ROTH, ALFRED

Brev och kort till Sven Kjellström.
ROTH, H.

Brev till Sven Kjellström.
ROTHAUSER, THERESE

Skrivet kort till Carl Nordberger.
ROTHSCHILD, ADÉLE DE

Brev till Henriette Nissen-Saloman.
ROTHSCHILD, LOUISE DE

Brev till Henriette Nissen-Saloman.
ROTHSCHILD

Brev till Henriette Nissen-Saloman.
ROUCHÉ, JULES

Brev till Carl von Platen.
RUBEN, GURLI

Egenhändig namnteckning.
RUBENSON, ALBERT

Brev till Fru Kjellberg. Skriven biljett. Egenhändig namnteckning.
RUBENSON, MAURITZ

Egenhändig namnteckning.
RUBINI, GIOVANNI BATTISTA

Egenhändig namnteckning.
RUBINSTEIN, ANTON

Brev till Liebe Collegin, Liebe Frau, Madame Henriette, Henriette Nissen-Saloman, Siegfried Saloman samt del av brev till okänd adressat.
RUBINSTEIN, NIKOLAI

Egenhändig namnteckning.
RUCKMAN, GUSTAF

Skrivna visitkort till Tobias Norlind.
RUDENSCHÖLD, ADÉLE

Brev och telegram till Frithiof Cronhamn. Skrivna visitkort.
RUDENSCHÖLD, AXEL

Skrivet visitkort med tack möjligen till Johannes Svanberg.
RUDIN, WALDEMAR

Del av brev.
RUDINI, DI Marchesa, Marchese

Skrivet visitkort, inbjudan till Ambassadeur och Comtesse de Wedel.
RUDNEV, ANDREJ

Brevkort med upplysningar samt biografi.
RUFFO, TITTA 

Skrivna visitkort till Carl von Platen. Egenhändig namnteckning.
RUMMEL, FRANS

Brev till Axel af Burén och till Herr Schütt. Brev och handskrivet konsertprogram till Herr Professor.
RUNDBERG, HELGA PETREA f. Adamsen

Brev till Daniel Fallström.
RUNDGREN, CLAES HERMAN

Egenhändig namnteckning.
RUNDQUIST, LOUIS

Skrivet visitkort till J. Hagdahl. Egenhändig namnteckning.
RUNEBERG, JOHAN LUDVIG

Egenhändig namnteckning.
RUNG, HENRIK

Egenhändig namnteckning.
RUNNBERG?, WALTER

Egenhändig namnteckning.
RUSS, GIANNINA CERRI

Skrivet visitkort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
RUSSEL, LILLIAN

Brev troligen till Carl von Platen.
RUSTAN, ANNA SOPHIA

Brev till Johannes Svanberg.
RUTHSTRÖM, JULIUS BROR OLOF

Brev till Sven Kjellström. Kort till Carl Nordberger.
RY, GEORG

Brev till Johannes Svanberg.
RYBERG, FREJA

Brev till Mademoiselle Rylander.
RYDBERG, OLOF SIMON

Visitkort med egenhändig namnteckning.
RYDBERG, WIKTOR ABRAHAM

Brev till Fru Stjernström. Egenhändig namnteckning. Biljett.
RYDBERG, WILHELM JULIUS

Brev till Frans Hodell, Johannes Svanberg och till Oscar Wijkander. Egenhändig namnteckning. Anhållan om biljetter.
RYDBERGSKA SÄLLSKAPET

Brev till R.K. Axelsson, Anna Greta Adamsen, Wilgott Crispin, Aug. Falck, Ossian Hamrin, Gerda Stiegler, Joh. Svanberg samt till styrelsen för Sv. Teaterförbundet. Handlingar rörande sällskapets upphörande 1898.
RYDGREN, GUSTAF CARL

Skrivelse till Herr Schultz.
RYDIN, HERMAN

Egenhändig namnteckning.
RYDQVIST, CARL MAGNUS

Egenhändig namnteckning.
RYLANDER, AMANDA FREDRIKA

Brev till Johannes Svanberg samt kort till Siri och Johannes Svanberg.
RÅLAMB, E. GEORG

Brev till Carl Nordberger.
RÄDDA BARNEN

Brev till Carl Achatz.
RÖDIN, F.

Hyllning till Carl Fredrik Lundqvist.
RÖHL, MARIA KRISTINA

Egenhändig namnteckning.
RÖNNBLAD, HUGO WILHELM

Brev till August Falck.
RÖRSTRÖM, O.

Brev til Louise Stjernström.
RÖSKE-LUND, MAXIMILIANA THEODOLINDA ”Linda”

Brev till J.L. Höijer och till Aftonbladet. Egenhändig namnteckning.
RÖÖK, ISAAC

Handling rörande brodern Jacob Röök.
S-N, ÅKE

Brev till Carl Nordberger.
S.K.

Brev till Johannes Svanberg.
SABATIER, CAROLINE UNGHER

Egenhändig namnteckning. Brev till Henriette Nissen-Saloman.
SACCHETTO, R.

Brev, troligen till Carl von Platen.
SACHS, SIGRID

Kort till John Gust. May.
SACHS, J.C.

Egenhändig namnteckning.
SACK, THEODOR CHRISTIAN 

Egenhändiga namnteckningar.
SAGER, EDVARD

Skrivet visitkort till okänd adressat.
SAHARET

Brev till Herr Vasco.
SAHLBERG, J.H.

Rollistor.
SAHLIN, MAURITZ REINHOLD

Brev till A.H.M. Thelberg.
SAINTON, CHARLOTTE DOLLY

Noter, i Christine Nilssons minnesalbum.
SAINTON, P.

Noter, Tarantella, i Christine Nilssons minnesalbum.
SAINT-SAËNS, CAMILLE

Brev Sven Kjellström, Max Reger, Mon cher ami samt till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
SALIN, BERNHARD KARL

Brev till Gustave Thalberg.
SALINGER, KURT

Brev till Arvid Brieand.
SALLER, GUSTAV

Egenhändig namnteckning.
SALMSON, HUGO

Egenhändig namnteckning.
SALOMAN, SIEGFRIED

Brev till Frithiof Cronhamn, Doctor Kjellberg, Carl Nordberger, Johannes Svanberg och till Filip Tammelin. Skrivet visitkort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.

Serenad ur operan ”Diamantkorset”, Ouverture till ”Tordenskold”, egenhändigt skrivet libretto.
SALOMAN

Verser till Signe Hebbe.
SALVANS ”Trio”

Brevkort till Carl von Platen.
SALVINI, TOMMÁSO

Brev till Baldi, Carl von Platen samt till okänd adressat.
SALZENSTEIN, ROBERT

Brev till Christian Hammer. Egenhändig namnteckning.
DI SAN MARTINO, C. 

Skriven biljett till okänd adressat.
SANCTE ÖRJANS GILLE

Brev till Sven Kjellström.
SAND, GEORGE pseudonym för Lucile Aurore Dupin

Brev.
SANDBERG?

Brev till Agnes Ekholm. Poem.
SANDBERG, AUGUST

Kort till August Warberg.
SANDBERG, ERIC pseudonym Schwan

Brev till Johannes Svanberg.
SANDBERG, FREDRIK

Brev till Abr. Lundqvist.
SANDBERG, JEAN FREDR. EUGEN

Brev till Johannes Svanberg.
SANDBERG, HJALMAR EMIL OSSIAN

Brev och skrivna visitkort till Frithiof Cronhamn. Egenhändig namnteckning
SANDEGÅRD, WILHELM

Brev till Carl Nordberger.
SANDELS, AUGUST SAMUEL

Brev till Doctor von Feilitzen.
SANDER, NILS FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
SANDGREN, OTTO

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
SANDHAGEN, KARIN

Brev till Annette Vedel.
SANDLER, RICHARD

Skrivet kort till Sven Kjellström.
SANDMAN, EDVARD

Brev till Johannes Svanberg.
SANDQVIST, JOHAN LEOPOLD

Brev till August Falck.
SANDSTEDT, WICTOR GEORG

Brev till Gustaf F. Törner. Egenhändig namnteckning.
SANDSTRÖM, GUSTAF HILDER JULIUS

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
SANDSTRÖM, ISRAEL CARL

Egenhändig namnteckning.
SANFTLEBEN, GUSTAV

Skrivelser till Axel af Burén.
SANNÉ, VIGGO AGATHON HAGBARTH

Egenhändig namnteckning.
SANTA DELLA, LUIGI

Se Della Santa.
SANTASILIA, Marquise

Brev till Madame och Ambassadeuren Exellensen.
SARI, ADA psudonym för Jadwiga Szajerówna

Brev till Carl von Platen.
SARI, GEORGES

Brev till Carl von Platen.
SARI, GEORGES och ADA

Brev och visitkort till Carl von Platen.
DE SASSO, Duchesse 

Skriven biljett till Madame le Comtesse.
SAUL, FELIX

Brev till Sven Kjellström och till Wilhelm Peterson-Berger.
SAURET, EMILE

Brev till Isabella Beckman, Chere amie, Hildegard Werner samt kort till okänd adressat. Egenhändigt skriven notskrift tillägnad Musikhistoriska museet.
SAURET-KÄMPF, ELISABETH

Brev till Isabella Beckman.
SAX, ADOLPHE

Egenhändig namnteckning.
SAXE, TEMPLER

Brev till Carl von Platen.
SAXENBERG, EDLA CHARLOTTA THERESIA

Skrivet visitkort till okänd adressat.
SCAMPINI, AUGUSTO

Skrivet visitkort till Carl von Platen.
SCARIA, EMIL

Visitkort med egenhändig namnteckning.
DE SCENISKA ARTISTERNAS UNDERSTÖDSFOND

Brev till Geskel Saloman.
SCHALL, Kongelige Teater, Danmark

Brev till Carl von Platen.
SCHANDORPH

Egenhändig namnteckning.
SCHANTZ, OTTO VON

Egenhändig namnteckning.
SCHARRER, AUGUST

Brev till Franz Hofzäth, skrivet visitkort till Sven Kjellström.
SCHARTAU, FRANS

Anhållan om biljetter till Jenny Linds uppträdande.
SCHARTAU, LEISA

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
SCHEÉLE, AUGUST

Brev till Johannes Svanberg.
SCHELÉN, RAGNAR

Brev till Sven Kjellström.
SCHENARDI, TITO

Skrivet visitkort.
SCHENSTRÖM-HOLMBOE, WILHELMINE

Brev till Professor.
SCHERING, ARNOLD

Brevkort till C. Fredrik Hennerberg.
SCHEUTZ, GEORG PER

Egenhändig namnteckning.
SCHILDKNECHT, ALBERT JOHAN

Skrivet visitkort.
SCHILLER

Brev till Arvid Brieand.
SCHILLINGS, MAX ERNST JULIUS VON

Skrivet visitkort. Egenhändig namnteckning.
SCHINDELMEISSEN, LOUIS

Brev till Siegfried Saloman.
SCHIPA, TITO

Skrivet visitkort till Carl von Platen.
SCHIRMER, G.

Brev till Helge Sandberg.
SCHIÖLER, HELGA och VICTOR

Brev till Hildur Ekvall. Kort till Fru Overlaege Ekvall.
SCHLAR, JOSEF

Brev till Sehr geehrter Herr Baron.
SCHLESINGER, ERNST

Brev och verser till Sven Kjellström. Tal till Sven Kjellström på 50-årsdagen.
SCHLOSSER, M. 

Egenhändig namnteckning.
SCHMEDES, ERIK ANTON JULIUS

Skrivet kort, troligen till Johannes Svanberg.
SCHMIDT, ANNE 

Vykort till Karin Åkerblom från Anne Schmidt och Ilse Stoll.
SCHMIDT, GEORG

Kort till Hjalmar Meissner.
SCHMITERLÖW, EDVARD

Kort till Sven Kjellström.
SCHMITT, ALOYS

Brev till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
SCHMITT, ARNE

Brev till Carl Nordberger.
SCHNABEL, ARTUR

Brev till Carl Nordberger.
SCHNABEL, THERESE

Brev till Carl Nordberger.
SCHNÉEVOIGT, GEORG

Brev till Sven Kjellström och till Carl Nordberger. Julkort till Ernst Hauke.
SCHNEIDER, FRIEDRICH

Del av brev.
SCHNITZLER, ARTHUR

Brev till Carl Nordberger och till Sehr verehrte gnädige Frau.
SCHOLANDER, FREDRIK WILHELM

Visitkort med egenhändig namnteckning.
SCHOLANDER, STEN

Brev till Sven Kjellström.
SCHOLANDER, SVEN

Brev och kort till Sven Kjellström. Egenhändig namnteckning.
SCHOLZ, WILHELM VON

Brev till Sehr geehrter Herr. Biografi, tryckt bok.
SCHOU, AUGUSTA SOPHIE WILHELMINE

Brev till Conrad Behrens.
SCHOUSBOE, FRITZ A. F. A.

Egenhändig namnteckning.
SCHOULTZ, JOHANNE ULRIKA CAROLINE VON

Handskriven biljett.
SCHRAM, CHRISTIAN

Brev till Kjäre Bendig.
SCHRAM, PETER L. NICOLAI

Brev till Carl Fredr. Lundqvist, Fru Stenhammar samt till okänd adressat.
SCHRAMM, PAUL

Brev till Carl Nordberger.
SCHRÖDER, KRISTIAN och TORBORG

Brev och kort till Agnes Ekholm. Egenhändig namnteckning.
SCHUBERT, ARVID

Kort till Emma Weslien.
SCHUBERTH, KARL 

Brev till Ivar Hallström. Egenhändig namnteckning.
SCHUCH-PROCHÀZKA, ERNST och CLEMENTINE VON

Del av brev till okänd adressat.
SCHULHOFF, JULIUS

Brev till okänd adressat.
SCHUMANN, CLARA f. Wieck

Brev till Olga Neruda, Henriette Nissen-Saloman samt till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
SCHUMANN, L.E.?

Kort till Gertraud Bergmann.
SCHUMBURG, ROBERT

Visitkort, troligen till Johannes Svanberg.
SCHUNIKE, E.

Brev till Carl Nordberger.
SCHWABE, MAUDE

Brev till okänd adressat.
SCHWARTZ, ADOLF FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
SCHWARTZ, ADOLF THEODOR

Egenhändig namnteckning.
SCHWARTZ, JOSEPH

Brev till Carl von Platen, biografi.
SCHWARTZ, MARIE SOPHIE

Egenhändig namnteckning.
SCHWEBACK, BARTHOLD

Brev till Johannes Svanberg.
SCHÜCK, HENRIK JOHAN EMIL

Egenhändig namnteckning.
SCHÜCK, MARTIN

Egenhändig namnteckning.
SCHÜTT, EDUARD

Brev till Siegfried Saloman och Henriette Nissen-Saloman.
SCHYBERG, GUSTAF SVEN

Brev till Francesco Ciaffei samt till Monsieur.
SCHYMBERG, HJÖRDIS

Brev till Hildur Ekvall, S. Ekvall och till Sven-Ola Svensson.
SCHYTTE, LUDVIG THEODOR

Brev till musikh. Lundqvist. Egenhändig namnteckning.
SCHYTTE, M.

Egenhändig namnteckning.
SCHÖBLOM, RAGNAR

Brev till Sven Kjellström.
SCHÖLDSTRÖM, BIRGER FREDRIK

Brev till Fr. Barthelson samt till Filip och Bertha Tammelin. Egenhändig namnteckning.
SCHÖLDSTRÖM, KARL WILHELM

Brev till Johannes Svanberg.
SCOROV (SKOROKODOFF), NINA

Brev.
SEFSTRÖM

Skrivelse.
SEGERSTEDT, ALBREKT JULIUS

Egenhändig namnteckning.
SEGOVIA, A.

Brev till Carl Nordberger.
SEIDEL, TOSCHA

Brev till Hildur och Sven Ekvall.
SELANDER, HJALMAR

Brev till Thure Holm och till Johannes Svanberg.
SELANDER, J.W. skådespelare

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
SELANDER, NILS JOHAN T.

Brev till Johannes Svanberg.
SELENIUS, S.J.

Brev till Elfrida Andrée.
SELINDER, ANDERS

Inbjudan till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
SELLERGREN, AXEL HUGO

Brev och kvitto till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
SELLMAN, JEAN RUDOLF

Brev till Gustaf Carlsén. Skrivna visitkort till August Warberg. Egenhändig namnteckning.
SELMER, ANDREAS? LUDVIG? JENS

Egenhändig namnteckning.
SELMER, JOHAN PETER

Brev till Ejnar Forshammar.
SEMPÉ, RAYMOND

Brev till Carl Nordberger.
SENAPOEI

Brev till Carl Nordberger.
SENEDENT…?

Brev till Egregio Signorina.
SENKRA, ALMA LEORETTA g. Hoffman

Egenhändig namnteckning.
SEPAND, EMILIE

Brev till Monsieur Réty.
SERMONETA, A.

Brev till Chere Comtesse.
SERRANDER, OTTO JOHAN MAURITZ

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
SERVAIS, ADRIEN FRANÇOIS

Brev till Madame. Egenhändig namnteckning.
ŠEV?ÍK, OTAKAR

Övningsschema, brev, kort och handling till Carl Nordberger.
ŠEV?ÍK-LHOTSKÝ-KVARTETTEN

Brev till Carl Nordberger.
ŠEV?ÍKOVÁ, ANNA

Brev till Carl Nordberger.
SEVERI, ALDO

Skrivna visitkort, troligen till C. von Platen.
SEVELIN, PER ERIK

Egenhändig namnteckning.
SEW?N, RUDOLF ANDERS

Visitkort med egenhändig namnteckning.
SGAMBATI, PASQUALE

Skrivna visitkort till Carl von Platen.
SIBELIUS, JEAN 

Brev till Lina och Georg Boldemann, Carl Göran Nyblom, Frih. Marks von Würtemberg.
SIDENBLADH, KARL

Egenhändig namnteckning.
SIEBEN, WILHELM

Brev till Sven Kjellström.
SIEVEKING, MARTINIUS

Handling till Gustave Thalberg.
SIGBORG, ALLAN

Brev till AB Ingeniörsutensilier, Stockholm. 
SILAS, EDUARD

Egenhändig namnteckning.
SILBERBERG, CÉCILE

Brev till Mademoiselle.
SILFVERSTOLPE, DAVID LUDVIG

Brev till Fr. Cronhamn.
SILFVERSTOLPE, FREDRIK SAMUEL

Brev till Mademoiselle. Handskrift. Egenhändig namnteckning.
SILFVERSTOLPE, GUDMUND LEONARD

Egenhändig namnteckning. Poem ”Se glad ut”.
SILFVERSTOLPE, KARL FREDRIK

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
SILFVERSWÄRD, kansliråd

Skrivet visitkort, troligen till Johannes Svanberg.
SILJESTRÖM, ADAM

Egenhändig namnteckning.
SILLÉN, JOSEF OTTO AF

Brev till Sven Kjellström.
SIMBERG, TOM

Brev till B.B. och till Ingrid Sandberg.
SIMONSEN, NIELS JUEL

Brev till Axel af Burén, Ivar Hallström, Fröken Wellander. Egenhändig namnteckning. Aria ur en opera.
SIMONSEN, RUDOLPH HERMANN

Kort till Sven Kjellström.
SINCLAIR, E.

Brev till Carl Nordberger.
SINDING, CHRISTIAN

Brev till Marks von Würtemberg.
SINDING, OTTO L.

Egenhändig namnteckning.
SIRRI, S.

Kort till Mon cher ami.
SJÖBERG, C.M. 

Brev och meddelande till Anders Fredrik Alard. 
SJÖBERG, EDVIN JOHAN LUDVIG

Egenhändig namnteckning.
SJÖBERG, FRANS J. L.

Egenhändig namnteckning.
SJÖBERG, GUSTAF R.

Brev till Johannes Svanberg.
SJÖBERG, ROBERT C.

Brev till Frithiof Cronhamn, A. Grandinson. Visitkort. Biografi, avskrift. Anhållan om biljetter. Kallelse.
SJÖBERG, VICTOR JOHAN

Brev och kvitto till Johannes Svanberg. Skrivet visitkort till Siegfried Saloman.
SJÖBO, BROR

Kort till Sven Kjellström.
SJÖBOHM, HARALD

Brev till Hjalmar.
SJÖDÉN, ADOLF

Brev till C.F. Rydqvist.
SJÖGREN, BERTA

Brev till Sonja Björnstjerna, Sven Kjellström, Carl Nordberger, Gretl Nordberger.
SJÖGREN, EMIL

Brev till B.B., Georges Enésco, Herman Jansson. Egenhändig namnteckning.

Intyg till O.F. Svensson, Pianoforte Fabrikör. Program vid Soiree i Adolf Fredriks kyrka
SJÖGREN, JOSEF

Brev till Sven Kjellström.
SJÖGREN OTTO KARL AUGUST

Egenhändig namnteckning.
SJÖVALL, KALLE

Brev till Minchen Strömberg.
SKARLEN, EDVIN

Lyckönskan på 50-årsdagen till Sven Kjellström.
SKARSTEDT, CARL WILHELM

Verser, kort och poem till Wilh. Th. Gnosspelius.
SKILL, EDWARD

Biljett med egenhändig namnteckning.
SKILONDZ, ANDREJEVA ADELAIDE VON

Brev till Carl Nordberger. Egenhändig namnteckning. Kvitto.
SKJERNE, GODTFRED CARL

Brev till Else Marianne Stuart-Bergström.
SKJÖLDEBRAND, ANDERS FREDRIK

Intyg, Sven Gustaf Nosander. Egenhändig namnteckning.
SKOGMAN, KARL

Brev till Högt ärade Herr Intndent på sin frus Magna Lykseth-Skogman vägnar.
SKOTTE, AUGUSTA f. Håkansson

Brev till Johannes Svanberg.
SKOTTE, ERIK WITALIS

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
SDKOUGAARD, SEVERINI LORENTZ

Egenhändig namnteckning.
SKYTT, CLARA

Brev till Käre Fröken.
SKÄRLÉN, EMMA

Brev till Herr Kammarherre.
SKÖLD, OTTE

Skrivet kort till Sven Ekvall.
SKÖLD, YNGVE

Brev till Harry Sundh. Jul- och nyårshälsning till Harry Sundh från Yngve Sköld, Albert Henneberg och Einar.
SKÖLDBERG

Hyllningsdikt till Jenny Lind.
SKÖLDBERG, GERDA och W.

Brev till Signe Hebbe.
SKÖLDBERG, GUSTAF REINHOLDT

Brev till Signe Hebbe.
SKÖLDBERG, SVEN

Brev till Signe Hebbe.
SLEZAK, LEO

Brev till Carl Nordberger.
SMITH, EJNAR

Prolog.
SMITH, SALOMON ANDERS WILHELM

Brev till Elisabeth Alrutz, Sven Kjellström, Siegfried Saloman. Skrivet visitkort till okänd adressat.

Egenhändig namnteckning.
SMITT, ISAC FREDRIK

Brev till Broder. Brev, engagemang och kontrakt till Georg Victor Sandstedt.
SNOILSKY, CARL JOHAN GUSTAF

Egenhändig namnteckning. Handlingar till Johannes Svanberg. 
SODERINI, ELENA DONNA

Skrivet visitkort till okänd adressat.
SOËTEN, ROBERT

Brev till Cher Monsieur och till Carl Nordberger.
SOHLMAN, AUGUST PER F.

Egenhändig namnteckning.
SOLDAN, C.

Brev till Johannes Svanberg.
SOLNIE-BRAUMFELD, FRIEDRICS

Skrivet visitkort till okänd adressat.
SOMERSET, HENRY N.C. 

Brev till Carl von Platen. 
SOMMELIUS-BOTTERO, GEORGINA

Visitkort med egenhändig namnteckning.
SOMMER, A.

Brev till Carl Nordberger.
SOMMER, JOSEPHINE

Brev till August Warberg.
SOMNERARD

Brev på franska.
SONDELL, GEORGINA

Brev till Chr. Hammer.
SONNENTHAL, ADOLF VON

Brev till okänd adressat.
SONTAG, HENRIETTE

Egenhändig namnteckning.
SORANDI, EUGÉNIA

Brev, engagemang och kontrakt, till Dir. Monsieur Maréchal. Anhållan. Visitkort.
SOULACROIX, GABRIEL

Handskrift.
SOUZA, DE

Brev Monsieur Le Directeur.
SPARRE, ERIC

Egenhändig namnteckning.
SPARRE, G.A.

Egenhändig namnteckning.
SPARRE, H.

Kort till Sven Kjellström.
SPARRMAN, GERTRUD SIRI LOUISE ”Siri Lind”

Brev till Kungl. Operans kansli.
SPEGEL, HAQVINUS

Egenhändig namnteckning.
SPERATO, PAOLO

Brev till Francesco Ciaffei.
SPINOLA, F.

Brev till Chère Comtesse.
SPIRIDON

Brev till Monsieur Doctor Pilo.
SPOHR, LOUIS LUDWIG

Brev till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
SPORR, KARL

Brev till Dr. Morin.
SPRENGEL?, DAVID

Brev till Felix Saul.
SPÅNGBERG-WALTER, EMILIE HENRIETTA

Brev och kort till Emma Weslien.
SPÅNGBERG, GUNNAR

Brev till Agnes Ekholm. Visitkort.
STAAF, FERDINAND NATANAEL och Mlle ADÉLE

Skrivet visitkort till okänd adressat.
STAAFF, PER GUSTAF

Ur ”Sveas fana”, akt 1. Riksdagsbrev. Anhållan om biljetter till Vasateatern.
STACKELBERG, NATALIE VON

Egenhändig namnteckning.
STAHRE, GUSTAF WILHELM HELMER

Brev till Hedersbror och till Mjuka tjänare. Epigram, gåtor m.m.
STANGENBERG, EMIL

Kvitto.
STARBÄCK, CARL GEORG

Egenhändig namnteckning.
STARCK, I.S.

Kvitton.
STARKENBERG, IVAR

Brev till Hjalmar Meissner.
STAVENOW, GUSTAF

Brev till Emilie Spångberg-Valter.
STEDINGK, EUGENE FREDRIK OSKAR LUDVIG VON

Brev till Herr Magister och till Viktor Rydberg. Egenhändig namnteckning. Skrivelse ang. Mina Gelhaar.
STEDINGK, HANS LUDVIG VON

Brev till Carl von Platen och till Johannes Svanberg. Kvitton.
STEDT, N. VON

Brev till Johannes Svanberg.
STEEN-MÖLLER, fotograf, Helsingborg

Bev till Oscar Baeckström.
STEENFELDT, D.A.P.

Visitkort med egenhändig namnteckning.
STEIN, FRITZ WILHELM

Brev till Sven Kjellström.
STEIN, WANDA VON

Brev till Carl Nordberger.
STEININGER, CARL

Brev till Jenny Lind Society, Musikhistoriska Museet.
STEINMETZ, HENRIK

Brev till tidningen Musikern. 
STEINWALL, GEORG och GUSTAF

Brev och kvitto till Carl Nordberger.
STELLA, ELISE

Brev till Herr Direktör. Intyg, undertecknat av N. Kiseleff.
STENBERG, A.G.

Egenhändig namnteckning.
STENBERG, J.

Brev till Carl Claudius.
STENBORG, CARL

Handling.
STENBORG, PETTER

Siluett med skrift på baksidan, nr K68 i Musikmuseets samling.
STENBÄCK, E.

Visitkort med handskrift.
STENDAHL, L.

Visitkort med bemyndigande för fru Emma Weslien.
STENFELT, FREDRIK CARL GEORG

Brev till Johannes Svanberg.
STENHAMMAR, ELSA ELFRIDA MARGUERITE

Kort till Elfrida Andrée och till Tant Elsa. Okatalogiserat brev i E-M Stuart-Bergströms brevväxling.
STENHAMMAR, FREDRIKA

Brev till Oscar Wijkander. Egenhändig namnteckning. Anställningskontrakt för Fredrika Andrée. Egenhändig handskrift av roller, ”Donna Anna” m.fl.
STENHAMMAR, PER ULRIK

Brev till A. Grandinson
STENHAMMAR, WILHELM CARL EUGEN

Brev till Algot Haquinius, Sven Kjellström, Carl Göran Nyblom, Elsa Stenhammar. Skrivna visitkort till Elfrida Andrée. Egenhändig namnteckning. Program, handskrift, 5:e symf.
STENIUS, AXEL

Brev till Gustave Thalberg.
STENQVIST, C.M.

”Personal af Baletten till Rigoletto”.
STEPHENSEN, ODDGEN

Handskrift Motto.
STERKY, ADOLF

Skrivet visitkort till okänd adressat.
STERKY, ADOLF T.

Verser till Sven Kjellström.
STERN, CARL GUSTAF

Anhållan till Johannes Svanberg.Verser till Nils Personnes 65-årsdag.
STERN, JULIUS

Egenhändig namnteckning.
STERNVALL, ANNA

Brev till Snälla Fröken och till Johannes Svanberg. Fullmakt, Oscar Byström. Visitkort, skrivna och oskrivna.
STERNVALL, OSKAR EUGEN CARL GUSTAF

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning. Visitkort. Kvitto till Hedersbroder.
STERNVALL

Brev till Johannes Svanberg.
ST. GEORGES, Marquis de

Brev, i Christine Nilssons minnesalbum
STIEBEL, EMILE

Brev till Emil Petterson och till Johannes Svanberg. Kvitto. Anteckning.
STIEGLER, OSCAR 

Brev till Broder Augustus. Egenhändig namnteckning.
STIEHL, J. EINAR H.

Egenhändig namnteckning.
STIM, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå

Brev, troligen till Erik T. Marks von Würtemberg.
STJERNBERG, KARL

Brev till E. Petterson.
STJERNSTRÖM, EDVARD CARL

Brev till Fritz Ahgrensson, Charlotte Almlöf, P.E. Bergstrand, Knut Bonde, Broder, J. Jolin, Ludvig Josephson, Adolf Söderberg, Välborne Herr Löjtnant, A. Örnberg. Egenhändig namnteckning. Kvitto.

Skrivelse ”Läsarnas lära-Christi lära”. Hyllningsdikt från Cathrine.
STJERNSTRÖM, LOUISE E.

Brev till Den anonyme författaren, Dir. av Nya Teatern, Henrik Palme, Parainetes, Phileas, Johannes Svanberg, Baron Tamm, Theodor, Herr och Fru Weslien, Wilhelm Whie. Utkast till brev, troligen till Henrik Ibsen. Biljett, utkast till brev, till ”A”.

Dikt ”Marianinna”, romarminne från Thore, förteckning över teaterpjäser, sanktion rörande nödiga förändringar i reglementet för f.d. Mindre Teaterns Pensionskassa.
STOCKHAUSEN, JULIUS

Brev till Siegfried Saloman.
STOCKHOLMS KÖRFÖRBUND

Inbjudan till Sven Kjellström.
STOCKMAN, DAVID

Intyg.
STOCKMARR, JOHANNE

Brev och kort till Elisabeth Alrutz.
STOJOWSKI, SIGISMUND

Kort till ”M:ille”.
STOLL, ILSE

Kort till Karin Åkerblom från Anne Schmidt och Ilse Stoll.
STOLPE, GUSTAF

Egenhändig namnteckning. Egenhändig handskrift.
STOLPE, HJALMAR K.

Brev, troligen till Ivar Hallström. Egenhändig namnteckning.
STOLZ, TERESA

Egenhändig namnteckning.
STOMBERG, ALFRED

Visitkort med egenhändig namnteckning.
STOMBERG, EVALD

Brev till Carl Nordberger. 
STORMOEN, HARALD

Brev till Chr. J. Monrad och till Johannes Svanberg. Biografi över Luise Fredrikke Nielsen f. Jensen.
STORTI, RICCARDO

Notskrift till ”Venezia”, Preludio Catto.
STRAKOSCH, CARL

Brev till Cher Monsieur. Engagement. Visitkort. 
STRAKOSCH, FERDINAND

Brev till Fröken Hebbe.
STRAKOSCH, MAURICE

Intyg till O.F. Svensson, Kungl. Hof-Pianoforte Fabrikör, Malmö. Visitkort. 
STRAKORSCH, AMELIA

Brev till Mademoiselle.
STRANDBERG, ANNA MARIA

Visitkort med egenhändig namnteckning. 
STRANDBERG, CARL WILHELM AUGUST pseudonym Talis Qualis

Brev till Min käre Broder. Verser tillägnade Herman Sätherberg. Intyg, Catharina Åkerberg. Anhållan.
STRANDBERG, CHARLOTTA JOSEFINA ALBERTINA

Brev till Min snälla vänliga Ida.
STRANDBERG, NILS FREDRIK ”Fritz”

Tackkort på 60-årsdagen till okänd adressat. 
STRANDBERG, OLLE, f. 1886

Brev till Carl von Platen, fullmakt till Max Strandberg.
STRANDBERG, OLOF, f. 1816

Brev till N.W. Almlöf, E.S. Bring, Bäste Bror, Min Hedersbror, Kungl. Teaterdirektionen, Carl Scharp. Egenhändig namnteckning. 
STRANDBERG, WILHELMINA MARIA, f. 1845 

Brev till Snällaste Fröken. Poem och visitkort med egenhändig namnteckning.
STRANDBERG, WIRGINIA WILHELMINA, f. 1854

Egenhändig namnteckning.
STRAUBE, BERTHA

Brev till Strömberg & Warberg, Johannes Svanberg, Warberg & Berndt. Egenhändig namnteckning.
STRAUSS, JOHANN

Noter ”O toi, o toi..”, i Christine Nilssons minnesalbum.
STRAUSS, RICHARD

Brev till Kurt Atterberg, Min Högtärade Herre och till von Prittwitz. Egenhändig namnteckning.
STRINDBERG, AUGUST JOHAN

Brev till Herr Grönstedt, H. Kraemer, Sekr. Nilsson (med tablå ”Folkungarna”). Egenhändig namnteckning. Skrivna visitkort. Handling, fullmakt. Kvitto.
STRINDBERG, F. LUDVIG

Egenhändig namnteckning.
STRINDBERG, TORE

Brev till Algot Haquinius.
STRUCK, PAUL

Brev till Pehr Frigel.
STRÖM, ELMA CHARLOTTA

Egenhändig namnteckning.
STRÖM, SVEN

Kortbrev till Harry Sundh.
STRÖM, W.H.

Brev till Johannes Svanberg.
STRÖMBERG, EMIL KARL

Brev till Broder och till August Hallner. Fullmakt.
STRÖMBERG, HELMER CHRISTIAN ANDERS

Visitkort med egenhändig namnteckning.
STRÖMBERG, JOHAN ERIK F. HIERONYMOS

Brev till Bob och till Johannes Svanberg.
STRÖMBERG, KERSTIN f. Sundbaum

Brev till Agnes Ekholm.
STRÖMBERG, THEODOR ADAM

Egenhändig namnteckning.
STRÖMBORG, IDA

Skrivet visitkort.
STRÖMER, HJALMAR

Egenhändig namnteckning.
STUART-BERGSTRÖM, ELSE MARIANNE

Brevväxling med: Andrée, Elfrida; Berg, Astrid; Berg, Elsie och Natanael; Berg, Maj; Berg, Ottilia; Boëthius, Maj; Cajanus, Einar; Eckert-Lundin, Eskil; Gelhaar, Josef; Gille, Gustaf; Henneberg, Albert; Kilpinen, Yrjö; Lisa; Neue Illustrierte Zeitung, Wien; Olsson, Otto; Rangström, Ture; Stenhammar, Elsa; Vretblad, Karin; Vretblad, Maja; Vretblad, Patrik; Vretblad, Åke.

Utkast till brev till Godtfred Skjerne. Utkast till program till 100-årsdagen av Elfrida Andrées födelse.
STURZEN-BECKER, OSCAR PATRIK, pseudonym Orvar Odd

Egenhändig namnteckning.
STURTZ, W.

Brev till Carl Nordberger.
STUXBERG, ANTON JULIUS

Egenhändig namnteckning.
STÅHL, ELISABETH

Brev till Elisabeth Alrutz.
STÅL, CARL

Egenhändig namnteckning.
STÅLBERG, WILHELMINA CAROLINA

Egenhändig namnteckning.
STÅLHANE, OTTO

Brev till Sven Kjellström.
STÖHR, RICHARD

Brev till Oscar Lindberg.
SUCHENWIRT

Brev till Carl Nordberger.
SULLIVAN, ARTHUR

Namnteckning på matsedel, i Christine Nilssons minnesalbum.
SULOND, WEBER

Brev till Mademoiselle.
SUNDBERG, ANTON NIKLAS

Egenhändig namnteckning.
SUNDBERG, CARL GUSTAF

Brev till Axel af Burén, Carl von Platen, S.G. Schyberg. Visitkort. Egenhändig namnteckning. Dekorationslista ”Om våren”.
SUNDBERG, HANNA f. Gillberg

Egenhändig namnteckning.
SUNDBERG, YNGVE

Brev till Sven Kjellström.
SUNDELL, EDVARD

Brev till Helge Sandberg.
SUNDELL?, GUSTAF

Brev till Harry Sundh.
SUNDELL, STINA

Kort till Hildur Ekvall.
SUNDEVALL, CARL JAKOB

Egenhändig namnteckning.
SUNDEWALL, H.V. 

Brev till Min Hedersbror.
SUNDH, HARRY, Notljustryck, Ingeniörsutensilier, Stockholm

Brev till Lars Erik Larsson, Carl Nordberger, Kjell Roikjer. Räkning till Kungl. Teatern.
SUNDKVIST, ADOLF

Brev till Harry Sundh.
SUNDQUIST, EVERT

Brev till Hildur och Sven Ekvall.
SUNDSTEDT, VICTOR ADOLF

Egenhändig namnteckning.
SUNDSTRÖM, KNUT O.

Brev till Harry Sundh.
SUNDVALL, EMIL

Brev till Anna Lundberg.
SUOLAHTI, OLLI ISIDOR

Kort till Agnes Ekholm. Skrivet visitkort.
SUPERVIA, CONCHITA

Brev till Carl von Platen. 
SUSEMAÚ, MAURICE

Egenhändig namnteckning.
SUTOFF, SOFIE

Brev till Carl Nordberger.
SVAHN, G.

Kvitto.
SWAHN, VIOLA

Egenhändig namnteckning.
SVANBERG, JOHANNES

Brev till:

August Abrahamsson, Alfhild Agrell, Walter Ahlström, Akademiska kapellet i Lund, Knut Almlöf, L.E. Andersson, Tor Andrée, Arbetarföreningens teater i Norrköping, Arbetarsångföreningen Halmstad, Arbet.fören. Söderköping, Hjalmar Arlberg, Ivar Arpi, Aug. Arppe, Tor Aulin, Oscar Baeckström, Bellmanskören, Alfred Berg, Wilhelm Berg, Kaarlo Bergbom, Wilh. Bergsten, Wilh. Björkgren, C.F.E. Björling, August Bodén, Carl C:son Bonde, Herr Borgström, A. Bosin, Carl Broberg, Andr. Brolin, H. Bruhn, H. Brulin, Emma Byström, Oscar Byström, Reinhold Callmander, Martin Carlson, Agnes Christenson, Henrik Christiernson, C. Claudius, Johan Collijn, Axel Collin, C. Curman, Sophie Cysch, Hjalmar Dahl, H. Deland, Joseph Dente, Domkyrkokören Linköping, Selma Ek, Albin Ekbom, Gustaf Eklund, Eldoradoteatern i Kristiania, Elkan & Schildknecht, Edv. Ewers, E. Fahlstedt, Hugo Falk, Daniel Fallström, Filharmoniska sällskapet i Stockholm, Johan Flodmark, Gustaf Fredriksson, O. Frick, Mauritz Fröberg, Hugo Fröding, Föreningen Philocoros, Rudolf Gagge, Francis W. Galpin, G. af Geijerstam, Sven af Geijerstam, H.J.E. Gille, Gleerupska universitetsbokhandeln, Richard Gustafsson, Göta P.B., Göteborgs museum, 

Emil Haglund, Maria Hagman, Björn Halldén, Andreas Hallén, Mathilde Hallenborg, Halmstads arbetarsångförening, C.A.D. Hammarén, Harmoniska sällskapet Göteborg, Frans Hedberg, Tor Hedberg, Edouard Hedlund, F. von Heland, R. Henneberg, A. Hirschs musikförlag, Hotell Billingen, Frans Huss, J. Huss, Hypot. fören. mellan Kalmar och Borgholm, C.A. Häggqvist, Ernst Högman, Baron von Höpken, J. Jacobsson, Albin Johansson, C. Johnn, Aron Jonason, Kalmar musiksällskap, Karlstads musiksäkllskap, P.H. Kemner, Helmer Key, Killbergs bokhandel, J. Kindgren, Selfr. Kinmanson, Anna Kjerrman, Aug. Körling, C.A. Lagerqvist, P. Lamm, Landskrona musiksällskap, Ida Lindberg, V. Lindberg, Adolf Lindgren, C.O. Lindmark, Alb. Lindstrand, Albert Lindström, Linköpings museum, Linköpings musikförening, Linköpings teater, Ottilia Littmarck, Ludvig Looström, Luleå musiksällskap, Anna Lundberg, Robert Lundberg, Claës Lundin, C.F. Lundin, Abr. Lundquist, Ernst Lundquist, Lunds studentsångförening, Isidor Löfving, 

Ture Malmgren, Oscar Malmros, Mazerska qvartettsällskapet, August Meissner, Hjalmar Meissner, Knut Michaelson, G. Mittag-Leffler, Harald Molander, Musikaliska konstföreningen, Musikaliska sällskapet Norrköping, Musikaliska sällskapet Visby, Musikföreningen Stockholm, Musiksällskapet Kalmar, Musiksällskapet Växjö, Magnus Nilsson, Nils Nilsson, Georg Nordensvan, Nordisk Expositionstidning, Det nordiske forlag Köpenhamn, Nyköpings allmänna sångförening, Fredrik Nylander, G.E. Odéen, Griselda Ohlsson, Bror Olsson, Ordenssällskapet T.N.J. i Lidköping, P.A. Ottergren, Nils Personne, Carl Peschel-Barowiak, Wilhelm Peterson-Berger, Carl von Platen, Qvartettsångarförbundet, Axel Randel, J.M. Redtz, Aug. Rejner, Anton Ridderstad, Axel Ringvall, S. Roberg, Roséns fotografiska atelier, Anna Rundqvist, Wilh. Rydberg, Amanda Rylander, 

Siegfried Saloman, Herman Sandberg, Birger Schöldström, Hjalmar Selander, Wilh. Seydel, Victor Sjöberg, Herr Sjöcrona, Emil Sjögren, Skara musiksällskap, O.W. Smith, Salomon Smith, P. Staaff, G. Stawelius, Wilhelm Stenhammar, Louise Stjernström, Stockholms allmänna sångförening, Stora teatern i Norrköping, Bertha Straube, Gustaf Sundberg, Joh. Sundberg, Sundsvalls teater, Tore Svennberg, Svante Svensson, Sångsällskapet J.O.T., Sällskapet Concordia, Sällskapet Philomele i Örebro, Sällskapet för musikutövning i Härnösand, Sällskapet för svenska qvartettsångens befrämjande, Sällskapet P.B., Sällskapet Philomele, Carl Söderbaum, Teatern i Borås, Teatern i Eksjö, Teatern i Eskilstuna, Teatern i Falun, Teatern i Filipstad, Teatern i Gefle, Teatern i Helsingborg, Teatern i Hudiksvall, Teatern i Härnösand, Teatern i Jönköping, Teatern i Kalmar, Teatern i Karlstad, Teatern i Kristianstad, Teatern i Landskrona, Teatern i Mariestad, Teatern i Norrköping, Teatern i Nyköping, Teatern i Sala, Teatern i Sundsvall, Teatern i Trelleborg, Teatern i Uddevalla, Teatern i Uppsala, Teatern i Warberg, Teatern i Vänersborg, Teatern i Västervik, Teatern i Växjö, Teatern i Örebro, C.A. Tengbom, John Tenger, A. Thiel, Fred. Thorselius, Typografiska föreningen i Stockholm, A.G.G. Törner, 

Umeå musiksällskap, Rutger Wachtmeister, Richard Wagner (Stockholm), Karl Valentin, Ernst Wallmark, August Warberg, Verch & Flothow, Hugo Wickström, Oscar Wijkander, Hugo Wikström, Fabian Wållgren,Västerviks teater, Ystads Teaterbolag,  C.E. Zetterholm, Anna Åberg, Erik Åkerberg, Carl Årman. 
Julkort till okänd adressat. Visitkort. Handskrift. Erkännande av förvar av depositionsbevis för Arvid Ödmans räkning. Brev till Hildegard Werner från Axel Burén och Johannes Svanberg.
Många av breven utgör kopior av utgående brev rörande Teater- och musikutställningen i Stockholm 1897. Flera olika skrivelser och handlingar angående Musikmuseet. Korrespondens även i J. Svanbergs enskilda arkiv. 

Brev till rektor för Läroverket, Eskilstuna. Brev med samma innehåll till rektorer vid läroverken i 20 andra städer. Brev till Styrelsen för Artisternas och litteratörernas pensionsförening. Brev med samma innehåll till ytterligare nio pensionskassor. 
Anteckningar om Vasateatern:

”Scheitzer” (Gross-Städtisch); ”Sodom och Gomorra”; ”Sparlakanslexor”; ”Stackars Jonathan”; 

”Hertiginnan af Gerolstein”, ”Storhertiginnan af Gerolstein” af Meilhoe och Halévy.

Om ”Drottning Karnevals befrielse”. Om skådespelare, balettmästare, musikdirektörer m.fl.

Om ”Stadssoldaten”. Om ”Den ondes besegrare”. Lista på statister. Anteckningar om ”Profeten Jona” m.fl. kupletter.
SVANHOLM, SET

Brev till Carl Nordberger.
SVANSTRÖM, CARIN SOPHIA

Brev till Käraste Farbror.
SWARTLING, WILHELM

Brev och verser till Johannes Svanberg.
SWARTZ, CLEMENTINE

Egenhändig namnteckning.
SWARTZ, EDVARD MAURITZ

Brev till Broder Schück. Egenhändig namnteckning. Poem.
SWARTZ finansminister

Meddelande angående Ranft.
SVEDBERG, MAURITZ KARL W.

Brev till Fru Stjernström och till Johannes Svanberg. Fullmakt.
SWEDBERG, FRITZ

Brev till Sven Kjellström.
SVEDBOM, WILHELM PER JONAS F.

Kort till Siegfried Saloman. Brevkort till Adolf Sterky. Visitkort med egenhändig namnteckning. Intyg till Frithiof Cronhamn. Anhållan om biljetter.
SWEDELIUS, WILHELM ERIK

Brev till B.B. Egenhändig namnteckning.
SWENANDER, ALMA

Skrivet kort och skrivet visitkort till Carl Nordberger.
SVENDSEN, JOHAN SEVERIN

Visitkort med egenhändig namnteckning. Handskrift. 
SVENNBERG, OLOF THEODOR ”Tore”

Inbjudan till Johannes Svanberg med fru. Kvitto på två stycken pjäser till A. Lindberg. Menu.
SVENSKA DAGBLADET

Brev till Sven Kjellström. 
SVENSKA SÅNGPEDAGOGFÖRBUNDET

Skrivelse till Nora Digris Terlizzi från Ewa Pawlo, Svenska sångpedagogförbundet.
SVENSKA TEATERN

Blyertsteckning till lagerkrans avsedd för Jenny Lind.
SVENSSON, BERNHARD

Brev till Sven Kjellström med notskrift ”Svensk Vals”. 
SVENSSON, BERNHARD och MARTEAU, HENRI

Brev till Göran Olsson-Föllinger. 
SVENSSON, ELIN

Brev till Louise Stjernström. 
SVENSSON, SVEN ERIK E.

Brev till Sven Kjellström, Carl Nordberger, AB Ingeniörsutensilier/Harry Sundh, K. Åkerblom.
SWENSON, WILHELM CARL ARNOLD

Egenhändig namnteckning.
SVERDRUP

Egenhändig namnteckning.
SVERDRUP, I.

Egenhändig namnteckning.
SWOBODA, ADALBERT VICTOR

Egenhändig namnteckning.
SVÄSSTRÖM, ROBERT

Brev till Sven Kjellström.
SYDOW, GERDA VON

Brev till Harry Sundh.
SYKOROFF, ERNEST WALDEGG

Kort till Julius Tomaseth.
SYLVÉN?

Egenhändig namnteckning. 
SYMA, ROSE

Brev till Monsieur.
SÜSSMILCH, FRANZ

Egenhändig namnteckning.
SZAPÁUZ, LAUREUL

Invitation till paret de Vedel.
SÄLLSTRÖM, P.

Verser till Clara Sjögren.
SÄRNSTRÖM-ANDREASSON, INGA

Brev till Sven Kjellström.
SÄTHERBERG, HERMAN

Brev till Fru Stjernström. Visitkort med egenhändig namnteckning. Verser till Signe Hebbe.
SÖDERBAUM, C.

Brev till Johannes Svanberg. Skrivet visitkort.
SÖDERBERG, JOHAN

Egenhändig namnteckning.
SÖDERBERG, SOFIE f. Michal

Anhållan till Johannes Svanberg.
SÖDERBLOM, ANNA

Brev till Sven Kjellström.
SÖDERBLOM. NATHAN

Brev till Sven Kjellström och till Felix Saul.
SÖDERHJELM, SANNY

Hyllning på visitkort. Poem.
SÖDERLUND, CARL AXEL

Brev till Agnes Ekholm. Skrivna visitkort.
SÖDERLUND, OLOF

Brev troligen till Nat. Broman.
SÖDERLUND, RICHARD

Brev till Sven Kjellström.
SÖDERMAN, fru

Brev till sonen Johann August.
SÖDERMAN, AUGUST JOHANN kompositör

Brev till hustrun Eva. Anhållan till Bäste Hedberg. Telegram till musikh. Loose. Meddelande om musikverk inlämnade till Musikaliska akademien. Egenhändig namnteckning.

Kallelser. Resepass. Räkning ställd till Herr A.S. Teckning. Anteckningar om priser m.m. Texter. Utkast till dramer, ballader m.m. Uppställning i roller, kör och stämmor.
SÖDERMAN, AUGUST CARL sångare

Brev till Fru Weslien. Lyckönkningar på visitkort till Ivar Hallström. Verser och julkort till John och Emma Weslien.
SÖDERMAN, FRITZ ADOLF

Egenhändig namnteckning.
SÖDERMAN, GRETA LISA

Brev till Johannes Svanberg.
SÖDLING, KARL ERIK

Egenhändig namnteckning. Biografi.
SÖHRLING, WILHELM

Brev till Elfrida.
SÖNNERSTEDT, BERNHARD

Kort till Hildur Ekvall med familj.
SÖRENSEN, WENDELA LINNEA

Brev till Carl von Platen. Skrivet visitkort till Johnnes Svanberg.
SÖRENSSEN, C. FREDERICH

Brev till Gode käre Bang.
SÖRMAN, GUSTAF

Brev till Johannes Svanberg.
TAGLIONI, FILIPPO

Brev till okänd adresat.
TAGLIONI, MARIE

Brev till Carl von Platen och Johan Siögren samt till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
TAGLIONI, PAUL

Brev till Monsieur.
TALÉN, BJÖRN

Brev till Carl von Platen.
TALLBERG, AXEL och GRETA

Kort till Agnes Ekholm.
TAMBERLICK, ENRICO

Egenhändig namnteckning.
TAMBURINI, ANTONIO

Egenhändig namnteckning.
TAMMELIN, BERTHA CAROLINA MATHILDA

Skrivet visitkort till okänd adressat. Visitkort med egenhändig namnteckning.
TAMMELIN, FILIP

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning. 
TAPPERT, WILHELM

Brev till Hof-Capellmeister Faltis.
TASKIN, ALEXANDRE

Egenhändigt skriven biljett.
TAUBE, AMANDA och CARL

Brev till Herr Professor, Emma Weslien samt till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
TAUBE, EVERT

Brev till Erik Järnåker. Tackkort på 40-årsdagen.
TAUBE, MATHILDA f. Grabow

Kort med poem. Tackkort på 75-årsdagen. Kvitto.
TAUBE, NILS E.

Brev till Sara Wennerberg-Reuter.
TAUSSIG, OTTO EBBE

Kort till Ernst Emsheimer.
TAUT, KURT

Brev till Herman Glimstedt.
TEATER-HANDLINGAR

Fullmakter vid Sv. Teaterförbundets sammanträde, Norrköping, Christiania, Stockholm och Helsingborg.
TEGNÉR, ALICE

Brev till Felix Saul. Brev och kort till Sara Wennerberg-Reuter.
TEGNÉR, ELOF KRISTER

Egenhändig namnteckning.
TEGNÉR, ESAIAS

Del av brev.
TEGNÉR, S.G.

Brev till B.B. och till Gustaf Carlsén.
TEJE-SYLWANDER, TORA

Brev till okänd adressat.
TELLEFSÉN, THOMAS DYKE AUCKLAND

Egenhändig namnteckning till Ivar Hallström.
TEMPELTEY

Egenhändig namnteckning.
TENGSTRAND, MARIE-LOUISE f. Wallmo

Skrivet visitkort till okänd adressat.
TENGSTRÖM, EDVIN

Skrivet visitkort till okänd adressat.
TERRY, ELLEN

Skriven biljett till okänd adressat.
TERSCHAK, ADOLF

Visitkort med egenhändig namnteckning.
TERSCHAK, DOLLY

Skrivet visitkort.
TEXTORIUS, OSKAR BROR

Brev till Broder Gustaf. Fullmakt.
THALBERG, GUSTAVE

Brev till Ellen Beach Yaw med svar.
THALBERG, SIGISMUND

Egenhändig namnteckning.
THAM, PER

Brev till Stenberg.
THEATRE IMPERIAL DE L'OPÉRA

Kallelse till Faustrepresentation, i Christine Nilssons minnesalbum.
THEGERSTRÖM, ?

Brev till A. af Burén.
THEGERSTRÖM, CARL FERDINAND

Egenhändig namnteckning. 
THEGERSTRÖM, MATHILDA WILHELMINA EUGENIA f. Liljegren

Egenhändig namnteckning.
THEGERSTRÖM, HILDA

Brev till Algot Haquinius. Egenhändig namnteckning.
THEMPTANDER, OSCAR ROBERT

Egenhändig namnteckning
THÉO, LOUISE eg. Cécile Piccolo

Egenhändig namnteckning.
THEORELL, HUGO

Skrivna kort till Carl Nordberger.
THEORELL, J.

Egenhändig namnteckning.
THIEME, F.W.

Räkning till Otto Goldschmidt.
THIÉRRY

Egenhändig namnteckning.
THOLANDER, C. AUGUST

Egenhändig namnteckning.
THOMANDER

Brev till Signe och Wendela Hebbe. Poem till Signe Hebbe och till Jenny Lind.
THOMAS, AMBROISE

Noter, Ophelie ”Un doux serment nous lie” och brev i Christine Nilssons minnesalbum.

Brev till Mr Bazin, Cher Monsieur samt till okända adressater. Skrivet visitkort och biljett till okänd adressat.
THOMASSEN, GUSTAF

Anteckningar och noteringar, personliga och musikaliska data.
THOMASSON, PEHR

Egenhändig namnteckning.
THOMÉ, FRANCIS

Notfragment.
THE THOMPSON MUSIC CO

Brev till Adolph Sjöding.
THOMSEN, HENRICH

Brev till Gustave Thalberg.
THORELL, HJALMAR

Brev till Fru Stjernström.
THORÉN, J.

Brev till Johannes Svanberg.
THORÉN, JANE

Brev till Annette Vedel.
THORESÉN, MAGDALENA ANNA f. Kragh

Brev till Fru Stjernström. Egenhändig namnteckning.
THORSSELL, J.P.

Brev till Oscar Lundin.
THULIN, SÖLVE

Brev till Carl Nordberger.
THYSELIUS, ERIK JOHAN AUGUST 

Brev till Johannes Svanberg. Skrivet visitkort. Egenhändig namnteckning.
TIBERG, W.

Brev till Emma Weslien.
TICHATSCHEK, JOSEPH

Biljett till Leonard Labatt. Egenhändig namnteckning.
TIDSKRIFT FÖR DET SVENSKA FOLKBILDNINGSARBETET

Brev till Sven Kjellström.
TIGERSTEDT, ROBERT A. A.

Egenhändig namnteckning.
TILLY, TERESA

Biljett till Ivar Hallström.
TIMANOFF, VERA

Egenhändig namnteckning.
TINOT, JAMES

Skrivet kort till Mon cher Pilo.
TIO, ANDRÉ

Brev till Carl Nordberger.
TIRÉN, JOHAN

Egenhändig namnteckning.
TIRÉN, KARL

Brev och kortbrev till Carl Nordberger.
TIRÉN, LISA

Skrivet visitkort till Agnes Ekholm.
TIRÉN, OLLE

Skrivet kort till Hildur Ekvall.
TISCHER & JAGENBERG

Brev till Sven Kjellström.
TIVANDER, KNUT OSKAR

Brev till Fritz Ahlgrensson, Broder Berndt, Frans Hodell, Herr Råström, Johannes Svanberg. Brevkort till Frithiof Cronhamn. Memoriandum och brev till August Warberg. Skrivet visitkort till okänd adressat. Egenhändig namntekning. Inträdeskort.
TOBIESEN, AGNETE

Kort till Emma Weslien.
TOFFT, ALFRED FROM

Brev till A. af Burén och till Johannes Svanberg.
TOLBECQUE, JEAN BAPTISTE JOSEPH

Brev till Monsieur le Redacteur. Visitkort med egenhändig namnteckning. Namnteckning Carl Bodell, pianist.
TOLSTOY, Madame f. Princesse Galitzine

Skrivet visitkort till Mathilde Grabow.
TOMASETH, JULIUS

Brev till O. Ewerlöf och till John May. Anteckningar av T.
TOMASETHY, CHARLOTTE

Brev till Arvid Brieand.
TOMEI, GIULIO CESARE

Skrivna visitkort till Carl von Platen.
TONFLAUR?

Egenhändig namnteckning.
TOPHELIUS, ZACHARIAS

Brev till Jean Guinchard. Egenhändig namnteckning.
TORELL, OTTO MARTIN

Egenhändig namnteckning.
TORNBERG, CARL JOHAN

Brev till W. Th. Gnosspelius.
TORSSELL, CARL

Egenhändig namnteckning.
TORSSELL, MARGIT

Dikt, namnteckning.
TORSSELL, OLEFINE f. Moe

Visitkort med egenhändig namnteckning.
TORSSELL, OSKAR FRIDOLF

Egenhändig namnteckning.
TORSSLOW, HARALD STEN

Egenhändig namnteckning.
TORSSLOW, OLOF ULRIK

Brev till C.D. Forssberg och till Moritz Samuelsson. Egenhändig namnteckning.

Anteckningar om den ”Fransyska truppen”.
TOSCANINI, ARTURO

Kort till Tullio Voghera.
TOSCANINI, CARLA

Kort till Iva Aulin-Voghera.
DE LA TOUR Comtesse 

Skrivet visitkort.
TRACEY, MINNIE

Brev och skrivet visitkort till Gustave Thalberg.
TRAP-WAETHER, J.P.

Poem och tack till Carl von Platen.
TRAUROT, K.E.

Egenhändig namnteckning.
TREBELLI, ZÉLIE THÉRÉSE GILBERT

Brev till Hildegard Werner. Visitkort med egenhändig namnteckning.
TREFFENBERG, NILS CURRY ENGELBREKT

Egenhändig namnteckning.
TREPOFFI, T.

Brev till Henriette Saloman.
DE TRÉVILLE, YVONNE 

Brev till Carl Nordberger.
TRIMARCHI, ROECO

Brev till Carl von Platen.
TROBÄCK, OTTO PETER

Brevkort till Harry Sundh.
TROCHU Gouverneur de Paris

Egenhändig namnteckning.
TROILIUS, AMÉLIE f. Nordenskjöld

Visitkort.
TROLLE, HENRIK AF

Brev till Louise Stjernström. Egenhändig namnteckning.
TRONCHI, GIOVANNI

Brev till Bror Beckman och till Carl Nordberger.
TROPP, SVEN OLOF

Egenhändig namnteckning.
TROZELLI, B.L.

Brev till Emma Weslien.
TROZELLI, IVAN

Brev till B.B., troligen John Weslien.
TRYBOM, ELLEN och FILIP

Brev, troligen till Agnes Ekholm.
TRÖNNBERG, TEODOR

Skrivet visitkort, troligen till Johannes Svanberg.
TSCHETSCHULIN, A.

Namnplåt till violinlåda.
TULLBERG, TYCHO F. H.

Egenhändig namnteckning.
TURICCHIA, GIOVANNI

Egenhändig namnteckning. Fullmakt för Fru Turicchia. Uttalande till Carl Nordberger.
TUTENBERG, FRITZ

Brev till Kurt Atterberg.
TÄGTSTRÖM, IVAN

Brev och verser till Sven Kjellström.
TÖRNELL, GERTRUD

Brev och telegram till Annette Vedel.
TÖRNEMAN, GUDRUN

Brev till Sven Kjellström.
TÖRNER, JOHAN PETER

Handling.
TÖRNER, CARL GABRIEL

Kvitto för begagnande av instrument och musikalier vid Francesco Ciaffeis Soirée å Stora Börssalen.
TÖRNER, CHARLOTTA MARIA f. Norberg

Egenhändig namnteckning.
TÖRNER, GUSTAF FREDRIK

Brev till Carl Lundmark och till Johannes Svanberg. Kort till Harald Molander. Kvitto till Aloys Ander. Ett P.M.
TÖRNER, G.T.

Handling med egenhändig namnteckning till Alexander Dreyschock.
TÖRNQUIST, GEORG GOTTFRID

Brev till Bäste Bror, Axel Burén, Broder Conny, Herman Bang, Anders Willman. Skrivna visitkort.

Visitkort med egenhändig namnteckning.
TÖRNQVIST, ERNST och ELIN 

Kort till Sven och Hildur Ekvall. Upprop avseende gåva till E. Törnqvists 50-årsdag.
TÖRNWALL, JON FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
UDBYE, MARTIN ANDREAS

Brev till Joh. Leon. Höijer. 
UDDÉN, ÅKE OLOF SEBASTIAN

Brev till Sven Kjellström.
UDDMAN, KARL JOHAN

Brev till Augusta och till Broder. Egenhändig namnteckning.
UFERT, F. VON

Räkning till Otto Goldschmidt.
UGGLA, OTTO

Skrivet visitkort, troligen till Agnes Ekholm.
UHR, CONRAD RUDOLF AF

Nota, kvitterad av Nagel.
ULFF, CARL GUSTAF FREDRIK

Brev till Musikhistoriska Museet, Tobias Norlind, John Weslien. Skrivet visitkort till okänd adressat. 
ULFF, GURLI JOHANNA CAROLINA f. Åberg

Skrivna visitkort.
ULLBERG, GUSTAF LAURENTIUS

Brev till B. Broder.
UNGER, A.

Brev till Sven Kjellström.
UNGER, MAX

Uppsats om Jenny Lind och Julius Günther m.fl.
UNMAN, WILHELM

Skrivet visitkort.
UNONIUS, GUSTAF

Brev till okänd adressat.
URQUHART, GEORGE A.

Skrivet visitkort till T. Norlind samt till okänd adressat.
W…T 

Brev till Bror Rydberg.
VABBRI, GUERRINO

Brev till Carl von Platen.
WACHTEL, THEODOR

Egenhändig namnteckning.
WACHTMEISTER, AXEL R.

Brev till Carl Nordberger.
WAERN, CARL FREDRIK

Visitkort med egenhändig namnteckning.
WAGNER, COSIMA f. Liszt

Brev till Herr Doktor samt till okänd adressat.
WAGNER, RICHARD JULIUS skådespelare

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
WAGNER, RICHARD WILHELM kompositör

Egenhändigt skrivet brev, antagligen till kapellmästare Gustav Schmidt, Frankfurt. 
WAGNER, RUDOLF

Skrivelse till Tobias Norlind.
WAGNER, SIEGFRIED

Brev till Carl Nordberger.
WAGNER, SIEGFRIED HELFERICH 

Skrivet kort till Carl von Platen.
WAGNER-JACHMANN, JOHANNE

Skriven biljett till okänd adressat.
WAHL, ANDERS DE

Brev till Carl Nordberger.
WAHLBERG, ALFRED HERMAN LEONARD

Skrivet visitkort.
WAHLBOM, JOHN ANDREAS RICKHARD

Brev till August Warberg.
WAHLENBERG, ANNA MARIA LOVISA

Scen ur ”Farbror Pål” av Anna Wahlenberg.
WAHLFORDT, HUGO W.SON

Brev till Johannes Svanberg.
WAHLGREN, CARL AUGUST

Biografiska anteckningar till B.B, troligen Johannes Svanberg.
WAHLSTRÖM & WIDSTRAND AB

Brev till Carl Nordberger från Edgar Lund, Wahlström & Widstrand AB.
WAHLSTRÖM, GUSTAF

Brev till Herr och Fru John Weslien.
WAHLUND, J. 

Brev till Johannes Svanberg.
WALDECK, WOLRAD

Egenhändig namnteckning.
WALDENSTRÖM, HENNING

Brev till Annette Vedel.
WALDENSTRÖM, PETER PAUL

Skrivelse.
WALDORF, L. Charlottenburg

Brev till Carl Nordberger.
WALDOW, HANS

Brev till Carl Nordberger.
VALENTIN, ALICE

Skrivet kort till Arvid Brieand.
VALENTIN, KARL FRITHIOF

Brev till Axel Burén, Sven Kjellström, Johannes Svanberg.
VALERIUS-LEUHUSEN, ADELAIDE

Biografica rörande Christine Nilsson samt avskrift av program, i Christine Nilssons minnesalbum.
WALIN, AMALIA

Egenhändig namnteckning.
WALIN, RUDOLF DANIEL

Egenhändig namnteckning.
WALL, ROBERT

Egenhändig namnteckning.
WALL, RUDOLF MAURITZ AXEL

Brev till Francesco Ciaffei, Frithiof Cronhamn, August Warberg. Egenhändig namnteckning.
WALLANDER, ALF

Skriven biljett till Broder.
WALLANDER, ALF och GERDA

Brev till Emma Weslien, biljett till Herr och Fru Weslien. Visitkort.
WALLANDER, GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
WALLANDER, JOSEF WILHELM

Egenhändig namnteckning.
WALLBERG, CARL HENRIK ”Quieppe”

Brev till W. Th. Gnosspelius.
WALLDÉN, JONAS ADOLF

Egenhändig namnteckning.
WALLDÉN, WILHELM JOHN ELIS

Egenhändig namnteckning. Visitkort.
WALLDIN, HILDA

Brev till Johannes Svanberg.
WALLENBERG, OSCAR ANDRÉ

Egenhändig namnteckning.
WALLENSTEEN, WILHELMINA CHARLOTTA

Brev till Carl von Platen.
WALLGREN, ESTELLA

Kvitto till Herr Lindberg.
WALLGREN, ÅKE AXEL

Brev till Johannes Svanberg. Visitkort med egenhändig namnteckning. Fullmakt. Kvitto.
WALLIN, A.G.

Egenhändig namnteckning.
VALLIN, CARL J.

Brev till Kasper Högberg.
WALLIN, EMMA

Egenhändig namnteckning.
WALLIN, JOHAN

Brev till Herr Redaktör och till Johannes Svanberg.
WALLIN, RUDOLF DANIEL

Tillägnan.
WALLINDER, B.A. 

Brev till Harry Sundh.
WALLMAN, C.G.A. 

Brev till Notarie J.G. Hall, poliskammaren.
WALLMARK, ERNST ADAM

Brev till Christian Hammer, Adolf Sterky, Fru Stjernström, Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning. Aria ur operetten ”Ungmors kusin”.
WALLY, GUSTAV

Brev till Felix Saul.
WALTER, BRUNO

Skrivet visitkort till Carl von Platen.
WANNQUIST, FREDRIK OLOF AF

Skriven biljett till Bertha Bock.
WARBERG, AUGUST JOHAN

Brev till Frithiof Cronhamn, Frans Hedberg, Richard Moback, Johannes Svanberg. Skrivet visitkort till Olle Muslien från Teater-August. Egenhändig namnteckning.
WARBURG, KARL JOHAN, litteraturhistoriker, f. 1852

Brev till Johannes Svanberg.
WARBURG, KARL, skriftställare, f. 1835

Egenhändig namnteckning.
VARENA, ALIDA

Skrivet visitkort till okänd adressat.
VARENNES, L.L.H.C.

Skrivet visitkort till okänd adressat.
VARÈSE, EDGARD

Brev till Algot Haquinius. Konsertprogram med handskrivet meddelande av E. Varèse.
WARMUTH, CARL

Kort till Ivar Hallström. Egenhändig namnteckning.
WARTEL, FRANCOIS

Brev till Ma chère Christine, i Christine Nilssons minnesalbum.
WATTS, ANNIE

Brev till Elisabeth Alrutz.
WEBER

Brev till Mademoiselle.
WEBER m.fl.

Kort till Carl Nordberger från Weber m.fl. namn.
WEBER, CARL MARIA VON

Egenhändig namnteckning. ”Oberon” Arien und Gesänge, König der Elfen. Romantische Feen-Oper in 3 Abtheilungen, mit Ballets; nach dem Englischen des J.R. Planche, für die deutsche Bühne übersetst von Th. Hell. Notfragment.
WECKERLIN, JEAN BAPTISTE

Egenhändig namnteckning.
WEDBERG, MAX

Brev till Johannes Svanberg.
WEDEKIND, FRANK

Brev till Georg Hirschfeld.
VEDEL, ANNETTE

Brev till moster Signe Hebbe och till Alfred Peyron.
VEDEL, HENRIK och ANNETTE

Brev till Vendela Hebbe.
WEGESACK, BRITTA VON

Brev till Hildur Ekvall.
WEJDLING, EVA

Brev till August Lindberg.
WEJER, borgmästare

Egenhändig namnteckning.
WEKERLIN, MATHILDE

Egenhändig namnteckning.
WELLANDER-SVANESKOG, ZULAMITH CONSINE MARIA

Brev till Sally Boman f. Björkman. Brev troligen till Carl von Platen. Egenhändig namnteckning.
WEMAN, HENRY

Brev till Felix Saul.
VENDEL, VALDEMAR

Brev till Emilie Spångberg-Valter.
WENNBERG, A.

Brev till Carl Nordberger.
WENNBERG, GRACE ISABEL

Egenhändig namnteckning.
WENNBERG, OTTO

Brev till Gustaf Carlsén.
WENNERBERG, ELIN

Brev till Sara Wennerberg-Reuter.
WENNERBERG, EUGENIE

Brev till Sara Wennerberg. Skrivet visitkort.
WENNERBERG, GUNNAR

Brev till Chr. Anjou, W. Bergstrand, Herr Bille, Min käre Vän, Hugo Seligman, Eugenie Wennerberg, Sara Wennerberg, Oscar Wijkander. Skrivna visitkort. Egenhändig namnteckning. 

Verser Soli Deo Gloria. Gluntarna, duett, ”Nu tror jag det kan vara tid att tänka på refrängen” , autograf.
WENNERBERG, HEDDA

Brev till Gatt med familj, grevinnan Rudenschöld, Eugenie Wennerberg.
WENNERBERG, HEDVIG f. Cronstedt

Brev till Brynolf Wennerberg.
WENNERBERG, INGRID

Visitkort med egenhändig namnteckning.
WENNERBERG, G:SON T. 

Brev till Johannes Svanberg och till Gustave Thalberg.
WENNERBERG-REUTER, SARA

Brev till föräldrarna och till Gatt. Brev till okänd adressat. Medalj utdelad i Sofia kyrka. Biografi.
VENNERSTRÖM, L.

Skriven biljett till Agnes Ekholm.
WENNERSTRÖM, ZELMA

Egenhändig namnteckning.
WENSJOE, TURE

Brev till okänd adressat.
WENSTRÖM, KARL E.

Egenhändig namnteckning.
VERDI, GIUSEPPE

Brev 1893 till okänd adressat, i Tobisons fotosamling. Noter ur Traviata, i Christine Nilssons minnesalbum.
VERHOEVEN

Brev och brevkort till Emma Weslien.
WERNER, HILDEGARD CHARLOTTA AURORA

Brev till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning. Fotografi.
WERNER, KARL FREDRIK

Brev till Johannes Svanberg.
WESELIUS, JOHAN WILHELM

Egenhändig namnteckning.
WESLIEN, EMMA f. Wortman

Brev till sonen Svante. Verser, B. Rudebeck. Verser till Emma , av A.K. Charader sign. A.K. Uppsatser.
WESLIEN, SVANTE

Brev till Mina älskade barn, John och Emma.
WESSLÉN, BIRGER

Brev till Sven Kjellström.
WESTBECK

Brev till Joseph Dente.
WESTBERG, ERIC

Brev till Broder och till Harry Sundh. Se även Konsertföreningen i Stockholm.
WESTBERG, HENRIK WILHELM

Skrivet visitkort. Egenhändig namnteckning.
WESTER, BERTIL

Brev till Sven Kjellström.
WESTERBERG, SIGRID

Brev till Emma Weslien.
WESTERMARK, AUGUST FELIX

Brev till Frans Hodell.
WESTERSTRAND, HERTHA AURORA

Egenhändig namnteckning.
WESTERSTRAND, SVEN PETER ”Per”

Egenhändig namnteckning. Kallelse, brev.
WESTIN, HENRIK

Brev till F. Tammelin. Visitkort med egenhändig namnteckning. 
WESTMAN?, HJALMAR

Brev till Algot Haquinius.
WESTRIN, THEODOR JOHAN

Handling och kvitto till Johannes Svanberg.
WETTER, GUSTAF

Brev till Sven Kjellström. 
WETTERBERG, CARL ANTON pseudonym ”Onkel Adam”

Egenhändig namnteckning.
WETTERGRUND, JOSEFINA LEONTINA AMANDA ”Lea”

Egenhändig namnteckning. 
WETTERHOFF, KARL GUSTAF

Visitkort med egenhändig namnteckning.
VIANESI, A.

Egenhändig namnteckning.
VIARDOT-HÉRIETTE, LOUISE PAULINE f. 1841

Brev till Fredrik Stenhammar. Egenhändig namnteckning.
VIARDOT-GARCIA, PAULINE FERDINANDE MICHELLE f. 1821

Brev till Charlotte, Monsieur, Henriette Nissen-Saloman, Louise Pyk, Fr. Stenhammar. Egenhändig namnteckning. Kvitto. Egenhändig notskrift tillägnad Musikhist. Museet, Stockholm. Notfragment.
VIARDOT, PAUL

Brev till Monsieur. Biljett med egenhändig namnteckning. Notfragment.
VIBE, J.

Egenhändig namnteckning.
WIBERGH, OLOF

Brev till Hildur Ekvall. Jul- och nyårskort till överläkare och Fru Sven Ekvall.
WIBERG, SOPHIA CAROLINA HEDVIG 

Brev till August. Skrivet visitkort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
WIBERG

Brev till Oscar Baeckström.
WICHMANN, FREDRIKA MARIA WILHELMINA

Egenhändig namnteckning.
WICKBOM, HÅKAN

Brev till Sven Kjellström.
WICKS, CAMILLA

Brev till Carl Nordberger.
WICKSELL, KNUT JOHAN GUSTAF

Egenhändig namnteckning.
VICTORIA, Drottning av Sverige         

Jul och Nyårshälsning på bild av Solliden, i Christine Nilssons minnesalbum. Telegram till Eugenie Claëson. Kondoleansbrev till Fru C.F. Lundqvist genom kammarherre d´Otrante.
WICTORIN, C.G.

Brev till Harry Sundh.
WIDELL, SIGNE

Brev till Daniel Fallström. Kort till Agnes Ekholm.
WIDEGREN, GUSTAF

Brev till Fritz Schult.
WIDERBERG, HENRIETTE SOPHIE

Brev till President Westerstrand och till Överstelöjtnant. Egenhändig namnteckning.
WIDGREN-NORRBY, JENNY

Egenhändig namnteckning.
WIDMARK, MARIA

Julkort till Ivar Hallström.
WIDOR, CHARLES MARIE

Brev till Adrian Dahl. Notfragment, blyertsskiss fem takter.
WIECK, MARIE

Visitkort.
WIEHE-BERÉNY, CHARLOTTE

Brev till Gustaf Fredriksson.
WIELHORSKI, MICHAEL?

Egenhändig namnteckning.
WIENAWSKI, HENRI

Egenhändig namnteckning.
WIENIAWSKI, H.

Autograf i Henriette Nissen-Salomans minnesalbum.
WIENIAWSKI, JOSEPH

Brev och anteckningar till Mademoiselle Kozlowsky. Skrivna visitkort. Egenhändig namnteckning.
WIERLING, GEORG

Brev till okänd adressat.
WIERSTATOWIEZ, ALEZANDER

Egenhändig namnteckning.
WIESELGREN, HARALD OSSIAN

Egenhändig namnteckning.
WIESELGREN, PETER

Anhållan.
WIESELGREN, SIGFRID PER

Egenhändig namnteckning.
WIEUX, MAURICE

Brev till Sven Kjellström.
VIEUXTEMPS, HENRI

Brev till okänd adressat. Egenhändig namnteckning.
WIGART, GUSTAV

Brev till Oscar Baeckström.
VIGEFORS, G.

Egenhändig namnteckning.
VIGENTINI, ?

Egenhändig namnteckning.
WIJK, HJALMAR

Brev till Sara Wennerberg-Reuter.
WIJK, OLOF

Brev till Herr Bukowski. Tckkort. Egenhändig namnteckning. Biografi.
WIJKANDER, OSCAR CARL

Brev till Kära Janne, Herr Strindberg, Johannes Svanberg. Utkast till brevsvar till Björnstjerne Björnson och till Herr Direktör. Egenhändig namnteckning.

”Fru Madeleine Bunge”, komedi i 4 akter; tredje akten, tredje scenen.
WIKBLAD, HERMAN SVEN

Brev till W. Th. Gnosspelius.
WIKSJÖ, INGRID

Vykort till Hildur Ekvall.
WIKSTRÖM, JOHAN FREDRIK

Egenhändig namnteckning.
WILDBRUNN, HELENE f. Wehrenfennig

Brev till Carl von Platen.
WILDOR, WICTOR

Egenhändig namnteckning.
WILHELM

Brev till Johannes Svanberg.
WILHELMJ, AUGUST

Egenhändig namnteckning.
VILLE?

Verser till Signe Hebbe.
WILLMAN, ANDERS JOHAN PER

Brev till Ida Armfelt, Alfred Grandinson, J.E. Hagdahl, Hedvig, G. Jansson, Carl von Platen, Louise Stjernström. Förordan, Ragnar Grevillius. Visitkort, Carl Holm. Skrivna visitkort. Egenhändig namnteckning.
WILLMAN, HEDVIG C.

Brev till M. Berlin, Siegfried Saloman, Fru Stjernström. Skrivet visitkort till Olaus Lysholm med fru.

Brev och skrivet visitkort till M. Berlin och till Bokh. Heiberg. Visitkort med egenhändig namnteckning.
WILLMER, RUDOLPH

Notfragment, ”Ein Sommertag in Norwegen”.
WILLY

Brev till Carl Nordberger.
WILSON, TOM

Egenhändig namnteckning.
VINATY, FREIJA f. Ryberg

Skrivet visitkort till August Lindberg. Egenhändig namnteckning.
VINATZ, ALPONSE

Brev till Louise Stjernström.
WINGE, MÅRTEN ESKIL

Egenhändig namnteckning.
WINKEL-HORN, F.

Brev till Hazelius.
WINKELMANN, HERMANN

Egenhändig namnteckning.
WINKLER, CARL L.H.

Egenhändig namnteckning.
WINTER-HJELM, HEDVIG CHARLOTTA f. Forsman

Egenhändig namnteckning.
WINTERHJELM (WINTER-HJELM), KRISTIAN ANASTAS

Brev till Fru Stjernström. Utkast till brevsvar. Kvitto, Johannes Svanberg. Skrivet visitkort. Egenhändig namnteckning.
WINTERSTEIN

”Canon”, handskrivna noter, blyerts, fem takter signerade Winterstein, Dresden d. 20 Nov 37.
WIRÉN, JOHAN

Anhållan om biljetter.
WIRSÉN, CARL DAVID AF

Brev till Fru Stjernström och till Filip Tammelin. Skrivet visitkort. Egenhändig namnteckning.
WISZNIEWSKI, ZBIGNIEW

Brev till Carl Nordberger.
VITÁLE, PASINI LINA

Skrivet visitkort.
WITKOWSKY, WIATCHESLAW

Brev till Hildur Ekvall. Inkommande brev. Handskrivna program samt avskrifter av recensioner.
WITKOWSKY, WIATCHESLAW och ÅSA

Brev och brevkort till Hildur Ekvall.
DE WITT, JANINA 

Brev, brevkopior och porträttfoto till Carl Nordberger.
VOGEL, C.

Del av brev till okänd adressat.
VOGHERA, TULLIO

Kvitto. Intyg.
VOGL, HEINRICH

Egenhändig namnteckning.
VOGL, THERESE

Egenhändig namnteckning.
WOLF, ENDRE

Brev till Hildur Ekvall.
WOLF, LUCIE f. Johannesen

Egenhändig namnteckning.
WOLFF, HERMANN och JULES SACHS

Brev och program till Carl Nordberger. Verser; Sibelius, Tegnér, Geijer, Sinding, till Carl Nordberger.
WOLF-SCHÖLLER, SIGRID

Biografi.
WOLTER, CHARLOTTE

Brev till okänd adressat.
WOLTER, SIGNE

Brev till kammarherre af Burén.
VOO-DOO, tysk ormdansör

Brev till Carl von Platen.
WOODROKE, HARRY

Vykort till Sven Kjellström.
WORMSER, ANDRÉ

Brevkort och skrivna visitkort till Pilo.
VOSS, Greve v.

Brev till okänd adressat.
WOYNE, ?

Brev till Madame.
WRANGEL, CARL

Brev till Min Fröken.
WRANGEL, FREDRIK ERIK

Handskrift.
WREDE, FABIAN JAKOB

Egenhändig namnteckning.
VRETBLAD, PATRIK VIKTOR

Skrivet visitkort, troligen till Johannes Svanberg. Meddelande till Carl Claudius.
VRETBLAD, KARIN, MAJA, PATRIK och ÅKE

Okatalogiserade brev i E-M Stuart-Bergströms brevväxling.
WRETHOLM, EVA

Brev till Johannes Svanberg.
WRIGHT, WILHELM VON

Egenhändig namnteckning.
WULFF, CARL AUGUST

Egenhändig namnteckning.
WULFF, F.

Intyg, Sara Wennerberg-Reuter.
WULFF, FREDRIK

Kort till Hildegard Boheman.
VULT VON STEIJERN, F.

Skrivet visitkort till Oscar Baeckström.
VULT VON STEIJERN, FREDRIK J.W.

Brev till W. Th. Gnosspelius.
WÜERST, RICHARD F.

Brev till Siegfried Saloman samt del av brev till okänd adressat.
WÜLLNER, FRANZ

Visitkort med egenhändig namnteckning.
WÅHLIN, KARL LUDVIG

Skrivet visitkort.
WÄSTBERG, ANNA f. Andersson, pseudonym Anna A.

Egenhändig namnteckning.
YCKENSTRÖM, BIRGER

Brev till Johannes Svanberg.
YOUNG, GRAHN LUCILE

Egenhändig namnteckning.
YSAIJE, T.

Intyg till O.F.Svensson, Kungl. Hof-Pianoforte Fabrikör, Malmö.
ZACCO, WILHELM

Skrivet visitkort, troligen till Johannes Svanberg.
ZACHAREWITSCH, MICHAEL

Brev och program till Carl Nordberger.
ZACHRISON, ERIC CARL ADAM

Brev till Fru Clevander och till Johannes Svanberg. Skrivet visitkort till Herr Hovintendent. 

Egenhändig namnteckning.
ZACHRISSON, MARTIN

Brev till Sven Kjellström.
ZACHRISSON, ZACHRIS

Visitkort med egenhändig namnteckning.
ZANDER, JOHAN DAVID

Kvitto.
ZANDT, MARIE? VON

Brev, troligen till Saloman.
ZAUGENBORG, FRIDA

Brev till Carl Nordberger.
ZEDLITZ, DIETZ

Brev till Hochverehrte gnädige Frau.
ZETTERBERG, ANNA MARIA WILHELMINA

Brev till Axel af Burén, Emil Petterson, Siegfried Saloman, Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
ZETTERHOLM, LUDVIG KARL JOHAN

Brev till Christian Hammer, Lotten Magnusson. Egenhändig namnteckning.
ZETTERHOLM, OLIVER

Brev till Johannes Svanberg.
ZETTERMAN, OSCAR

Brev till Sven Kjellström.
ZETTERQUIST, LARS JOHAN

Brev Sven Kjellström och till Johannes Svanberg.
ZETTERSTEDT, JOHN

Brev till Johannes Svanberg.
ZETTERSTRÖM, KARL ”Kar de Mumma”

Brev till Herr Redaktör.
ZETTERWALL, HELGO NIKOLAUS

Egenhändig namnteckning.
ZICHY, EDMUND

Brev till Charles d. Meixner.
ZICHY, GÉZA

Kort med foto till Carl von Platen.
ZIEGERT, MAX

Kort till Johannes Svanberg.
ZIELI?SKA, HÉLÉNE

Brev till Gustave Thalberg.
ZILSER, WOLFGANG

Brev till Carl von Platen.
ZOLA, EMILE EDOUARD CHARLES ANTOINE

Brev till okänd adressat.
ZUHR, HUGO

Brev till Hildur Ekvall.
ZUR MÜHLE, RAIMUND VON

Avskrifter till Astrid Hesse.
ZWEIBERGK, OTTO F. VON

Brev till Sven Kjellström.
ZWEIBERGK, PER ANTON VON

Kvitto, K.R. Looström.
ZÖBISCH, OTTO

Brev till A. af Burén.
ÅBERG, FANNY ELVIRA

Visitkort med egenhändig namnteckning.
ÅBERG, GURLI

Inbjudan till Min Herre. Brev till Amanda Rylander. Visitkort med egenhändig namnteckning.
ÅBERG, HILMER

Skrivet visitkort till Johannes Svanberg.
ÅBERGSSON, ANDERS WILHELM

Brev till W. Th. Gnosspelius och H. Möller.
ÅBERGSSON, ANNA

Brev till Johannes Svanberg.
ÅBERGSSON, GUSTAV FREDRIK

Anhållan om pass. Repertoire. Rekvisition. Egenhändig namnteckning.
ÅBERGSSON, JOHAN LUDVIG

Brev till Per Erik Sevelin.
ÅBJÖRNSON

Brev till Christian Hammer.
ÅBJÖRNSON, WILLIAM

Brev till Amanda Rylander.
ÅBOM, ANNA

Egenhändig namnteckning.
ÅGREN, GUNNAR

Brev och tidningsklipp till Elfrida Andrée.
ÅHFELDT, CLEMENS OSKAR PONTUS

Brev, troligen till Johannes Svanberg.
ÅHLANDER, THECLA OTTILIA

Skrivet visitkort till okänd adressat.
ÅHLÉN, DAVID MARKUS

Skrivet kort till Sven Kjellström.
ÅHLÉN, WALDEMAR

Brev till Elisabeth Alrutz och till Olof Andersson.
ÅHMAN, ALBERT SVEN

Brev till Mademoiselle Magnusson.
ÅHMAN, PEHR WILHELM

Brev till C. Damm. Egenhändig namnteckning.
ÅHMAN, HANNA

Brev till Annette Vedel.
ÅKERBERG, ERIK CARL EMANUEL

Brev till Harald Molander och till Emma och John Weslien. Skrivna visitkort.
ÅKERBERG, AXEL FRITHIOF

Brev, troligen till Fredr. Samuel Lalin.
ÅKERBLOM, JOHN F.

Brev till A. Fr. Alard, med svar.
ÅKERHIELM, GUSTAF FREDRIK

Brev till C. Forssberg. Handling, ”Iris Humble Memoire”.
ÅKERHJELM, JULIA MATHILDA

Visitkort med egenhändig namnteckning.
ÅKERLUND, LYDIA JOHANNA ”Jenny”

Egenhändig namnteckning.
ÅMAN, WILHELM

Skrivet visitkort till Broder.
ÅQUIST, IDA

Skrivet visitkort till Kapellmästaren. Egenhändig namnteckning.
ÅRMAN, C.

Egenhändig namnteckning.
ÅS, INGEBORG MATHILDA LAURA, pseudonym Gina Osélio

Visitkort med egenhändig namnteckning.
ÅSBERG, PER

Brev till Sven Kjellström.
ÅSTRAND, GUSTAF

Lyckönskan till Carl Fredrik Lundqvist.
ÅSTRÖM, AUGUSTA f. Magnusson

Skrivet visitkort.
ÅSTRÖM, HUGO

Fullmakt in blanco.
ÅSTRÖM, H.M.

Brev till Christian Hammer.
ÄDELSTAM, ELLEN

Egenhändig namnteckning.
ÖBERG, LOUISE

Brev till Elfrida Andrée. Biljett till Farbror Öbergs födelsedag. Dikt. Notskrift.
ÖBERG, N.A.

Brev till Sven Kjellström.
ÖDMAN, ARVID FREDRIK

Brev Rudolf Björkman och till Frithiof Cronhamn. Skrivet visitkort till okänd adressat. Egenhändig namnteckning. Kvitto och autograf till Johannes Svanberg. Avskrift av dikt ”Månstrålar”. Tacksägelse.
ÖDMAN, NILS PETRUS

Egenhändig namnteckning.
ÖHMAN premiärdansör vid K.T.

Personal af Baletten ”Fästningen i Boston”.
ÖHMAN, MARTIN

Brev till Carl Nordberger.
ÖHMANN, HULDA

Brev till Emma Weslien.
ÖHNELL, P.

Handling till Knut Bonde ang. A. Mankell.
ÖHRSTRÖM, KNUT AXEL ROBERT

Brev till Carl von Platen.
ÖHRSTRÖM, LALLA

Skrivet visitkort till Annette Vedel.
ÖHRSTRÖM-RENARD, AUGUSTA

Brev till Agnes Ekholm.
ÖLANDER, PER AUGUST

Egenhändig namnteckning.
ÖMAN, VIKTOR EMANUEL

Egenhändig namnteckning.
ÖRNSKÖLDSVIKS MUSIKSÄLLSKAP

Brev till Sven Kjellström.
ÖRTENGREN, ALBION FRANS VICTOR

Brev och skrivet visitkort till Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning.
ÖRTENGREN, JOHAN REINHOLD ”John”

Brev till Adolf Sterky och till John Weslien.
ÖST, JON-ERIK

Brev till Göran Olsson-Föllinger.
ÖSTBERG, CARL

Skrivet visitkort till okänd adressat.
ÖSTBERG, CAROLINE BEATA

Brev till Bästa Fröken, Herr Lindberg, Johannes Svanberg. Egenhändig namnteckning. Meddelande. 

”Hertig de Parthenay” uti Lilla Hertigen, 1:sta akten ”.2:dra scenen, Frithiof Cronhamn. Hvarför skall, dikt eller sång. Sång ur operan ”Lully”.
ÖSTBERG, I.A.

Ballad tillägnad Caroline Östberg.
ÖSTERLIND, ALLAN

Teckning, troligen självporträtt.
ÖSTERMAN, EMIL KARL

Skrivet visitkort till okänd adressat.
ÖSTLUND, ERIK

Brev till Johannes Svanberg.
ÖSTMAN, NILS

Brev till John May.
ØSTVEDT, ARNE

Brev till Carl Nordberger.
ÖSTVIG, KARL AAGARD

Biografiska data till Carl von Platen.
ANONYMI

Brev till kammarherre Axel af Burén 1893-1896 samt u.d. från landsortsbor samt från teater- och operavänner.

Brev till Calman 1971-12-07.

Brev till Hildur Ekvall från Asta W. Kort från Inga-Lisa och Ingemar. Brev från Lovi. Brev från Siv.

Brev till Sven Kjellström från ”Riksspelman”.

Hyllningsdikt till Jenny Lind.

Brev till Blanche Marteau 1921-03-01.

Tuschteckning i Christine Nilssons minnesalbum av F.R.

Brev till Göran Olsson-Föllinger.

Brev till Siegfried Saloman.

Brev till Louise Stjernström. Brev från Theodor. Dikt från Thore. Brev till Louise Stjernström från ”Den anonyme författaren” 1877-11-26.

Brev till Johannes Svanberg 1892-04-08. Vykort från okänd. Brev från vännen Theodor. Brev från Sixten. Vykort från Alfred och Lelvina.

Brev till Sara Wennerberg.

Brev till Emma Weslien f. Wortman från John, Robert och Teresita. 

Brev till Pauline Ferdinande Michelle Viardot-Garcia från Charlotte. 

Brev till Witkowski, Wiatcheslaw: Handskrivna program samt avskrifter av recensioner.

Dikt: ”Till en bortresande sångerska hösten 1858”

Publicerad 2006-01-07
Uppdaterad 2007-10-15

Tillbaka